Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

Informacje wstępne

„Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA” nr POIS.02.03.00-00-0018/16

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu                  41 922 681,65 zł

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi   25 666 391,25 zł

Dofinansowanie Projektu, w kwocie nie większej niż       21 816 432,56 zł