Awaria sieci wodociągowej / kanalizacyjnej

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej przyjmuje dyspozytor systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

Telefony czynne całą dobę:

994 (połączenie bezpłatne)

(58) 66 87 311

 

 

 

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.

Uwaga! Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej w budynku, która zaczyna się za zaworem za wodomierzem głównym. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie.