PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. ogłasza przetarg ustny nieograniczony na najem na 30 lat nieruchomości zabudowanej o łącznej powierzchni 4 774 m2  zlokalizowanej przy ul. Wielkopolskiej 245 w Gdyni stanowiącej własność PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Przedmiotem przetargu jest najem dwóch działek (łącznie):

 

 

charakterystyka nieruchomości charakterystyka nieruchomości
księga wieczysta GD1Y/00028199/1
obręb Mały Kack
nr działki 3126/2 3130
powierzchnia w m2 4708 66
opis ogólny nieruchomości

• zabudowana wiatą garażową, dwoma garażami, budynkiem podziemnym (skład opału, kotłownia z kominem), trafostacją abonencką, budynkiem (część warsztatowa, biurowo – socjalna, magazynowa),

• działka nr 3126/2 ma regularny kształt prostokąta,

• działka nr 3130 o kształcie trapezu przylega bezpośrednio do północno – wschodniej granicy działki nr 3126/2,

• może wystąpić potrzeba wykonania nowego ogrodzenia od ulicy Wielkopolskiej w związku z wydzieleniem działki nr 3126/1 – decyzja Wojewody Pomorskiego z dnia 31.12.2019 roku o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. „budowa węzła integracyjnego transportu publicznego przy przystanku Pomorskiej Kolei Metropolitalnej Gdynia Karwiny”.

MPZP MPZP nr 1612, zatwierdzony uchwałą nr IV/55/18 RM Gdyni z 19.12.2018r.,
08 U, P – teren zabudowy usługowej, tereny obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.
czas trwania najmu czas oznaczony 30 lat
cena wywoławcza miesięcznego czynszu najmu netto 33 000 zł/ m-c / netto + podatek VAT wg obowiązującej stawki
inne informacje dotyczące ceny • począwszy od 1 marca 2024 r. czynsz będzie corocznie waloryzowany o ogłoszony przez Prezesa GUS dodatni wskaźnik
wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni,
• niezależnie od czynszu najmu Najemca zapłaci Wynajmującemu w każdym miesiącu równowartość podatku od nieruchomości,
który na dzień zawarcia niniejszej umowy wynosi 4 390,90 zł.
postąpienie 1 000 zł/ netto
wadium 33 000 zł

 

 

 

 

Przetarg odbędzie się w siedzibie Spółki w Gdyni przy ul. Witomińskiej 29, dnia 10.03.2022 roku o godzinie 10.00 w sali A.

Regulamin przetargu dostępny na https://www.pewik.gdynia.pl/

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 58 6687440

 

 

Regulamin przetargu

zal. 1 do Regulaminu – oświadczenie 1

zal. 2 do Regulaminu – oświadczenie 2

zal. 3 do Regulaminu – umowa najmu

zal. 4 do Regulaminu – klauzula RODO

zal. 1 do umowy najmu – opis zabudowy

zal. 2 do umowy najmu – protokół

 

Trwa budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni przy ul. Morskiej. Wartość inwestycji to kwota 2,3 mln. zł. Zakończenie budowy zaplanowane jest na czerwiec tego roku. Wykonawcą inwestycji jest firma: WODKAN – GRZENKOWICZ Sp. z o.o.

Zakończyła się budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ul. Chwarznieńskiej, ul. Wiczlińskiej rejon Gdynia – Niemotowo. Obecnie trwają prace odbiorowe w Nadzorze Budowlanym. Roboty budowlane zostały już zakończone. Wykonawcą tej inwestycji było: Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PÓŁWYSEP z Mrzezina. Koszt to kwota 899 500,00 zł. W ramach inwestycji wybudowano: wodociąg o długości 751 m i sieć kanalizacji sanitarnej 788 m.