Załatwianie spraw

A. Odczyty wodomierzy

 1. Samodzielne fakturowanie
 2. Samodzielne przekazywanie wskazań wodomierzy

B. Umowy

 1. Zawieranie umów z Usługobiorcami
 2. Zawieranie umów z zarządcami budynków wielolokalowych
 3. Zawieranie umów z lokatorami budynków wielolokalowych
 4. Rozwiązywanie umów
 5. Aktualizacja danych Usługobiorcy
 6. Umowy na pobór wody z hydrantu (w trakcie opracowania)
 7. Umowy na wywóz nieczystości ciekłych (w trakcie opracowania)

C. Rozliczenia

 1. Płatności
 2. Rozliczenia
 3. Rozliczanie raportów lokalowych przez zarządcę lub właściciela budynku wielolokalowego
 4. Faktury tradycyjne faktury elektronicze
 5. Wystawianie duplikatów faktur
 6. Polecenie zapłaty
 7. Rezygnacja z polecenia zapłaty

D. Wodomierze

 1. Wodomierz ogrodowy – pierwszy montaż
 2. Wodomierz ogrodowy – wymiana
 3. Wodomierz główny – zmiana lokalizacji
 4. Wodomierz główny – zmiana wielkości (w trakcie opracowania)
 5. Wodomierz główny – zgłoszenie uszkodzenia
 6. Wodomierz główny – ekspertyza (w trakcie opracowania)
 7. Wodomierz główny – wymiana legalizacyjna
 8. Wodomierze lokalowe

E. Przyłączenie nieruchomości do sieci

 1. Przyłączenie nieruchomości do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej – przebieg całego procesu
 2. Udzielanie informacji
 3. Wydawanie warunków
 4. Uzgadnianie przyłączeń
 5. Zgłoszenie budowy przyłącza
 6. Odbiór techniczny przyłącza
 7. Zaświadczenia o przyłączeniu
 8. Projektowanie i budowa przyłączy kanalizacyjnych

F. Usługi dodatkowe

 1. Uzgodnienie dokumentacji projektowej
 2. Kontrola i odbiór urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 3. Odbiór techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
 4. Pobór wody z hydrantu
 5. Usuwanie awarii wodociągowych (w trakcie opracowania)
 6. Udrażniania przewodów kanalizacyjnych (w trakcie opracowania)

G. Rozwiązywanie problemów

 1. Windykacja
 2. Zgłaszanie reklamacji
 3. Składanie skarg (w trakcie opracowania)
 4. Zgłaszanie szkód