Zgłoszenie budowy urządzeń

Kontrola i wykonanie urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych

 

Krok po kroku

 1. Na 14 dni przed rozpoczęciem robót, wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 33.
 2. Po otrzymaniu wniosku, zweryfikujemy dokumenty dotyczące Twojej sprawy pod kątem zgodności projektowanych prac z warunkami technicznymi, umową ustalającą warunki wybudowania i przejścia własności urządzenia i uzgodnieniem dokumentacji projektowej.
 3. Kontrola realizacji robót odbywa się przy ścisłej współpracy naszego wyznaczonego pracownika ze wskazanym we wniosku Kierownikiem robót.
 4. Po pozytywnych wynikach przeprowadzonych kontroli ustalimy termin wykonania połączenia nowo wybudowanych urządzeń z istniejącymi urządzeniami.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 33.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków, ani za kontrolę i czynności związane z wykonaniem połączenia budowanych przewodów z siecią istniejącą.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Uwagi

 1. W przypadku budowy urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych wraz z przyłączami do nieruchomości, wyślij do nas również wypełniony Wniosek nr 4.
 2. Przed zakończeniem robót budowlanych zleć geodecie wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej – to Twój obowiązek, wynikający z Art. 43 ust. 1 Prawa Budowlanego.
 3. Jeśli chcesz otrzymać Protokół odbioru technicznego urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych, zajrzyj tutaj lub wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 34.
 4. Jeżeli w ciągu 3 miesięcy od złożenia Wniosku nr 33 nie przystąpisz do realizacji prac, Twój wniosek zostanie anulowany, a załączone do niego dokumenty zostaną odesłane pocztą.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck