Zakres projektu

 

Zakres rzeczowy projektu obejmuje poniższe przedsięwzięcia:

1)        Budowa sieci kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej  w Gdyni o długościach odpowiednio:

– sieć kanalizacji sanitarnej ok. 1,99 km,

– sieć wodociągowa 1,04  km.

2)        Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Bolszewie w gminie Wejherowoo długości ok. 7,9 km.

3)        Budowa sieci wodociągowej w Gościcinie w gminie Wejherowo o długości ok. 1,3 km.

4)        Budowa sieci kanalizacyjnej w miejscowości Łężyce (Głodówko i Rogulewo) gm. Wejherowo o długości ok. 2,06 km,

w tym Łężyce- Głodówko ok. 0,32 km,  Łężyce- Rogulewo – ok. 1,74 km.

5)        Budowa przepompowni ścieków sanitarnych „Śródmieście” w Gdyni, budowa kanałów grawitacyjnych doprowadzających ścieki do nowobudowanej przepompowni i kanału tłocznego stanowiącego włączenie do istniejącego kanału DN 400 mm. Całkowita długość przewidzianych do budowy:

  • kanałów sanitarnych wynosi około 335 mb,
  • przewodów wodociągowych wynosi około 13 mb,
  • przewodów elektroenergetycznych i sterowniczych wynosi około 465 mb.

6)        Renowacja ściekowego kanału tłocznego z przepompowni ścieków „Hryniewickiego” na odcinku ul. Derdowskiego, Plac Kaszubski i Wójta Radtkego w Gdyni. Całkowita długość kanału tłocznego DN 400 mm przewidzianego do renowacji wynosi około 920 m.

7)        Renowacja ściekowego kanału tłocznego  z przepompowni ścieków „Karwiny” na odcinku od ul. Gabrieli Zapolskiej do ul. Wielkopolskiej w Gdyni. Całkowita długość kanału tłocznego DN 500 mm przewidzianego do renowacji wynosi około 603 m.

8)        Remont  kolektora ściekowego „WRR” na odcinku od ul. Rzemieślniczej w Wejherowie do ul. Ogrodników w Redzie. Długość odcinka kolektora ściekowego DN 1200 mm przewidzianego do remontu wynosi około 975 m.

9)        Przebudowa instalacji oświetlenia oczyszczalni ścieków Dębogórze na energooszczędne.

10)    Optymalizacja energochłonności procesowej oczyszczania ścieków na GOŚ Dębogórze oraz zwiększenie precyzji w sterowaniu procesami technologicznymi poprzez uzupełnienie inteligentnego sterowania o urządzenia pomiarowe:

  • do określania amonu w osadzie czynnym,
  • kontrolujące stężenia związków biogennych (azot i fosfor) w ściekach dopływających do oczyszczalni oraz OWO (ogólny węgiel organiczny),
  • mierzące zawartość suchej masy w osadzie odwodnionym przed suszarką.

11)    Wdrożenie systemu zdalnego monitoringu przepływów wody i ścieków, będącego inteligentnym systemem zarządzania siecią, umożliwiającym bieżący dostęp, gromadzenie, przetwarzanie i analizę danych z urządzeń pomiarowych umiejscowionych na sieci zintegrowanych danymi z innych systemów dziedzinowych w Spółce.

Opracowanie systemu obejmie wdrożenie systemu zarządzania systemem wodno-kanalizacyjnym klasy GIS wraz z modelem hydraulicznym i hydrodynamicznym oraz integrację z użytkowanymi systemami.

Integracja obejmie użytkowane obecnie systemy, takie jak odwzorowanie geograficzne posiadanych sieci (mapy), hurtownię danych organizacyjnych i ekonomicznych oraz systemy automatyki i sterowania, wraz z niezbędnymi uzupełnieniami i weryfikacją danych, w szczególności dotyczących istniejących sieci.

Zakres rzeczowy zadania obejmuje w szczególności: przeprowadzenie wstępnej analizy systemu wod-kan i użytkowanych systemów informatycznych, niezbędne uzupełnienie i weryfikację posiadanych danych, ustalenie lokalizacji i zakresu pomiarów na sieci, zakup i montaż urządzeń pomiarowych, opracowanie i wdrożenie modelu hydraulicznego sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, wdrożenie baz danych, wdrożenie systemu zarządzania systemem wod-kan wraz z panelem dyspozytorskim, sprawdzenie funkcjonalności zintegrowanego systemu oraz w potrzebnym zakresie szkolenia i asysta techniczna.

Wdrożony system w szczególności będzie służył wspomaganiu decyzji w zakresie zarządzania posiadaną infrastrukturą wodociągową, zapewniając oszczędności wody poprzez monitorowanie przecieków i strat, bilansowaniu i regulacji produkcji oraz przesyłowi i rozbiorowi wody, a także przepływom ścieków i pracy obiektów kanalizacyjnych.

12) Budowa kanalizacji sanitarnej w Zibertowie w gminie Wejherowo o długości 1,9 km 

13) Budowa siesi kanalizacji sanitarnej wraz z 2 przepompowniami ścieków w Kąpinie w gminie Wejherowo o długości 8,1 km

14) Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Orlu w gminie Wejherowo o długości 23,7 km