Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Nowe sieci

  1. Wykaz obejmuje tylko wybrane inwestycje ujęte w planie rozwoju i modernizacji na lata 2023-2025.
  2. Dane zamieszczone w wykazie mają charakter wstępnych informacji. Nie są one przyrzeczeniem zakończenia inwestycji ani przyrzeczeniem oddania jej do użytkowania w terminach wskazanych w tabeli. W szczególności zmianie może ulec:
    – termin i zakres realizacji inwestycji,
    – usytuowanie sieci oraz ich parametry.
  3. Załączniki graficzne mogą ulegać zmianie podczas projektowania i realizacji inwestycji.
  4. Daty wskazane w kolumnie 6 są szacowanymi terminami zakończenia realizacji prac projektowych ustalonymi na podstawie umów z biurami projektów.
  5. Daty wskazane w kolumnie 7 są szacowanymi terminami uzyskania pozwolenia na użytkowanie ustalonymi na podstawie umowy z firmami wykonawczymi.
  6. W przypadku, gdy w kolumnie 7 znajduje się wpis „Nie rozpoczęto”, realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania pozwolenia na budowę i możliwości finansowych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

Lokalizacja inwestycji Zakres rzeczowy Terminy realizacji prac Uwagi
LP Miejscowość Ulice Wodociąg Kanalizacja Załącznik graficzny Projektowanie Budowa
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Gdynia Kwiatowa, Dębowa nie dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji ikona mapy Zakończono Nie rozpoczęto
2 Rumia Młyńska nie dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji ikona mapy Zakończono 30.04.2023
3 Rumia Fredry,
Bojanowskiego,
Sędzickiego
dotyczy kanalizacji nie dotyczy kanalizacji ikona mapy Zakończono Nie rozpoczęto  –
4 Gdynia Beskidzka,
Titz-Kosko
dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji ikona mapy Zakończono Nie rozpoczęto  –
5 Pogórze  Staszica dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji ikona mapy Zakończono Nie rozpoczęto  –
6 Pogórze  Firleja nie dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji ikona mapy Zakończono Nie rozpoczęto  –
7 Reda Rolnicza dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji ikona mapy 30.06.2023 Nie rozpoczęto
8 Rumia Żołnierzy I Dywizji
Wojska Polskiego
– Różana
nie dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji ikona mapy Zakończono Nie rozpoczęto
9 Gościcino Astrowa,
Lęborska
dotyczy kanalizacji nie dotyczy kanalizacji ikona mapy Zakończono Nie rozpoczęto
10 Gdynia Źródło Marii,
Starodworcowa,
Lipowa,
Orna,
Mała
nie dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji ikona mapy 10.07.2023 Nie rozpoczęto
11 Wejherowo

Necla,

Gryfa Pomorskiego

dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji W przygoto-waniu Zakończono lipiec 2023
12 Bolszewo Strażacka dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji W przygoto-waniu Zakończono 09.11.2023
13 Wejherowo Karnowskiego,
Budowlanych
dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji W przygoto-waniu Zakończono kwiecień 2025
14 Gdynia Morska, Fińska dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji W przygoto-waniu Zakończono 31.03.2023
15 Wejherowo Inwalidów Wojennych dotyczy kanalizacji dotyczy kanalizacji W przygoto-waniu Zakończono wrzesień 2024