Ankieta badania satysfakcji klienta z jakości obsługi

  w PEWIK GDYNIA Sp. z o. o.


  Prosimy o udzielenie odpowiedzi na 8 pytań. Wypełnienie ankiety nie zajmie więcej niż 7 minut


 1. Czy korzystasz z obsługi klienta w formie e-BOK?
 2. Czy korzystasz z obsługi klienta w formie korespondencji e-mail ?
 3. Czy korzystasz z obsługi klienta w formie rozmowy telefonicznej ?
 4. Czy korzystasz z obsługi klienta w formie korespondencji listownej?
 5. Czy korzystasz z obsługi klienta w formie rozmowy osobistej w Biurze Obsługi Klienta lub w terenie?
 6. Czy korzystasz z obsługi klienta w formie automatycznych komunikatów SMS / e-mail?
 7. Na ile oceniasz ogólną jakość obsługi klienta w PEWIK GDYNIA?
 8. Bardzo nisko.

  Bardzo wysoko.

 9. Co powinniśmy zmienić w preferowanych przez Ciebie formach obsługi klienta?
 10. Co powinniśmy zmienić?