Załatwianie spraw

  1. Odczyty wodomierzy
  2. Umowy i rozliczenia

  3. Wodomierze
  4. Przyłączenie nieruchomości do sieci
  5. Usługi dodatkowe
  6. Rozwiązywanie problemów