Kariera

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni

poszukuje osób zainteresowanych pracą na stanowisku:

młodszego specjalisty ds. oczyszczalni ścieków

 

Osoba zatrudniona na tym stanowisku będzie odpowiedzialna za:

 • bieżący nadzór nad przebiegiem procesu technologicznego oczyszczania ścieków i przeróbki osadów ściekowych,
 • kontrolę pracy urządzeń pomiarowych związanych z zapewnieniem ciągłości pracy oczyszczalni ścieków,
 • zbieranie i gromadzenie danych eksploatacyjnych,
 • analizę danych technologicznych (wyznaczanie charakterystycznych parametrów procesów itp.).

Od kandydata oczekujemy:

 • wykształcenia wyższego technicznego o kierunku inżynieria środowiska, chemia lub wykształcenia pokrewnego,
 • doświadczenia – minimum 3 lata pracy na stanowisku o podobnym charakterze,
 • umiejętności analizy i syntezy,
 • biegłej znajomość obsługi komputera w środowisku MS Office,
 • znajomości języka angielskiego w stopniu podstawowym – pożądana biegła znajomość,
 • skrupulatności i rzetelności,
 • bardzo dobrej organizacji pracy.

Oferujemy:

 • stabilne zatrudnienie,
 • rozwój zawodowy,
 • pakiet socjalny,
 • przyjazną atmosferę pracy.

Osoby zainteresowane, spełniające powyższe warunki, prosimy o przesłanie w terminie do 14 grudnia 2018 r. listu motywacyjnego oraz CV na adres praca@pewik.gdynia.pl

Informujemy, że skontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Oferty powinny zawierać oświadczenie:

„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2016 r., poz. 922)”.

Jednocześnie informujemy, że oferty osób niewykorzystane w procesie rekrutacji ulegną zniszczeniu.

 

„Oświadczam, że zapoznałem/zapoznałam się z klauzulą informacyjną zamieszczoną przy opublikowanym ogłoszeniu o pracę, w tym przyjmuję do wiadomości, że Administratorem moich danych osobowych będzie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Gdyni,ul. Witomińska 29, 81-311 Gdynia, podane przeze mnie dane osobowe przetwarzane będą w celu przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego. Zapoznałam/em się także z pozostałymi, zamieszczonymi tam informacjami.”