Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Odpowiedzialność społeczna

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. uznaje społeczną odpowiedzialność za nieodłączny element nowoczesnego zarządzania. Prowadząc działalność na terenie: Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa i okolicznych gmin (około 370 tys. mieszkańców), Spółka realizuje swój podstawowy cel, jakim jest zaspokajanie potrzeb obecnych i przyszłych Klientów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oprócz naszej podstawowej działalności jesteśmy otwarci na potrzeby społeczeństwa, aktywnie reagujemy na potrzeby otoczenia, jak również sami wychodzimy z inicjatywą, chętnie angażujemy się w najróżniejsze akcje promocyjne, imprezy kulturalne, sponsoring, działalność dobroczynną,  pomoc charytatywną i pikniki edukacyjne dla dzieci. Od wielu lat pomagamy instytucjom pożytku publicznego, fundacjom a także zdolnej młodzieży.

Staramy się aby nasza Spółka był postrzegana jako przedsiębiorstwo nowoczesne, przyjazne środowisku i dobrze zarządzane zgodnie z naszym hasłem ,,Żyjemy w harmonii ze środowiskiem’’. Robimy dużo będziemy robić jeszcze więcej w trosce o czyste środowisko i lepsze jutro dla nas wszystkich.

——————————————————————————————————-

Gdyńskie hospicjum dla dzieci

——————————————————————————————————-

Podziękowania