Często zadawane pytania – FAQ

A. Odczyty wodomierzy

 1. Jak przekazać wskazanie wodomierzy?
 2. Jak unikać rozliczeń szacunkowych?
 3. Jak zarejestrować się w e-BOK?
 4. Jak aktywować usługę samodzielnego fakturowania?
 5. Jak samodzielnie fakturować?

B. Umowy

 1. Jak zawrzeć umowę o zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków?
 2. Jak rozwiązać umowę o zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków?
 3. Jak zawrzeć umowę będąc zarządcą lub właścicielem budynku wielolokalowego?
 4. Jak zawrzeć umowę będąc osobą korzystająca z lokalu w budynku wielolokalowym?
 5. Jak zaktualizować swoje dane?
 6. Jak zgłosić zmianę zarządcy nieruchomości?

C. Rozliczenia

 1. Jakie są zasady rozliczeń za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków?
 2. Jak czytać faktury za usługi zaopatrzenia w wodę i odprowadzenia ścieków?
 3. Jak uzyskać dostęp do e-faktur?
 4. Ile kosztuje m3 wody i m3 ścieków?
 5. Jak zgłosić reklamację?
 6. Jakie są obowiązki Usługobiorców rozliczanych ryczałtowo?
 7. Jak otrzymać duplikat faktury?
 8. Jak zlecić polecenie zapłaty faktur bezpośrednio z Twojego konta bankowego?
 9. Jak wycofać polecenie zapłaty?
 10. Jak zgłosić nie dostarczenie faktury papierowej? (w trakcie opracowania)
 11. Jak zablokować dostawę wody do nieruchomości na czas dłużej nieobecności? (w trakcie opracowania

D. Wodomierze

 1. Jak i gdzie zamontować wodomierz ogrodowy po raz pierwszy?
 2. Jak i kiedy wymienić istniejący wodomierza ogrodowy?
 3. Jak zmienić lokalizację wodomierza głównego?
 4. Jak zgłosić uszkodzenie wodomierza głównego?
 5. Jak i kiedy wymienić wodomierz na ujęciu własnym?
 6. Kto i dlaczego odpowiada za zawór antyskażeniowy na instalacji wodociągowej?
 7. Jak określić okres legalizacji wodomierza?
 8. Jak zabezpieczyć wodomierz na zimę?
 9. Kiedy i kto wymieni wodomierz główny?
 10. Kto odpowiada za wodomierze lokalowe?
 11. Jak zmienić wielkość wodomierza głównego? (w trakcie opracowania)
 12. Jak sprawdzić prawidłowości działania wodomierza głównego? (w trakcie opracowania)
 13. Jak otrzymywać powiadomienia o terminie legalizacji wodomierzy ogrodowych? (w trakcie opracowania)

E. Przyłączenie nieruchomości do sieci

 1. Jak przyłączyć nieruchomość do sieci?
 2. Jak otrzymać informację o możliwości przyłączenia?
 3. Jak otrzymać warunki przyłączenia?
 4. Jak uzgodnić sposób przyłączenia?
 5. Jak zgłosić budowę przyłącza?
 6. Jak otrzymać protokół przyłączenia?
 7. Jak otrzymać zaświadczenie o przyłączeniu?
 8. Gdzie znajdę projektanta lub wykonawcę przyłącza?
 9. Gdzie znajdę e-mapę?

F. Usługi dodatkowe

 1. Jak uzgodnić koncepcję sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?
 2. Jak uzgodnić projekt budowlany sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?
 3. Jak uzgodnić plan zagospodarowania terenu nieruchomości?
 4. Jak zgłosić budowę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?
 5. Jak otrzymać protokół odbioru technicznego sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?
 6. Gdzie znajdę projektanta lub wykonawcę sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej?

G. Inne pytania

 1. Jakie prawa konsumenta wynikają z Ustawy o prawach konsumenta?
 2. Gdzie sprawdzić informację o  awariach i terminach ich usunięcia?
 3. Gdzie sprawdzić informację o planowanych wyłączeniach?
 4. Kiedy i gdzie mogę pobrać wodę z zastępczych punktów?
 5. Czy muszę przyłączyć nieruchomość do sieci kanalizacji sanitarnej?
 6. Kto odpowiada za studzienkę wodomierzową?
 7. Jak PEWIK ujmuje, uzdatnia i dostarcza wodę?
 8. Jak zgłosić szkodę w PEWIK (w tym samochodową)?
 9. Jak mogę zgłosić naruszenie prawa w PEWIK?
 10. Gdzie mogę wyrazić moją opinię na temat jakości obsługi przez PEWIK?
 11. Jak mogę wyrazić opinię o e-BOK?
 12. Jak pobrać wodę z hydratu?
 13. Jak pobierać wodę na cele gaśnicze i p.poż.? (w trakcie opracowania)
 14. Kto odpowiada za utrzymanie przyłączy i instalacji na nieruchomości? (w trakcie opracowania)
 15. Jakie obowiązki mają dostawcy ścieków przemysłowych? (w trakcie opracowania)
 16. Wyposażenie instalacji kanalizacyjnej w klapę zwrotną. (w trakcie opracowania)
 17. Kiedy otrzymam odpowiedź na mój wniosek? (w trakcie opracowania)

 

Masz inne pytania? Skontaktuj się z nami w wygodny dla Ciebie sposób.