Gdzie planujemy budowę nowych sieci?

  1. Wykaz obejmuje tylko wybrane inwestycje ujęte w planie rozwoju i modernizacji na lata 2023-2025.
  2. Dane zamieszczone w wykazie mają charakter wstępnych informacji. Nie są one przyrzeczeniem zakończenia inwestycji ani przyrzeczeniem oddania jej do użytkowania w terminach wskazanych w tabeli. W szczególności zmianie może ulec:
    – termin i zakres realizacji inwestycji,
    – usytuowanie sieci oraz ich parametry.
  3. Załączniki graficzne mogą ulegać zmianie podczas projektowania i realizacji inwestycji.
  4. Daty wskazane w kolumnie 6 są szacowanymi terminami zakończenia realizacji prac projektowych ustalonymi na podstawie umów z biurami projektów.
  5. Daty wskazane w kolumnie 7 są szacowanymi terminami uzyskania pozwolenia na użytkowanie ustalonymi na podstawie umowy z firmami wykonawczymi.
  6. W przypadku, gdy w kolumnie 7 znajduje się wpis „Nie rozpoczęto”, realizacja inwestycji uzależniona jest od uzyskania pozwolenia na budowę i możliwości finansowych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Lokalizacja inwestycji Zakres rzeczowy Terminy realizacji prac Uwagi
LP Miejscowość Ulice Wodociąg Kanalizacja Załącznik graficzny Projektowanie Budowa
1 2 3 4 5 6 7 8
1 Gdynia Kwiatowa, Dębowa nie dotyczy sieci wodociągowej dotyczy kanalizacji Mapa inwestycji Zakończono Nie rozpoczęto
2 Rumia Młyńska nie dotyczy sieci wodociągowej dotyczy kanalizacji Mapa inwestycji Zakończono Zakończono
3 Rumia Fredry,
Bojanowskiego,
Sędzickiego
dotyczy sieci wodociągowej nie dotyczy kanalizacji Mapa inwestycji Zakończono Nie rozpoczęto  –
4 Gdynia Beskidzka,
Titz-Kosko
dotyczy sieci wodociągowej dotyczy kanalizacji Mapa inwestycji Zakończono Nie rozpoczęto  –
5 Pogórze  Staszica dotyczy sieci wodociągowej dotyczy kanalizacji Mapa inwestycji Zakończono Nie rozpoczęto  –
6 Pogórze  Firleja nie dotyczy sieci wodociągowej dotyczy kanalizacji Mapa inwestycji Zakończono Nie rozpoczęto  –
7 Reda Rolnicza dotyczy sieci wodociągowej dotyczy kanalizacji Mapa inwestycji 30.09.2023 Nie rozpoczęto
8 Rumia Żołnierzy I Dywizji
Wojska Polskiego
– Różana
nie dotyczy sieci wodociągowej dotyczy kanalizacji Mapa inwestycji Zakończono Nie rozpoczęto
9 Gościcino Astrowa,
Lęborska
dotyczy sieci wodociągowej nie dotyczy kanalizacji Mapa inwestycji Zakończono Nie rozpoczęto
10 Gdynia Źródło Marii,
Starodworcowa,
Lipowa,
Orna,
Mała
nie dotyczy sieci wodociągoweji dotyczy kanalizacji Mapa inwestycji 10.07.2024 Nie rozpoczęto
11 Wejherowo

Necla,

Gryfa Pomorskiego

dotyczy sieci wodociągowej dotyczy kanalizacji W przygoto-waniu Zakończono sierpień 2023
12 Bolszewo Strażacka dotyczy sieci wodociągowej dotyczy kanalizacji W przygoto-waniu Zakończono 09.11.2023
13 Wejherowo Karnowskiego,
Budowlanych
dotyczy sieci wodociągowej dotyczy kanalizacji W przygoto-waniu Zakończono kwiecień 2025
14 Gdynia Morska, Fińska dotyczy sieci wodociągowej dotyczy kanalizacji Mapa inwestycji Zakończono Zakończono
15 Wejherowo Inwalidów Wojennych dotyczy sieci wodociągowej dotyczy kanalizacji W przygoto-waniu Zakończono wrzesień 2024