Odpowiedzialność społeczna

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. uznaje społeczną odpowiedzialność za nieodłączny element nowoczesnego zarządzania. Prowadząc działalność na terenie: Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa i okolicznych gmin (około 370 tys. mieszkańców), Spółka realizuje swój podstawowy cel, jakim jest zaspokajanie potrzeb obecnych i przyszłych Klientów w zakresie zbiorowego zaopatrzenia w wodę, zbiorowego odprowadzania i oczyszczania ścieków zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

Oprócz naszej podstawowej działalności jesteśmy otwarci na potrzeby społeczeństwa, aktywnie reagujemy na potrzeby otoczenia, jak również sami wychodzimy z inicjatywą, chętnie angażujemy się w najróżniejsze akcje promocyjne, imprezy kulturalne, sponsoring, działalność dobroczynną,  pomoc charytatywną i pikniki edukacyjne dla dzieci. Od wielu lat pomagamy instytucjom pożytku publicznego, fundacjom a także zdolnej młodzieży.

Staramy się aby nasza Spółka był postrzegana jako przedsiębiorstwo nowoczesne, przyjazne środowisku i dobrze zarządzane zgodnie z naszym hasłem ,,Żyjemy w harmonii ze środowiskiem’’. Robimy dużo będziemy robić jeszcze więcej w trosce o czyste środowisko i lepsze jutro dla nas wszystkich.

——————————————————————————————————-

Gdyńskie hospicjum dla dzieci

——————————————————————————————————-

Podziękowania

 

 

 

 

 

——————————————————————————————————————–

Kilka razy w roku organizujemy Dni otwarte na terenie największej naszej Stacji Uzdatniania Wody ,,Reda ’’ w Redzie przy ul. Mostowej 14. To wyjątkowa okazja, by poznać proces  ujmowania i uzdatniania wody, zobaczyć nowoczesne urządzenia, poznać pracę ludzi odpowiedzialnych za dostawę czystej, zdrowej wody do naszych domów. Chętnie odpowiadamy na Państwa pytania, np: skąd się bierze woda w kranie?, czy koniecznie jest instalowanie drogich, domowych filtrów wody?, czy można pić wodę z  prosto z kranu? Zwiedzanie stacji przez dzieci i młodzież możliwe jest tylko pod opieką rodziców.

——————————————————————————————————-

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. już od wielu lat przy współpracy z KZG organizuje na terenie stacji uzdatniania wody, oczyszczalni i laboratorium warsztaty z zakresu edukacji ekologicznej dla dzieci, młodzieży, studentów i różnych innych grup. Zajęcia cieszą się bardzo dużym powodzeniem wśród placówek edukacyjnych szkolnych ale nie tylko. Na zajęciach edukacyjnych prezentujemy wybrane zagadnienia związane z ujmowaniem i uzdatnianiem wody, odbieraniem i oczyszczaniem ścieków a także pracą laboratorium.

Stacja Uzdatniania Wody ,,Reda’’

To propozycja zajęć edukacyjnych na ujęciach wody zlokalizowanych poza miastem w miejscowości  Moście Błota k/Redy, wśród przepięknych wzgórz morenowych. Dzieci, młodzież i studenci poznają proces uzdatniania, ujmowania i dystrybucji wody. Nasi pracownicy zwracają szczególną uwagę na ochronę wód oraz podają przykładowe niepożądane działania człowieka.

Oczyszczalnia Ścieków ,,Dębogórze’’

Organizujemy również zajęcia w oczyszczalni ścieków. Młodzież i studenci  mają okazję zapoznania się z etapami oczyszczania ścieków. Przedstawiamy zastosowaną technologię oraz efekty pracy przedsiębiorstwa i wpływ na środowisko naturalne.  Ciekawym punktem wycieczki jest omówienie wykorzystania osadu ściekowego i wizyta w spalarni osadów.

Laboratorium Wody i Ścieków

Wycieczka do laboratorium to prezentacja zakresu odpowiedzialności i nadzoru nad jakością wody dostarczanej mieszkańcom Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa i okolic. Na spotkaniach z młodzieżą pracownicy naszej firmy szczegółowo opisują zasady monitoringu jakości wody. W laboratorium ścieków można zapoznać się z pochodzeniem ścieków oraz istotą kontroli parametrów jakości ścieków i ich znaczeniem dla czystości Zatoki.

Osoba do kontaktu: Anna Szpajer  tel. (058) 66 87 369,  adres@ annasz@pewik.gdynia.pl

Od kilku lat PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. bierze udział w wiosennych akcjach proekologicznych, prezentujących bogactwa przyrody w ramach obchodów „Międzynarodowego Dnia Bioróżnorodności”.

W namiocie powstaje ’’sala wykładowa’’ i mini laboratorium, w którym dzieci i młodzież mogą przygotować samodzielnie proste doświadczenie z wodą (tzw. szybkie testy – oznaczanie żelaza manganu i chloru w wodzie) woda zmienia kolor, ponadto pod mikroskopem pokazane są próbki ścieków nieoczyszczonych i oczyszczonych. W trakcie trwania imprezy odbywa się prezentacja multimedialna związana z tematyką poruszaną na pogadance tj. produkcja wody, ujmowanie i uzdatnianie wody i oczyszczanie ścieków. Specjalną atrakcją w tym roku było budowanie najdłuższej dżdżownicy z recyklingu, połączonej pierścieniami stworzonymi przez dzieci. Szacuje się, że w akcji uczestniczyło ponad 1 600 osób dzieci, przedszkolaków i spacerowiczów.

 

BIO 1

BIO 2