Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Kalendarium

2013-03-20 – Wydanie potwierdzenia Instytucji Pośredniczącej w sprawie przyznania dofinansowania Przedsiębiorstwu Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o., w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, oś priorytetowa I – gospodarka wodno – ściekowa, działanie 1.1 – gospodarka wodno – ściekowa w aglomeracjach powyżej 15 tys. RLM na realizację projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA”

2013-05-21 – Podpisanie umowy o dofinansowanie projektu „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA”

2013-10-31 – Podpisanie umowy na zadanie pn. ”Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościcino w gminie Wejherowo”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2013-11-12 – Podpisanie umowy na zadanie pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni”, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2014-06-02 zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie dotyczące rozszerzenia zakresu rzeczowego o budowę 3,7 km kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w gminie Wejherowo.

2014-07-28 podpisanie umowy na zadanie pn. „Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolszewo w gminie Wejherowo.

2014-08-07 zakończenie robót dla zadania pn.”Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni”.

2014-12-30 zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie dotyczące rozszerzenia zakresu rzeczowego o budowę 1,8 km kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w gminie Wejherowo

2015-01-30 zakończenie robót dla zadania pn. „Budową kanalizacji sanitarnej w miejscowości Bolszewo w gminie Wejherowo”.

2015-02-28 zakończenie robót dla zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościcino w gminie Wejherowo”,

2015-05-22 podpisanie umowy na zadanie pn. ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w Gminie Wejherowo”

2015-06-30 zawarcie aneksu do umowy o dofinansowanie dotyczące rozszerzenia zakresu rzeczowego o budowę 8 km kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w Gminie Wejherowo

2015-09-11 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie

2015-11-12 zakończenie robót dla zadania pn.Budowa kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w Gminie Wejherowo

2015-12-18 uzyskanie pozwolenia na użytkowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w Gminie Wejherowo

2015-12-31 zakończenie realizacji projektu

2016-07-14 Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku – Instytucja Wdrażająca, zatwierdził rozliczenie efektu ekologicznego w projekcie, co stanowi potwierdzenie osiągnięcia wszystkich założonych celów projektu i spełnienie warunków otrzymania dofinansowania z Funduszu Spójności Unii Europejskiej.