15-lecie obecności Polski w UE

 

 

Na początek będzie można obejrzeć i wysłuchać prezentacji multimedialnej nt. Technologii oczyszczania ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „DĘBOGÓRZE”. Odpowiemy na pytania: jak działa i jak zbudowana jest oczyszczalnia? Gdzie trafiają nasze ścieki? W przystępny i ciekawy sposób opowiemy na czym polega skomplikowany, kosztowny proces oczyszczania ścieków. Po prezentacji zapraszamy na zwiedzanie oczyszczalni.

 

Pracownicy Spółki opowiedzą dlaczego musimy oczyszczać ścieki i jak wspólnie możemy chronić środowisko naturalne i jak ważne jest odpowiedzialne zachowanie w toalecie.

 

Spacer po oczyszczalni odbywa się  grupach liczących maks. 20 osób, wejście o każdej pełnej godzinie. Dzieci wchodzą na obiekt tylko pod opieką dorosłych.

 

Zwiedzający otrzymają materiały informacyjne nt. oczyszczalni oraz drobne upominki.

 

Ze względów organizacyjnych prosimy o wcześniejszą rezerwację telefonicznie: 58 66 87 369 lub mailowo: anna.szpajer@pewik.gdynia.pl

 

Serdecznie zapraszamy!

 

Regulamin zwiedzania

 

Attached Files:

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. inwestuje w Redzie!

Trwa przebudowa kolektora ściekowego „WRR” w okolicach dworca kolejowego w Redzie. To kluczowy, bo liczący blisko 20 kilometrów długości, element układu odbioru ścieków z Rumi, Redy, Wejherowa, Gminy Wejherowo. Przebudowa kolektora odbywa się w technologii wykopowej, w warunkach gruntowych na trasie dotychczas istniejącego przewodu kanalizacyjnego o długości 459 metrów.

Odbiór ścieków ze zlewni kolektora odbywa się sposób niezakłócony, przy wykorzystaniu w tym celu zastępczej instalacji pompowej, która ma za zadanie przekierowanie ścieków po innej trasie.

Wielkość przepływu ścieków w tym rejonie osiąga maksymalną wartość blisko 850 metrów sześciennych na godzinę. Przebudowa kolektora polega na całkowitym usunięciu betonowej konstrukcji. W miejsce wymienianej konstrukcji betonowej montowane są rury typu GRP w wykonaniu kompozytowym na bazie żywicy poliestrowej, wzmacnianej włóknem szklanym z wypełniaczem kwarcowym. Zachowana zostanie dotychczasowa średnica kolektora z jednoczesną poprawą parametrów hydraulicznych.

Termin zakończenia inwestycji, przewiduje się na koniec maja. Wykonawcą robót budowlanych jest Przedsiębiorstwo Wielobranżowe ELGRUNT. Wartość inwestycji to kwota 4,7 mln zł.

Nowe inwestycje w PEWIK GDYNIA

PEWIK GDYNIA właśnie podpisał umowę na budowę nowoczesnego laboratorium. Prace budowlane w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 58 rozpoczną się już wkrótce.  Podpisanie umowy zbiega się w czasie z 89-leciem istnienia gdyńskich wodociągów.  Dokładnie 89 lat temu, 1 kwietnia 1930 roku komisaryczny Zarząd Miejski powołał do życia Zakład Wodociągów i Kanalizacji miasta Gdyni. PEWIK otwiera nowe dziewięćdziesięciolecie w historii firmy silnym impulsem rozwojowym. 

W ciągu dwóch lat powstanie nowoczesny obiekt biurowo-usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W laboratorium  znajdą się nowocześnie wyposażone pracownie: fizykochemii wody,  fizykochemii ścieków, biologiczna, instrumentalne (w tym pracownie chromatografii gazowej i jonowej oraz spektrometrii absorpcji atomowej), a także  utworzona od podstaw nowa  pracownia mikrobiologii wody oraz punkt przyjmowania próbek  z łatwym dostępem.

Będzie to nowoczesny obiekt, o powierzchni laboratoryjnej liczącej około 1000 m2  zaprojektowany  i wykonany wg. obowiązujących przepisów z zachowaniem wymagań technologicznych dla laboratoriów. Pracownie laboratorium wyposażone będą w nowoczesne instalacje oraz urządzenia pozwalające prowadzić nadzór nad prowadzonymi badaniami w właściwych warunkach temperaturowych i wilgotności oraz czystości pomieszczeń, a w szczególności pracowni  mikrobiologii. Wyposażenie badawcze  pracowni stanowić będą urządzenia pracujące  już w laboratoriach PEWIK  jak i nowe zakupione do obiektu m.in: spektrometry, spektrofotometry, chromatografy, systemy destylacji i mineralizacji próbek, komory laminarne, szafy chłodnicze i termostatyczne, inkubatory wraz z systemem monitoringu temperatury oraz inne niezbędne do prowadzenia badań laboratoryjnych  meble, urządzenia i sprzęt  laboratoryjny.

