Podłącz się!

W Gminie Wejherowo zakończyła się realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0018/16 pn. ,,Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA’’ oraz finansowanych wyłącznie ze środków PEWIK GDYNIA  Sp. z o.o.

Projekt finansowany z udziałem środków UE obejmował wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Bolszewie o długości 7,99 km i w Łężycach w osadzie Głodówko i Rogulewo o długości 1,95 km, a także wybudowanie sieci wodociągowej w Gościcinie o długości 1,26 km.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z własnych środków wybudowała 1,85 km kanalizacji sanitarnej w Zibertowie oraz w Kąpinie  8,17 km kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami. Łącznie w 2017 roku Spółka wybudowała w Gminie Wejherowo 19,96 km kanalizacji sanitarnej.

Nowa sieć wodociągowa w Gościcinie – podłącz się!

Wybudowana sieć wodociągowa spełnia wszelkie wymagania unijne. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Gościnna mają dostęp do bieżącej, czystej i zdrowej wody.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej – to korzyść dla Ciebie i środowiska!

Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej jest sukcesywnie przekazywana do eksploatacji. Przyłączanie nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach jest możliwe od 20.09.2017 r. (osada Głodówko i Rogulewo), w Zibertowie od 01.09.2017 r. natomiast w Bolszewie będzie możliwe od lutego 2018 r. a w Kąpinie od marca 2018.

Wykonane inwestycje wpisują się wieloletni kompleksowy program skanalizowania gminy Wejherowo. Dzięki dobrej współpracy instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji –  w tym służb gminy Wejherowo, wszystkie zadania były sprawnie realizowane i zakończone.

Dlaczego warto podłączyć nieruchomość do sieci?

Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej rozwiązuje problem odprowadzania ścieków i pozwala obniżyć koszty związane z odprowadzaniem ścieków co najmniej o połowę. Zyskuje się również wygodę i komfort, bo skanalizowana posesja to koniec kłopotów z przepełnionym szambem i koniec nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu szamba. Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej, chroni się wody gruntowe oraz lokalne rzeki, ponieważ stare, nieszczelne szambo może powodować infiltrację zanieczyszczeń do wód gruntowych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości i jest jej dodatkowym atutem w przypadku ewentualnej sprzedaży.

Jak to załatwić?

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy postępować w trybie opisanym na stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl lub zgłosić się do Biura Obsługi Klienta PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 21 w Gdyni, tel. 58  66 87 242. Godziny otwarcia: poniedziałek  9.30 – 16.30, wtorek – piątek 8:00 – 15:00.

Finansowanie projektu

Przypomnijmy, że zadania inwestycyjne w Bolszewie, Gościcinie i Łężycach, finansowane  z udziałem środków Unii Europejskiej, objęte są Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 ,,Gospodarka wodno-ściekowa’’, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, w ramach którego realizowany przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. projekt ma wartość prawie 42 mln zł. Inwestycje spełniając najwyższe wymagania unijne dotyczące ochrony środowiska, poprawiają nie tylko komfort życia mieszkańcom, lecz także stwarzają dobre warunki dla przyszłych inwestorów, co z pewnością przyczyni się do szybszego rozwoju Gminy Wejherowo.

Warto przypomnieć, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Ustawodawca przewiduje jedno odstępstwo od tej zasady – kiedy nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach – wtedy przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe. Jednocześnie Gmina Wejherowo wspiera właścicieli przyłączanych nieruchomości w pokryciu kosztów przyłączenia.

Attached Files:

Budowa zakończona!

Właśnie zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gdyni w Babich Dołach w rejonie ulic: Rybaków, Zielonej i Ikara. Tak jak informowaliśmy w kwietniu br., mimo licznych problemów i trudności budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zakończyła się zgodnie z planem. Zakres robót obejmował budowę 1,99 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1,04 km sieci wodociągowej. Łączna wartość brutto inwestycji to około 2,2 miliona złotych.

