Zgłoszenie szkody

Zgłoszenie szkody powstałej w wyniku działalności PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. można przekazać, wypełniając druk „Zgłoszenie szkody”:
1) listownie na adres: Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni,
81-311 Gdynia, ul. Witomińska 29, z podaniem telefonu kontaktowego
2) pocztą e-mail: szkody@pewik.gdynia.pl
3) osobiście w jednej z niżej wymienionych komórek organizacyjnych Spółki:
a. Wydział Sieci Wodociągowej – Gdynia, ul. Witomińska 29
b. Wydział Sieci Kanalizacyjnej – Gdynia, ul. Witomińska 29
c. Dział Analiz i Planowania – Gdynia, ul. Witomińska 29, pok. 108

Szczegółowe informacje związane ze zgłoszeniem, jak i dalszym trybem likwidacji szkody można uzyskać w Dziale Analiz i Planowania, telefon: (58) 66-87-435 lub (58) 66-87-251.

 

Zgłoszenie szkody innej niż samochody

 

Zgłoszenie szkody samochody