Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Kalendarium

 

2017-02-28 – złożenie wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie,

2018-02-20 – podpisanie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie

2018-11-28 – podpisanie umowy z wykonawcą robót kontraktu pn.: Modernizacja ciągu przeróbki osadów GOŚ ,,Dębogórze”

2018-11-30 – podpisanie umowy z wykonawcą robót kontraktu na ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni Chwarzno-Wiczlino, ul. Prostokątna”

26.07.2019 – zakończenie realizacji kontraktu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni Chwarzno – Wiczlino, ul. Prostokątna”

30.10.2020 – podpisanie umowy w wykonawcą kontraktu pn.: Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami na terenie oczyszczalni ścieków ,,Dębogórze” w gminie Kosakowo

06.10.2021 – podpisano aneks zwiększający zakres umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW o budowę IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo

28.02.2022 – zakończenie realizacji kontraktu pn. Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo

29.04.2022 – zakończenie realizacji kontraktu pn.:Zaprojektowanie i wykonanie instalacji paneli fotowoltaicznych wraz z inwerterami na terenie oczyszczalni ścieków ,,Dębogórze” w gminie Kosakowo

10.06.2022 – podpisanie umowy na wykonanie ,,Nasadzeń drzew i krzewów na terenie oczyszczalni ścieków ,,Dębogórze” w gminie Kosakowo

30.11.2022 – zakończenie realizacji umowy na wykonanie „Nasadzeń drzew i krzewów na terenie oczyszczalni ścieków ‘Dębogórze’ w gminie Kosakowo”.

08.03.2023 – podpisanie umowy z wykonawcą na wykonanie kontraktu pn.: Instalacja kogeneracji na terenie oczyszczalni ścieków GOŚ „Dębogórze” w gminie Kosakowo