Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Kontakt

Zarząd Spółki jest dwuosobowy i składa się z Prezesa i Wiceprezesa. Funkcję Prezesa Zarządu pełni Walery Tankiewicz, a funkcję Wiceprezesa Zarządu pełni Wiesław Kujawski.

 

tel. 58 66 87 226
faks: 58 66 87 200

Kierownik Działu Realizacji Projektów, Koordynator Zespołu Nadzoru

Paweł Wojciechowski

Tel. 58 66 87 238
faks: 58 66 87 296
pawel.wojciechowski@pewik.gdynia.pl