Podstawowe informacje

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni (PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.) powstało 31 stycznia 1992 roku w wyniku przekształcenia komunalnego przedsiębiorstwa państwowego pod nazwą Okręgowe Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji w Gdyni (OPWiK) w jednoosobową spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością. Do 1997 roku 100% udziałów w Spółce posiadał Komunalny Związek Gmin (KZG) „Dolina Redy i Chylonki” z siedzibą w Gdyni.

W latach 1998 – 2009 udziałowcami Spółki stawały się sukcesywnie gminy miast: Gdynia, Rumia, Reda, Wejherowo oraz gminy wiejskie Kosakowo i Wejherowo.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. jest spółką z większościowym udziałem jednostek samorządu terytorialnego.

 

 

Dane firmy:
REGON: 190563879
NIP: 586-010-44-34
Bank: Bank Handlowy w Warszawie S.A. 89 1030 1120 0000 0000 3406 7001
Wysokość kapitału zakładowego Spółki wynosi:  297.840.000