Laboratorium PEWIK-u, funkcjonuje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada Certyfikat Akredytacji PCA  nr AB 697. Posiada również zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni na wykonywanie badań wody, ścieków, osadów ściekowych i popiołu na potrzeby wewnętrzne Spółki. W nowej lokalizacji będą prowadzane badania z zachowaniem tych samych procedur.

Jedną z korzyści budowy nowego laboratorium będzie połączenie laboratorium wody i laboratorium ścieków, które obecnie znajdują się w osobnych lokalizacjach. Wspólna lokalizacja pozwoli na lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie wyposażenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, co stanowi niezwykle ważny aspekt pracy każdego laboratorium. Znacząco poprawią się też warunki pracy dwudziestoosobowego zespołu pracowników laboratorium.

Obiekt został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum na czele z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MARBUD.

 

Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2021. Koszt budowy zamyka się w kwocie 18,5 milionów zł netto.

 

 

Skąd się bierze woda w kranie?

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dostarcza wodę w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie i okolicach eksploatując 8 ujęć wody. Największym jest ujęcie ,,Reda’’, które zaopatruje w wodę znaczną część mieszkańców Gdyni oraz w całości mieszkańców Rumi i Redy. Wysokiej jakości, smaczna i zdrowa woda pochodzi z osadów geologicznych czwartorzędu (67%), trzeciorzędu (22%), kredy (11%). Według obowiązującej klasyfikacji, są to wody odpowiadające I klasie czystości wód, w których wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka. Wszystkie ujęcia wody wyposażone są w stacje uzdatniania, w których prowadzony jest proces mający na celu obniżanie zawartości związków żelaza i manganu do poziomu odpowiadającego obowiązującym przepisom. W ostatnich latach większość stacji uzdatniania została rozbudowana lub zmodernizowana przy wsparciu dotacjami z Unii Europejskiej, zapewniając jakość wody na najwyższym poziomie.

Domowe filtry – niepotrzebne

Woda spełnia wszystkie, określone przepisami prawa, normy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania przeprowadzone na bieżąco przez certyfikowane laboratoria, własne i obce, gwarantują, że woda z sieci wodociągowej jest smaczna i zdrowa. Nie wymaga ona dodatkowego oczyszczania za pomocą domowych dzbanków i innych urządzeń filtrujących !

Mniej plastiku

Niestety ciągle kupujemy wodę butelkowaną… Woda butelkowana nie podlega aż tak surowym przepisom i badaniom jak woda kranowa. Nie ma też dowodu na to, że woda z butelki jest zdrowsza. Niektóre naturalne wody mineralne zawierają dużo większą ilość minerałów niż jest to zalecane dla określonych grup wiekowych, takich jak niemowlęta i małe dzieci. Istnieją też obawy dotyczące zagrożenia związanego z substancjami chemicznymi zawartymi w plastiku używanym do produkcji butelek. Opakowania plastikowe po zużytej wodzie mają szkodliwy, znaczący wpływ na środowisko.

Woda z kranu jest smaczna, zdrowa można ją pić bezpośrednio z kranu bez obaw o swoje zdrowie. Potwierdziły to niezależne badania Sanepidu, który stwierdził, że jakość badanej wody z sieci wodociągowej w Gdyni, przewyższa jakość źródlanej wody butelkowanej kupowanej w sklepie.

Doskonała woda wprost z poidełka  

Po raz kolejny rusza akcja „Poidełka”, w ramach której pojawią się wygodne urządzenia z czystą, zdrową wodą. Inicjatywa polega na instalowaniu w szkołach, urzędach, obiektach sportowych i kulturalnych wygodnych poidełek, z których można bezpośrednio napić się wody. Znaczna część szkół w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie została już w nie wyposażona. W tym roku zamontowanych zostanie kolejnych kilkanaście takich poidełek.

 

Ciekawostki o wodzie

  • Każdy z nas zużywa około 120 l wody dziennie
  • Polska należy do krajów o najskromniejszych zasobach wody w Europie podobnych do Egiptu
  • Dziennie powinniśmy wypijać 1,5 l wody – ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie
  • Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia
  • 1 litr kranówki jest o 300 razy tańszy niż 1 litr wody butelkowanej
  • Najgłębsza studnia jest w Gdyni ma głębokość ma aż 247 m!

 

 

Nasza woda lepsza od źródlanej!

 

 

 

 

 

Attached Files:

Uwaga na oszustów – ostrzegamy!

W Gdyni pojawili się oszuści podszywający się

pod pracowników PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

 

Do mieszkanki jednego z gdyńskich osiedli przyszli dwaj mężczyźni podający się za pracowników PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.. Oświadczyli, że muszą sprawdzić działanie wodomierzy. Po oględzinach stwierdzili, że jest nadpłata 100 zł i chcą ją zwrócić. Przekazali kobiecie banknot 200 złotowy oczekując wydania reszty. Banknot 200 zł prawdopodobnie był fałszywy.