Pomimo tego, że do budowy sieci zastosowano technologię bezwykopową, która redukuje do mini­mum ingerencję w środowisko naturalne i nie powoduje istotnych utrudnień w funkcjonowaniu miasta, to jednak ma ona swoje ograniczenia. Nawet najlepsza głowica wiercąca okazuje się bezsilna w przypadku napotkania na swej drodze niezinwentaryzowanych obiektów i głazów. Te tkwiące głęboko pod ziemią przeszkody, których istnienie trudne jest do przewidzenia, bardzo często wymagają podjęcia specjalnych działań w celu ich usunięcia , a tym samym często przyczyniają  się do spowalniania prac. W normalnych, niezakłóconych przeszkodami warunkach, poruszająca się pod ziemią głowica wiercąca bez problemu wykonuje otwór przewiertowy, w który wprowadzany jest rurociąg.

Ale nie tylko niezainwentaryzowane obiekty i  głazy narzutowe były skuteczną przeszkodą w szybkiej i sprawnej realizacji zadania. Szczególnych trudności przysparzały zakopane w ziemi, pozostałości po  elementach infrastruktury wojskowej, m.in.: kable energetyczne i zbiorniki paliw po stacji paliwowej. Płynną realizację robót utrudniła również konieczność wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym na trasie zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej. Ale pomimo tych trudności budowę zakończono z sukcesem w pełnym założonym zakresie.

Przypominając o ustawowym obowiązku przyłączania nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, zachęcamy ich właścicieli do składania wniosków o wydanie warunków przyłączenia.  Więcej informacji na ten temat przyłączania nieruchomości do wybudowanej sieci  znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/sprawy-do-zalatwienia/rozwiazanie-zmiana-umowy . Ponadto można kontaktować się z  Biurem Obsługi Klienta w Gdynia ul. Witomińska 21 tel. 58/66 87 311, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Korzyści płynące z budowy kanalizacji.

Przyłączenia nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacji istniejących szamb z pewnością przyczyni się do poprawy stanu środowiska i pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń. Poza tym znaczącą korzyścią dla wszystkich użytkowników sieci kanalizacyjnej będzie zmniejszenie opłat za odprowadzenie 1m³ ścieków w porównaniu z wywozem zanieczyszczeń płynnych wozem asenizacyjnym.

 

 

Poważna awaria w Gdyni na ul. Podjazd!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje mieszkańców Gdyni, że w dniu dzisiejszym nastąpiła awaria sieci wodociągowej. Utrudnienia w ruchu są w Gdyni na ul. Podjazd. Wyciek wystąpił na głównym wodociągu zaopatrującym w wodę mieszkańców Gdyni śródmieścia. Służby remontowe przystąpiły do usuwania awarii w dniu dzisiejszym od godziny 7.00. Dostawa wody do naszych Klientów odbywać się będzie bez zakłóceń. Na czas robót nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zakłócenia w dostawie zimnej wody. Gdynia, dzielnice: Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka i Chwarzno.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni informuje mieszkańców miasta Gdynia, dzielnice Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka, Chwarzno, że w związku z planowym czyszczeniem sieci wodociągowej magistralnej w dniach do 21.11.2017 r. godz. 1600 do 22.11.2017 do godz. 1200, mogą występować w zakłócenia w dostawie zimnej wody w postaci spadków ciśnienia oraz zmian zabarwienia na kolor „żelazisty”.

 

Miejsce postoju beczkowozów:

Gdynia Dąbrowa pętla ZKM przy ul. Miętowej,

Gdynia Karwiny III parking u zbiegu ul. Makuszyńskiego i ul. Porazińskiej

Gdynia Osiedle Fikakowo parking u zbiegu ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Damroki

 

 

Lp.

 

Przebieg czyszczonego odcinka sieci wodociągowej Dzielnice Planowany termin czyszczenia

 

1.

 

ul. Chwaszczyńska

od skrzyżowania z ul. Redestową do ul. Źródło Marii

Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka

Noc z 21 na 22.11.2017 r.

18.00-8.00

 

Dostawa wody do pozostałych Klientów odbywać się będzie w sposób ciągły. Po zakończonych robotach mogą pojawić się zmiany zabarwienia wody.

