Zakres

Zakres rzeczowy projektu inwestycyjnego pod nazwą „Rozbudowa systemów kanalizacji sanitarnej i zaopatrzenia w wodę na obszarze Gdyni” obejmuje:

Sieć kanalizacji sanitarnej L = 18 455,6 m, w tym:

Kanalizacja grawitacyjna L = 17 802,2 m

Kanalizacja tłoczna L = 653,5 m

Dwie przepompownie ścieków

Sieć wodociągowa L = 11 148,7 m

Sieć wodociągowa i kanalizacji sanitarnej w ramach inwestycji będzie realizowanych w poszczególnych zlewniach, w rejonie (części) następujących ulic:

Zlewnia A + B

Żaglowa, Kormorana, Jana Skrzetuskiego, Jana Kazimierza

Zlewnia C

Wiczlińska, Chwarznieńska, Sucha (tylko sieć wodociągowa), Jagienki, Juranda ze Spychowa, Maćka z Bogdańca, Danusi, Stanisława Filipkowskiego, bpa Pelczara, o. Pio, św. Antoniego, św. Faustyny, Kardynała Wyszyńskiego, Tęczowa, Lazurowa, Jana Kamrowskiego, Wiesławy Kwiatkowskiej, Gen. Mariusza Zaruskiego

Zlewnia E + F

Wichrowa, Łanowa, Kardynała Wyszyńskiego, Śnieżna, Wiczlińska, Gradowa, Planetarna, Księżycowa, Gwiezdna, Kosmiczna, Śliska, Wschodzącego Słońca, Jutrzenki, Porannych Mgieł

Zlewnia G

Leona Staniszewskiego, Janki Bryla, Gen. Mariusza Zaruskiego, Bolesława Polkowskiego (tylko sieć wodociągowa), Benedykta Porożyńskiego, Leona Kąkola

Zlewnia H + I

Leona Staniszewskiego, Jana Kamrowskiego, Fregatowa, Barkentynowa

Liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej wynosi 3072 osób, natomiast liczba osób korzystających z podłączenia do wybudowanej sieci wodociągowej w ramach kompleksowego projektu wynosi 2865 osób.