 

Ostrzegamy!

 

Pracownicy PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie pobierają/nie zwracają żadnych pieniędzy! Wszelkiego rodzaju opłaty/zwroty dokonywane mogą być tylko w kasie PEWIK lub przelewami bankowymi. Pracownicy Spółki posiadają służbowe identyfikatory i w razie wątpliwości można poprosić o jego okazanie. Zawsze można też zadzwonić  na numer alarmowy 994 do dyspozytorni PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. i zapytać,  czy tego dnia wizyta pracownika była zaplanowana.

 

 

Akcja poidełka w szkołach

Zakończył się trzeci już etap akcji „Poidełka w szkołach”. W gdyńskich szkołach jest obecnie 28 takich urządzeń. Inicjatywa montażu poidełek w szkołach była wspólną akcją Spółki i samorządów gminnych. Koszt  jednego urządzenia to 2.000 zł.

PEWIK GDYNIA Sp. o.o. od lat konsekwentnie przekonuje mieszkańców, że woda dostarczana z sieci wodociągowej  nadaje się do picia bez przegotowania. Powoli zmienia się świadomość w tym zakresie i coraz więcej osób sięga po „kranówkę”.

Pomysł, by w szkołach uczniom udostępnić wodę do picia, wynikł z tej właśnie potrzeby. Podobne akcje były już i są przeprowadzane w innych miastach. Poidełka są najczęściej zamontowane w pobliżu sal gimnastycznych, bo właśnie po zajęciach w-f uczniom najbardziej doskwiera pragnienie.

Akcja ,,Poidełka w szkołach’’ wychodzi naprzeciw potrzebom zdrowych zasad żywienia w szkołach, gdyż nasza woda jest nie tylko zdecydowanie tańsza, ale też znacznie lepsza od tzw. wody „źródlanej” kupowanej w butelkach PET. Smaczna i zdrowa woda dostarczana przez nas jest również znakomitą alternatywą dla słodzonych, wysokokalorycznych napojów, które nasze dzieci piły do tej pory nie posiadając wygodnego dostępu do świeżej wody. Picie wody pomoże też z pewnością w walce z otyłością i próchnicą. Dzięki dostępowi do poidełek można też skończyć z pakowaniem do ciężkich już tornistrów plastikowych butelek z wodą.

Estetyczne i łatwe w utrzymaniu poidełka to sposób, by wszystkim zapewnić wygodny dostęp do czystej i zdrowej wody, którą można pić bez obaw, a edukacja zdrowotna ma największe szanse na powodzenie, gdy zaczyna się od najmłodszych lat.

PEWIK GDYNIA Sp. o.o. nieodpłatnie przeprowadzał wstępne badania laboratoryjne wody z poidełka, potwierdzające wysoką jakość wody, która jest bezpieczna do spożycia przez dzieci.Rozpoczynając akcję, nie spodziewaliśmy się aż tak dużego zainteresowania szkół. Poidełka cieszą się wśród uczniów dużą popularnością. Sygnały o życzliwym przyjęciu naszej inicjatywy przez uczniów i dyrekcje szkół sprawiły, że podjęto decyzję o kontynuowaniu projektu także w następnym roku.

Attached Files:

Kolejne inwestycje budowlane w Bolszewie

PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. realizuje 3-letni plan inwestycyjny. Zgodnie z tym planem w Bolszewie w rejonie ulic: Słonecznej i Wspólnej, budowana jest kanalizacja sanitarna o długości 417 m i sieć wodociągowa o długości 1700 m. Projekt obejmuje również wymianę rury osłonowej przy skrzyżowaniu wodociągu z rzeką. Ponadto, dodatkowo wykonane będą przejścia sieci pod nawierzchnią drogową metodą bezwykopową w rurach osłonowych. Powstanie też nowe połączenie sieci wodociągowej na odcinku 5 m.

Do budowy sieci zastosowano nowoczesne technologie bezwykopowe, które redukują do mini­mum ingerencję w środowisko naturalne i nie powodują istotnych utrudnień dla mieszkańców. Koszt inwestycji to: jeden milion czterysta tysięcy zł. Wykonawcą robót jest lokalne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Półwysep Kazimierz Okrój i Grzegorz Okrój Sp. J. z Mrzezina. Budowa przybiega zgodnie z planem, a jej zakończenie przewidziane jest na wiosnę 2019 r.

Przypomnijmy, że Spółka od wielu lat prowadzi inwestycje budowlane w Gminie Wiejskiej Wejherowo. W sumie zbudowano 34 km sieci wodociągowej i 65 km sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 47 mln zł. Ale na tym nie koniec. Kolejne inwestycje budowlane w Orlu, Bolszewie i Gościcinie ruszają już na wiosnę 2019 roku!

Attached Files: