Projekt POIS.01.01.00-00-133/09

PROJEKT NR POIS.01.01.00-00-133/09
Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni

Całkowity koszt realizacji projektu
17 905 408,26 złotych

Kwota wydatków kwalifikowanych
13 112 232,05 złotych

Dofinansowanie z Funduszu Spójności
11 145 397,23

 Podmiot Odpowiedzialny za Realizację Projektu:
Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji
Sp. z o.o. w Gdyni

Instytucja Wdrażająca:
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku