Formularze wniosków

 

Poniższe formularze zostały zapisane w formacie PDF. Program Adobe Reader pozwalający na wyświetlanie plików PDF można pobrać ⇒ klikając na ten link. Program jest darmowy i dostępny m.in. dla systemów Windows, Mac i Linux.

 

 

 

 

 

 

Numer wniosku Oznaczenie wniosku Nazwa wniosku PDF do wydrukowania PDF interaktywny Załatwianie spraw
A. PRZYŁĄCZENIE NIERUCHOMOŚCI DO SIECI
1 ZOT-D-01 Wniosek o udzielenie informacji w sprawie możliwości przyłączenia nieruchomości do sieci
2 ZOT-D-03-a Wniosek o wydanie warunków przyłączenia nieruchomości do sieci
3 ZOT-D-02 Wniosek o uzgodnienie projektowanego sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci
4 ZOT-D-07a Wniosek o wykonanie włączenia i kontrolę przyłączenia nieruchomości do sieci
5 ZOT-D-11 Wniosek o wydanie protokołu odbioru technicznego przyłączenia nieruchomości do sieci
6 ZOT-D-12 Wniosek o wydanie zaświadczenia o przyłączeniu nieruchomości do sieci
7 ZOT-D-13 Wniosek o zmianę warunków świadczenia usług
B. UMOWY, ROZLICZENIA I REKLAMACJE
10 ZOS-D-07 Wniosek o zawarcie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
Zał. 1 ZOS-D-09 Protokół zdawczo-odbiorczy wodomierzy
11 ZOS-D-12 Rozwiązanie umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków
12 ZOS-D-01 Polecenie zapłaty
13 ZOS-D-02 Odwołanie polecenia zapłaty
14 ZOS-D-06 Raport lokalowy
15 ZOS-D-08 Zgłoszenie reklamacji
16 FP-D-04 Zgłoszenie szkody innej niż samochody
17 FP-D-05 Zgłoszenie szkody samochodowej
18 ZOS-D-11 Wniosek o aktualizację danych Usługobiorcy
C. MONTAŻ WODOMIERZY DODATKOWYCH (LOKALOWE I OGRODOWE)
21 ZOT-D-15 Wniosek o  wydanie warunków technicznych montażu wodomierzy lokalowych
22 ZOS-D-05 Wniosek o kontrolę montażu wodomierzy lokalowych
23 EW-D-01-c Wniosek o kontrolę montażu wodomierza  rejestrującego ilość bezpowrotnie zużytej wody
D. USŁUGI PEWIK
24 ZOK-D-02 Zlecenie wykonania usługi nie objętej taryfą
25 ZOT-D-09 Wniosek o zawarcie umowy ustalającej warunki zaprojektowania i budowy przyłącza kanalizacyjnego
26 ZO-D-63 Wniosek o wydanie kopii dokumentacji archiwalnej
E. BUDOWA URZĄDZEŃ WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH ORAZ UZGODNIENIA USYTUOWANIA
32 TT-D-19-a Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (nie dotyczy projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej
33 ZOT-D-17 Wniosek o kontrolę i odbiór techniczny urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych
34 ZOT-D-19 Wniosek o wydanie protokołu odbioru technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

Klauzula informacyjna w przypadku złożenia dokumentu


Przed złożeniem/wysłaniem dokumentu prosimy o zapoznanie się z informacją o przetwarzaniu danych osobowych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.,

która jest dostępna TUTAJ