Informacje wstępne

Planowany całkowity koszt realizacji Projektu                          104.138.773,83

 

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych wynosi              63.785.374,61 zł

 

Dofinansowanie Projektu, udzielone zostanie                            54.217.568,41
w kwocie nie większej niż