Zakres projektu

WFOŚiGW

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.zakończył kolejną realizację projektu zgodnie z warunkami zawartej umowy o dofinansowanie z 21 maja 2013 roku. Zakres rzeczowy projektu obejmował:

W miejscowości Gościcino, gm. Wejherowo:
• budowę 19,4 km kanalizacji sanitarnej wraz z jedną przepompownią w ulicach: Słoneczna, Bajkowa, Księżycowa, Cicha, Wąska, Prosta, Zbożowa, Dożynkowa, Jęczmienna, Pszeniczna, Żniwna, Torowa, Nadrzeczna, Polarna, Kosmiczna, Grzybowa, Osiedlowa, Podgórna, Okrężna, Miodowa, Robakowska, Wrzosowa, Szlachecka, Hetmańska, Kasztelańska, Poprzeczna, Łukowa, Dworska, Ziemska, Gwiezdna, Planetarna, Satelitarna, Żurawia, Jana Pawła II, Urocza, Mikołaj, Łąkowa, Kubusia Puchatka
W Gdyni w dzielnicach Demptowo i Pustki Cisowskie:
• budowę 1,8 km kanalizacji sanitarnej w ulicach:
Chabrowa, Jaskółcza, Bławatna, Sokola, Jałowcowa

W miejscowości Bolszewo, gm. Wejherowo:
• budowę 3,7 km kanalizacji sanitarnej wraz z jedną przepompownią w ulicach: Długa, Akacjowa, Polna, Traugutta, Bzowa, Jaśminowa, Kasztanowa, Włoska, Krasickiego, Sienkiewicza, Żeromskiego, Broniewskiego, Słowackiego, Dąbrowskiego, Prusa, Orzeszkowej, Asnyka, Reja

W miejscowości Dębogórze Wybudowanie w gminie Kosakowo:
• renowacja czterech osadników wstępnych oczyszczalni ścieków Dębogórze

W wyniku realizacji projektu przewidywane jest:
– -przyłączenie do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości zamieszkałych przez 3117 osób,
– -poprawa efektywności i niezawodności pracy osadników, a w konsekwencji obniżenie kosztów ich eksploatacji

Całkowity koszt realizacji projektu wyniósł 28 250 223,38 zł, w tym koszt kwalifikowany 11 084 972,96 zł.

Projekt został współfinansowany ze środków WFOŚiGW w Gdańsku w ramach umowy nr WFOŚ/P/POIiŚ/67/2013 o pożyczkę w wysokości 1 200 000 zł.

Przedsięwzięcie zostało zrealizowane terminowo i w pełnym zakresie rzeczowym.

Wybudowano kanalizację sanitarną o łącznej długości 33,3 km, w tym:

– w Gdyni o długości 1,8 km,

– w miejscowości Gościcino w gm. Wejherowo o długości 19,6 km,

– w miejscowości Bolszewo w gm. Wejherowo po rozszerzeniu zakresu rzeczowego w czerwcu 2015 roku o łącznej długości 11,9 km.

W miejscowości Dębogórze Wybudowanie w gminie Kosakowo wykonano renowację czterech osadników wstępnych oczyszczalni ścieków Dębogórze.

W wyniku realizacji projektu przyłączono do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej nieruchomości zamieszkałe przez 4221 osób oraz uzyskano poprawę efektywności i niezawodność pracy osadników, obniżając koszty eksploatacji oczyszczalni ścieków.