Komunikat

Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.
Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie wodomierza powinno mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez służby PEWIK uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem.

Remont gniazda

Na terenie stacji uzdatniania wody ,,Reda”, trwa remont gniazda naszego bociana. Trzeba je trochę obniżyć, przyciąć i dobrze zabezpieczyć żeby w przyszłości nie spadło.. A waży około 300 kg 🙂

Dziś Światowy Dzień Toalet, nie to nie żart

Żyła główna miasta

Czy można sobie wyobrazić brak kanalizacji w mieście? To po prostu niemożliwe! Zanim miasta zostały skanalizowane wiele lat różnie sobie radzono ze ściekami. Chyba najpopularniejszą metodą pozbywania się z domów nieczystości i ekskrementów było wylewnie ich rynsztokami. Wystarczy sobie wyobrazić smród rozkładających się odpadków kuchennych i odchodów… Dziś miasta są skanalizowane i tego problemu nie ma. Za to są inne…

Głośno mówimy – NIE WRZUCAJ!

PEWIK dostarcza wodę, odbiera ścieki i je oczyszcza każdego dnia dla prawie 400 tys. mieszkańców. To  skomplikowany i kosztowny proces. Nie należy wrzucać do toalety żadnych odpadów! Odpady zapychają i niszczą rury. Stają się przyczyną poważnych, kosztownych awarii. Zator może doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Zapchana rura kanalizacyjna to znaczny koszt i spory „śmierdzący kłopot”. To właśnie śmieci trafiające do toalety są najczęstszą przyczyną zakłóceń w pracy sieci kanalizacji ulicznej i oczyszczalni, negatywnie wpływają na proces oczyszczania ścieków.

Nie można wrzucać do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) żadnych odpadów kuchennych i śmieci, a w szczególności:

  • patyczków kosmetycznych, wacików kosmetycznych, innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  • chusteczek nawilżanych, pieluch jednorazowych, podpasek, ręczników papierowych, które zatykają rury i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • resztek pożywienia,
  • przeterminowanych lekarstw, farb i lakierów. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
  • olejów, tłuszczów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

 

Zachęcamy do używania biodegradowalnych płynów do mycia naczyń, proszków do prania, mydeł. To bardzo pomaga w oczyszczaniu ścieków!

 

Dlaczego dostęp do kanalizacji jest tak ważny?

Na świecie więcej osób ma dostęp do telefonu komórkowego niż do WC. Zaskoczenie? Może trudno w to uwierzyć ale tak właśnie jest. Wielu z nas ma za sobą podróże w najodleglejsze, egzotyczne zakątki świata. Jeśli spojrzymy na sprawę globalnie widać, że nie wszyscy mają możliwość korzystania z toalety… Każdego dnia z powodu chorób zakaźnych będących konsekwencją złych warunków sanitarnych umiera ponad tysiąc dzieci na całym świecie. To na pierwszy rzut oka mało poważne zagadnienie może okazać się bardzo ważne i inspirujące.

Większość mieszkańców Polski jest podłączona jest do wodociągu i kanalizacji. Jest to niezwykle wygodne, ponieważ nie musimy nosić wody w wiadrach i nie martwimy się co zrobić ze ściekami. W dzisiejszych czasach już mało kto się nad tym zastanawia.