Reklamacje usług

Reklamowanie usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę lub odprowadzania ścieków

 

Krok po kroku

 1. Wyślij do nas wypełniony Wniosek nr 15.
 2. Twoja sprawa zostanie przez nas przeanalizowana, a odpowiedź udzielimy na wskazany we wniosku adres.

 

Wymagane dokumenty

Reklamacja może być zgłoszona w dowolnej formie. Złożenie wypełnionego Wniosku nr 15 gwarantuje, że Twoje zgłoszenie będzie zawierało wszystkie, niezbędne dane.

 

Opłaty

Nie pobieramy opłat za obsługę Twoich wniosków .

 

Sposób złożenia i odbioru dokumentów

Wszystkie sposoby wymienione w zakładce kontakt, a w szczególności e-mail i poczta.

 

Termin odpowiedzi

30 dni od daty otrzymania zgłoszenia.

 

Uwagi

Zgłoszenie reklamacji nie zwalnia z obowiązku zapłaty należności wynikających z faktury.

 

Dokumenty powiązane

 1. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków
 2. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Komunalnego Związku Gmin Dolina Redy i Chylonki
 3. Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Puck
 4. Taryfa za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie działalności Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki”
 5. Taryfa za usługi zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązująca na terenie miejscowości Połchowo, Rekowo Górne i Widlino w Gminie Puck
 6. Ogólne warunki umowy o zaopatrzenie w wodę lub odprowadzanie ścieków
 7. Regulamin korzystania z Elektronicznego Biura Obsługi Klienta
 8. Regulamin korzystania z aplikacji „Rozliczenia Rzeczywiste”
 9. Prawa konsumenta
 10. Procedura reklamacyjna
 11. Sposób rozstrzygania spraw spornych