Przypominamy jednocześnie o możliwości zgłaszania spostrzeżeń związanych ze zmianą jakości wody.

Kontakt: telefoniczny: 994 lub 58 66 87-311, e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

Attached Files:

Aktywuj e-BOK

Featured

Szanowny Kliencie!

Witamy w nowym portalu e-BOK! Mamy nadzieję, że spełni on Państwa potrzeby i oczekiwania. Każdy nasz Klient posiadający dostęp do internetu, może korzystać z tej wygodnej formy kontaktu z nami.

Nowość!!!

Zapraszamy również do korzystania z e-BOK w wersji mobilnej za pośrednictwem tabletu lub smartfona.

 

Czym jest e-BOK?

Elektroniczne Biuro Obsługi Klienta jest platformą internetową, która ma na celu ułatwienie i usprawnienie kontaktu Klienta z PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. Rozwiązanie to pozwala na bieżący podgląd konta Klienta w naszym systemie bilingowym.

 

Zalety e-BOK:

 • szybki, darmowy dostęp przez 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu,
 • bieżący podgląd salda, terminu płatności,
 • oszczędność czasu i wygoda obsługi,
 • e-Faktura,
 • rozliczenie rzeczywiste,
 • e-płatności bez dodatkowych opłat,
 • analiza kosztów.

 

Jak zarejestrować się w e-BOK?

Aby zarejestrować się w e-BOK, należy:

 • wejść na stronę www.pewik.gdynia.pl, wybrać „Rejestracja” lub https://ebok.pewik.gdynia.pl/login, wybrać „Zarejestruj się”,
 • w przypadku osoby fizycznej, wybrać „Klient indywidualny”, w przeciwnym wypadku wybrać „Klient biznesowy”,
 • uzupełnić formularz rejestracyjny,
 • zapoznać się z regulaminem i zaakceptować go,
 • zaakceptować niezbędne zgody oznaczone gwiazdką,
 • kliknąć „Wyślij”,
 • potwierdzić pełną aktywację założonego konta przez kliknięcie w przesłany na adres e-mailowy link.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

 

Rozliczenie Rzeczywiste

Portal e-BOK pozwala na wprowadzenie odczytu i samodzielnie wywołanie rozliczenia przez użytkownika.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

 

E-płatności

Płatności elektroniczne w e-BOK to szybkie, bezpośrednie przelewy internetowe bez dodatkowych opłat. Dotyczą one wszystkich klientów mających dostęp do faktur na stronie www, po zalogowaniu do e-BOK.

Więcej informacji na ten temat znajduje się tutaj.

 

Wymagania systemowe:

 • włączona akceptacja plików typu cookie oraz umożliwiająca nawiązanie połączenia szyfrowanego SSL,
 • e-BOK może być obsługiwany przez dowolną z następujących przeglądarek:
 • Internet Explorer 11+,
 • iOS 7+,
 • Firefox (wersja aktualna),
 • Chrome (wersja aktualna).

W przypadku problemów z logowaniem należy postępować zgodnie z poniższym filmem lub prosimy o kontakt: bok@pewik.gdynia.pl

 

 

Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Uprzejmie informujemy o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości objętej Kontraktem nr ZP/72/POIS-0018/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gdyni i Gminie Wejherowo: część 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach (Głodówko i Rogulewo) w Gminie Wejherowo, część 4 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zibertowie w Gminie Wejherowo. 

 

W ramach tej inwestycji skanalizowano ulice:

Zibertowo, ulica: Jałowcowa, Orzechowa, Jodłowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Irysowa, Narcyzowa, Stokrotek.

Łężyce – Głodówko ulica: Dębowa (część) i Sosnowa.

Łężyce – Rogulewo ulica: Cedrowa, Kasztanowa (część), Jesionowa, Akacjowa, Kalinowa (część), Jarzębinowa (część).

