Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Kalendarium

Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni

 

Data Wydarzenie
14.05.2012 Uroczyste zakończenie realizacji projektu „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni” nr POIS.01.01.00-00-133/09

Cała sieć wybudowana w ramach Projektu została przekazana do eksploatacji.

16.02.2012 Przekazano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową zlewni A i B. Powyższe obejmuje następujące rejony Wiczlina:
Sieć wodociągowa PE DN110, DN90:
1. ul. Żaglowa – zlewnia A,
2. łącznik ul. Kormorana/ul. Onufrego Zagłoby – zlewnia B,
3. ul. Kormorana – zlewnia B,
4. ul. Jana Kazimierza – zlewnia B,
5. ul. Jana Skrzetuskiego – zlewnia B.Sieć kanalizacji sanitarnej DN200 z rur kamionkowych:
1. ul. Żaglowa – zlewnia A,
2. łącznik ul. Kormorana/ul. Onufrego Zagłoby – zlewnia B,
3. ul. Kormorana – zlewnia B,
4. ul. Jana Kazimierza – zlewnia B,
5. ul. Jana Skrzetuskiego – zlewnia B.
27.09.2011 Przekazano do użytkowania sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową zlewni G. Powyższe obejmuje następujące rejony Wiczlina:Sieć wodociągowa PE DN110, DN160:
1. ul. Gen. Mariusza Zaruskiego (część ulicy),
2. ul. Bolesława Polkowskiego,
3. ul. Leona Kąkola,
4. ul. Janki Bryla,
5. ul. Leona Staniszewskiego.Sieć kanalizacji sanitarnej DN200, DN150 z rur kamionkowych:
1. ul. Janki Bryla,
2. ul. Leona Kąkola,
3. ul. Benedykta Porożyńskiego,
4. ul. Gen. Mariusza Zaruskiego (część ulicy),
5. ul. Leona Staniszewskiego.
21.06.2011 Przekazano do użytkowania sieć wodociągową PE DN160 oraz sieć kanalizacji sanitarnej DN200, DN300 z rur kamionkowych w ul. St. Filipkowskiego.
26.10.2010 Podpisanie umowy z firmą EkoWodrol Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 13na wykonanie robót budowlanych w ramach Projektu „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”, nr POIS.01.01.00-00-133/09 na łączną kwotę 14 720 000,00 złotych netto.
07.10.2010 Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu przetargu nieograniczonego ZP/POIS-133/2010 „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”, nr POIS.01.01.00-00-133/09, wybrano ofertę firmy EkoWodrol Sp. z o. o. z siedzibą w Koszalinie przy ul. Słowiańskiej 13
02.09.2010 Otwarcie ofert w postępowaniu ZP/POIS-133/2010 „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”, nr POIS.01.01.00-00-133/09
21.07.2010 Przekazanie do Urzędu Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich ogłoszenie o zamówieniu, prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego ZP/POIS-133/2010 „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”, nr POIS.01.01.00-00-133/09
23.11.2009 Uroczyste podpisanie umowy o dofinansowanie projektu pn. „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
08.10.2009 Uroczyste przekazanie potwierdzenia przyznania dofinansowania na realizację zadania „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”.
24.09.2009 Potwierdzenie przyznania dofinansowania na realizację zadania „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”. Dotację przyznano w ramach I osi priorytetowej Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.
27.02.2009 Złożenie wniosku o potwierdzenie pomocy na mocy art. 39 do 41 Rozporządzenia (WE) nr 1083/2009.
29.02.2008 Podpisanie porozumienia pomiędzy Gminą Miasta Gdyni a Przedsiębiorstwem Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni w sprawie współdziałania w realizacji projektu pn. „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni”.