Woda z kranu jest smaczna, zdrowa można ją pić bezpośrednio z kranu bez obaw o swoje zdrowie.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dostarcza wodę w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie i okolicach eksploatując 8 ujęć wody. Największym jest ujęcie ,,Reda’’, które zaopatruje w wodę znaczną część mieszkańców Gdyni oraz w całości mieszkańców Rumi i Redy. Wysokiej jakości, smaczna i zdrowa woda pochodzi z osadów geologicznych czwartorzędu (67%), trzeciorzędu (22%), kredy (11%). Według obowiązującej klasyfikacji, są to wody odpowiadające I klasie czystości wód, w których wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka. Wszystkie ujęcia wody wyposażone są w stacje uzdatniania, w których prowadzony jest proces mający na celu obniżanie zawartości związków żelaza i manganu do poziomu odpowiadającego obowiązującym przepisom. W ostatnich latach większość stacji uzdatniania została rozbudowana lub zmodernizowana przy wsparciu dotacjami z Unii Europejskiej, zapewniając jakość wody na najwyższym poziomie.

Domowe filtry – niepotrzebne

Woda spełnia wszystkie, określone przepisami prawa, normy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania przeprowadzone na bieżąco przez certyfikowane laboratoria, własne i obce, gwarantują, że woda z sieci wodociągowej jest smaczna i zdrowa. Nie wymaga ona dodatkowego oczyszczania za pomocą domowych dzbanków i innych urządzeń filtrujących !

Mniej plastiku

Woda butelkowana nie podlega aż tak surowym przepisom i badaniom jak woda kranowa. Niektóre naturalne wody mineralne zawierają dużo większą ilość minerałów niż jest to zalecane dla określonych grup wiekowych, takich jak niemowlęta i małe dzieci. Istnieją też obawy dotyczące zagrożenia związanego z substancjami chemicznymi zawartymi w plastiku używanym do produkcji butelek. Opakowania plastikowe po zużytej wodzie mają szkodliwy, znaczący wpływ na środowisko.

Woda z kranu jest smaczna, zdrowa można ją pić bezpośrednio z kranu bez obaw o swoje zdrowie. Potwierdziły to niezależne badania Sanepidu, który stwierdził, że jakość badanej wody z sieci wodociągowej w Gdyni, przewyższa jakość źródlanej wody butelkowanej kupowanej w sklepie.

Więcej informacji znajduje się tu https://www.pewik.gdynia.pl/woda-dla-ciebie/jakosc-wody-w-twojej-okolicy-2

 

 

 

Jedną z aktualnie prowadzonych przez nas inwestycji jest wymiana 25 komór rewizyjnych w Rumi na kolektorze sanitarnym  WRR na odcinku 1900 metrów wzdłuż ulic: Ślusarskiej, Okrężnej, Ceynowy, Dębogórskiej do Ronda Marszałka M. Płażyńskiego.

Wymiana rewizyjnych komór betonowo-ceglanych jest konieczna ze względu na znaczne zużycie materiałów konstrukcyjnych z jakich zostały wybudowane w latach 70-tych.
Obecnie zastosowany materiał do komór, to niezwykle wysokoodporne tworzywo na środowisko ściekowe, charakteryzujące się parametrami o wysokiej klasie odporności mechanicznej w pasach ruchu drogowego.
Cały zakres inwestycji, przyczyni się do zwiększenia sprawności hydraulicznej i użytkowej kolektora sanitarnego WRR w centrum miasta Rumi.

Całkowity koszt przedsięwzięcia – 2 600 000 netto. Termin zakończenia prac planuje się na koniec tego roku.

Abolicja tylko do 1 września!

 

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci, Spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków.

 

Zgłoszenia należy dokonać na wniosku nr 9 tj. „Zgłoszenie bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków”. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej i wysłać do nas mailem druk nr 9, ZOT-D-10-b

Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.

 

W przypadku braku przyrządów pomiarowych, warunkiem zawarcia umowy zaopatrzenia w wodę jest przygotowanie instalacji wodociągowej i pomieszczenia do montażu wodomierza.

 

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Uwaga mieszkańcy!
W Gdyni pojawili się oszuści podszywający się pod pracowników PEWIK.
Do mieszkanki jednego z osiedli przyszła kobieta podając się za pracownika PEWIK i oświadczyła, że sprawdza jakość wody.
Ostrzegamy❗️
Pracownicy PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie prowadzą żadnych badań wody w mieszkaniach!
Zawsze można zadzwonić na numer alarmowy 994 do dyspozytorni PEWIK i zapytać, czy tego dnia wizyta pracownika była zaplanowana.

W dniach od 4. do 7. lipca przeprowadzimy prace serwisowe.

W tym czasie wystąpi przerwa w dostępie do rozliczeń rzeczywistych w eBOK.

 

Przepraszamy za utrudnienia

Właśnie ruszyła bardzo ważna inwestycja w Redzie przy ulicy Wejherowskiej. Zmodernizowana zostanie przepompownia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z planem inwestycja zakończy się we wrześniu tego roku. Koszt modernizacji to kwota 627 000,000 zł.

 

W związku ze zwiększonym zużyciem wody, prosimy o wykorzystywanie wody GŁÓWNIE na cele bytowe. Podlewanie ogródków i trawników po godzinie 22.00 oraz nie napełniania basenów.

W dniach od 24 do 27 czerwca przeprowadzimy prace techniczne. W tym czasie wystąpi przerwa w dostępie do rozliczeń rzeczywistych w eBOK.
Przepraszamy za utrudnienia