Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Awarie

Zgłoszenia awarii sieci wodociągowej, kanalizacyjnej lub wodomierza przyjmuje dyspozytor systemu wodociągowego i kanalizacyjnego.

Telefony czynne całą dobę:

994
(połączenie bezpłatne)

+48 58 66 87 311

(połączenie płatne wg. taryfy operatora)

e-mail: ed@pewik.gdynia.pl

Awarie i uszkodzenia usuwane są bezpłatnie, jeżeli powstały w wyniku działalności Spółki, oraz dotyczą urządzeń i instalacji wod.-kan., eksploatowanych przez Spółkę.

Uwaga! Spółka nie usuwa awarii na wewnętrznej instalacji wodociągowej lub kanalizacyjnej w budynku. Takie awarie należy zgłaszać właścicielowi lub zarządcy budynku, albo usuwać we własnym zakresie

Przypominamy, że:

– urządzenia pomiarowe stosowane przez naszą Spółkę podlegają okresowej legalizacji i są pod kontrolą Urzędu Miar, dlatego nie należy naruszać plomb ani tym bardziej dokonywać samodzielnych napraw i przeróbek,
– za stan pomieszczenia, w którym został zainstalowany wodomierz odpowiada odbiorca wody,
– złącza na wodomierzu są zabezpieczone plombami i nie wolno go samowolnie przemieszczać.

 

 


 

Szanowny Kliencie!

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wprowadził usługę umożliwiającą powiadamianie mieszkańców o:

a. planowanych i nieplanowanych przerwach w dostawie wody,
b. awariach,
c. wystawieniu faktury,
d. upływającym terminie płatności za fakturę,
e. konieczności dokonania rozliczenia rzeczywistego,
f. upływie terminu legalizacji wodomierzy będących własnością Odbiorcy.

 

Usługa ta polega na nieodpłatnym przesyłaniu do Odbiorcy wiadomości SMS lub e-mail.