TARYFY / CENNIKI

Informujemy, że w dniu 11 lipca 2023 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzję zatwierdzającą taryfy za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo, gminy wiejskiej Wejherowo oraz części gminy Kosakowo (Kazimierz, Dębogórze Wybudowanie i część ulic w miejscowościach Pogórze i Kosakowo).

 

Taryfy obowiązują od 19 lipca 2023 roku.

 

Taryfa za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków świadczone przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

 

 

 


Gmina Puck:

 

Informujemy, że w dniu 20 lipca 2023 roku Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Gdańsku opublikował decyzję zatwierdzającą taryfy za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków, obowiązujące w najbliższych trzech latach na terenie miejscowości: Rekowo Górne, Połchowo i Widlino w Gminie Puck. Taryfy obowiązują od 28 lipca 2023 roku.

 

 

 

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni świadczy dwa rodzaje usług. Usługi podstawowe, do których zalicza się zaopatrzenie w wodę i odbiór ścieków, oraz usługi dodatkowe, świadczone przez poszczególne komórki organizacyjne.

 

Cennik usług dodatkowych