Umowy z Usługobiorcami

Zawieranie umów z Usługobiorcami

 

Krok po kroku

 1. W trakcie przejęcia nieruchomości spisz z dotychczasowym Usługobiorcą protokół zdawczo-odbiorczy wodomierza np. w formie – Zał. 1.
 2. Wyślij do nas wypełniony i podpisany Wniosek nr 10 wraz z ww. protokołem.
 3. W odpowiedzi otrzymasz pocztą dwa egzemplarze projektu Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków wraz z załącznikami.
 4. Wyślij do nas jeden podpisany egzemplarz Umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzenia ścieków bez załączników.

 

Wymagane dokumenty

Wypełniony Wniosek nr 10.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków oraz opłacamy przesyłkę zwrotną podpisanego przez Ciebie egzemplarza umowy.

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Termin odpowiedzi

14 dni od otrzymania Wniosku nr 10.

 

Uwagi

 1. Do wniosków nie musisz dołączać dokumentów określających własność nieruchomości.
 2. Zawieranie umów z właścicielami budynków wielolokalowych.
 3. Zawieranie umów z osobami korzystającymi z lokali.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Taryfa za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 5. Taryfa za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino w Gminie Puck
 6. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę
 7. Wzór umowy o odprowadzanie ścieków
 8. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków
 9. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (budynek wielolokalowy)
 10. Wzór umowy o zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków (lokale)
 11. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków