Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Uwaga ważny komunikat!

Informujemy, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas odprowadzają ścieki do sieci kanalizacyjnej bezumownie, mogą w terminie od dnia 23 września do 31 grudnia 2020 roku zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umowy o odbiór ścieków.

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci, Spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezumownego odprowadzania ścieków.

Zgłoszenia bezumownego odprowadzania ścieków należy dokonać na formularzu dostępnym na stronie internetowej spółki pod adresem: www.pewik.gdynia.pl/abolicja

Niezgłoszenie faktu bezumownego odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tej usługi za 36 miesięcy wstecz.

 

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Gdynia 23.09.2020 r.

Gdynia Pustki Cisowskie 💧CZYSZCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ

Informujemy, że w związku z pracami remontowo-eksploatacyjnymi na sieci wodociągowej w dniach 22-24.09 w godz. 7:00-17:00 nastąpi wstrzymanie dostawy zimnej wody.
Przepraszamy za utrudnienia.
Gdynia Pustki Cisowskie
💧CZYSZCZENIE SIECI WODOCIĄGOWEJ 22-24.09.2020 r.
ul. Sokola
ul. Żurawia
ul. Orla
ul. Bławatna
ul. Czeremchowa
ul. Sępia
ul. Chabrowa nr 24, nr 26, nr 28, nr 30
ul. Jastrzębia
ul. Berberysowa

Nowe taryfy

Informujemy, że w dniu 4 września 2020 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzje zatwierdzające taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie KZG i Gminy Wiejskiej Puck.

 

Nowe taryfy obowiązują od 12 września 2020 roku.

 

Taryfa KZG

 

Taryfa Gmina Puck

 

 

 

 

Inwestycje – S6

W ramach budowy Gdyńskiego odcinka trasy Kaszubskiej (S6) Inwestor – Generalna Dyrekcja Dróg i Autostrad przy nadzorze służb PEWIK przebudowuje znaczne odcinki sieci wodociągowej i sieci kanalizacyjnej: (wodociąg – ponad 6,5 km, kanalizacja ponad 3,5 km) w rejonie obwodnicy na wysokości Wielkiego Kacka, przy ul. Nowoczlińskiej i ul. Chwaszczyńskiej.
Obecnie demontowana jest stara magistrala dn 600. Prace przebiegają planowo i bez komplikacji. Służby PEWIK czuwają nad tym, aby wszystkie przebudowy odbywały się przy zachowaniu pełnej ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków i tak, aby dla mieszkańców tak poważna inwestycja była jak najmniej odczuwalna.
Ponadto, łącznie z realizowaną w ramach budowy Trasy Kaszubskiej nową ulicą Nowordestową, PEWIK finansuje budowę nowych sieci – wodociągowej 3,1 km, kanalizacyjnej 4,1 km.
Dzięki temu ten rejon miasta zyska nową infrastrukturę, a mieszkańcy będą mieli możliwość korzystania ze zbiorczego systemu.
Zgodnie z harmonogramem prace potrwają do listopada 2021. Koszt całkowity tej inwestycji to kwota ponad 11 mln zł

Komunikat!

 

Szanowni Państwo,

w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 („koronawirusa”) informujemy, że mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, na terenie Biura Obsługi Klienta może przebywać maksymalnie pięć osób – po jednej przy każdym stanowisku. Prosimy o obowiązkową dezynfekcję rąk przy wejściu do Biura, stosowanie osłony ust i nosa oraz zachowanie dystansu społecznego. Klienci nie stosujący się do w/w zasad, nie będą obsługiwani.

W dalszym ciągu zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej oraz korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK.

Równocześnie informujemy, że ograniczone zostały bezpośrednie odczyty wodomierzy dokonywane przez naszych pracowników do odwołania. Fakturowanie odbywać się będzie zgodnie z §7.12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków tj. na podstawie średniego zużycia wody.

Zachęcamy do przekazywania stanów wodomierzy przez e-BOK w zakładce „wprowadź odczyt”, telefonicznie nr 58 66 87 311/podaj stan licznika lub przez naszą stronę internetową www.pewik.gdynia.pl”.

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Rumi przy ulicy Kazimierskiej to ważna i potrzebna inwestycja dla okolicznych mieszkańców. Zakończenie już latem tego roku.