Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Kalendarium

2017-02-28 – złożenie wniosku o dofinansowanie do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej         w Warszawie,

2018-02-20 – podpisanie umowy o dofinansowanie z NFOŚiGW w Warszawie

2018-11-28 – podpisanie umowy z wykonawcą robót kontraktu pn.: Modernizacja ciągu przeróbki osadów GOŚ ,,Dębogórze”

2018-11-30 – podpisanie umowy z wykonawcą robót kontraktu na ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni Chwarzno-Wiczlino, ul. Prostokątna”

26.07.2019 – zakończenie realizacji kontraktu pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni Chwarzno – Wiczlino, ul. Prostokątna”