Inspektor Ochrony Danych Osobowych

Inspektor Ochrony Danych Osobowych:

Łukasz Jasiński

tel. +48 211 18 60

e-mail: iodo@pewik.gdynia.pl