Zakres projektu

Przedsięwzięcie ,,Rozbudowa i modernizacja systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” realizowane będzie na terenie Aglomeracja Gdynia w województwie pomorskim, na obszarze Gdyni, Rumi i Redy.

Zakres rzeczowy projektu obejmuje:
• budowę 1 km kanalizacji sanitarnej,
• modernizację sieci kanalizacji sanitarnej o długości około 4 km

Głównym celem projektu jest zapewnienie odbioru ścieków z nieskanalizowanych terenów miasta Gdyni oraz poprawa stanu środowiska naturalnego poprzez zapobiegnięcie eksfiltracji i infiltracji głównych kolektorów sanitarnych.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane terminowo i w pełnym zakresie rzeczowym obejmując:

  • budowę kanalizacji sanitarnej w Gdyni 0,94 km, o średnicy DN200 i DN160,

w tym:
w ul. B. Głowackiego 0,23 km
w ul. Orańskiej 0,40 km
w ul. Grażyny 0,31 km

  •  modernizację kolektorów kanalizacji sanitarnej 3,86 km, o średnicy DN800, DN1000, DN1200,

w tym:
kolektor „Janowski” w Rumi 2,08 km
kolektor „Oksywski” w Gdyni 1,33 km
kolektor „WRR” w Redzie 0,45 km