 

Mieszkańcy Zibertowa i Łężyc mogą już skorzystać z możliwości przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Więcej informacji na ten temat znajduje się tu:

Przyłączenie do sieci

 

Biuro Obsługi Klienta
ul. Witomińska 21
81-311 Gdynia

Telefon:
(58) 66 87 311

faxmail:⇒bok@pewik.gdynia.pl

 

Godziny obsługi:
poniedziałek: 9.30 – 16.30
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

Godziny otwarcia kasy:

poniedziałek 9:30 – 16:30 (przerwa 11:30 – 11:45)
wtorek – piątek 8:00 – 15:00 (przerwa 11:30 – 11:45)

 

 

 

Attached Files:

Czyszczenie sieci wodociągowej

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gdyni i Rumi, że w związku z planowym pracami modernizacyjnymi na głównej magistrali wodociągowej, w dniach 12 i 13 października br. mogą wystąpić zakłócenia w dostawie zimnej wody w postaci zmętnienia oraz spadków ciśnień.

 

Gdynia dzielnice: Cisowa i Chylonia

Rumia dzielnice: Janowo, Śródmieście, Lotnisko, Biała Rzeka

 

Po zakończonych robotach mogą pojawić się zmiany zabarwienia wody. Przypominamy jednocześnie o możliwości zgłaszania spostrzeżeń związanych ze zmianą jakości wody. Kontakt: telefoniczny: 994 lub 58 66 87-311, e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Pomoc dla poszkodowanych przez wichurę

Szanowni Państwo,
kryzys związany z wichurami, które przeszły nad Pomorzem wciąż trwa. Straty są ogromne. Nadal jest bardzo wiele potrzeb. Poniżej zamieszczamy list Prezydenta Lions Club Kościerzyna pana  Gabriela Greinke, z gorącą prośbą o pomoc dla mieszkańców gmin Lipusz, Dziemiany, Karsin oraz pozostałych terenów naszego województwa dotkniętych klęską żywiołową. Zachęcamy naszych P.T. Klientów do niesienia pomocy.

 

Treść listu Prezydenta Lions Club Kościerzyna:
„W związku z nawałnicami, które przetoczyły się przez Polskę na  przełomie 11-12 sierpnia 2017 r., najbardziej ucierpiały tereny województwa pomorskiego, a w tym gminy Lipusz, Dziemiany, Karsin, które znajdują się w powiecie kościerskim. Ogrom zniszczeń i strat jest niewyobrażalny, niektórzy stracili dorobek całego życia w postaci budynków, zasobów leśnych i innych elementów majątku trwałego, duża ilość gospodarstw domowych nie ma bieżącej wody i prądu.
Lions Club Kościerzyna organizuje wsparcie w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej na wspomnianych terenach. Potrzeby poszkodowanych znacznie przewyższają budżet jakim dysponuje LC Kościerzyna, który potrzebny byłby na wsparcie.

 

Zwracamy się z gorącą prośbą o darowizny finansowe, aby w miarę możliwości wesprzeć najbardziej potrzebujące rodziny. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę przekazaną na nasze konto bankowe, tj.:

 

Lions Club Kościerzyna, BS Kościerzyna 30 8328 0007 2001 0006 1043 0001
z dopiskiem: darowizna na  pomoc dla poszkodowanych przez wichurę 2017 r.

 

Można również wesprzeć poszkodowanych i osoby im pomagające, przekazując różne urządzenia, narzędzia etc. Najbardziej potrzebne są:

 

 • łańcuchy do pilarek motorowych wszelkiego rodzaju,
 • paliwo do pilarek,
 • olej do smarowania łańcuchów,
 • agregaty prądotwórcze,
 • rękawice ochronne, plandeki, siekiery.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Adam Sosnowski – Sekretarz LC Kościerzyna – numer tel. 600713696, email: adamstandard@wp.pl
Liczę, że sprawa z jaką się zwracamy zostanie przychylnie potraktowana przez Lionsów z innych stron Polski, którzy wesprą działania LC Kościerzyna.

 

Z poważaniem
Gabriel Greinke
Prezydent Lions Club Kościerzyna”

Attached Files: