Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Informacje wstępne

pois-logo

Numer i nazwa projektu
Projekt nr POIS.01.01.00-00-006/12
„Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA”

Planowany koszt
Całkowity koszt realizacji projektu 25 532 816,50 zł
w tym:
Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych 14 372 034,84 zł
Maksymalna kwota dofinansowania 12 119 829,71 zł
Instytucja wdrażająca
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
w Gdańsku
Lokalizacja (ogólnie)
Projekt będzie realizowany na obszarze działania PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.,
na terenie gminy Wejherowo, miasta Gdynia i gminy Kosakowo

WFOŚiGW