Komunikat:
Opis: źródło: System PEWIK NEWS
 

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody

Skąd się bierze woda w naszym kranie?

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dostarcza wodę w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie i okolicach eksploatuje 8 ujęć wody. Największym jest ujęcie ,,Reda’’, które zaopatruje w wodę znaczną część mieszkańców Gdyni oraz w całości mieszkańców Rumi i Redy. Wysokiej jakości, smaczna i zdrowa woda pochodzi z osadów geologicznych czwartorzędu (67%), trzeciorzędu (22%), kredy (11%). Według obowiązującej klasyfikacji, są to wody odpowiadające I klasie czystości wód, w których wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka. Wszystkie ujęcia wody wyposażone są w stacje uzdatniania, w których prowadzony jest proces mający na celu obniżanie zawartości związków żelaza i manganu do poziomu odpowiadającego obowiązującym przepisom. W ostatnich latach większość stacji uzdatniania została rozbudowana lub zmodernizowana przy wsparciu dotacjami z Unii Europejskiej, zapewniając jakość na najwyższym poziomie.

Domowe filtry – niepotrzebne

Woda spełnia wszystkie, określone przepisami prawa, normy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania przeprowadzone na bieżąco przez certyfikowane laboratoria, własne i obce, gwarantują, że woda z sieci wodociągowej jest smaczna i zdrowa. Woda ta nie wymaga dodatkowego oczyszczania za pomocą domowych dzbanków filtrujących!

Mniej plastiku

Niestety ciągle kupujemy wodę butelkowaną… Woda butelkowana nie podlega aż tak surowym przepisom i badaniom jak woda kranowa. Nie ma też dowodu na to, że woda z butelki jest zdrowsza. Niektóre naturalne wody mineralne zawierają dużo większą ilość minerałów niż jest to zalecane dla określonych grup wiekowych, takich jak niemowlęta i małe dzieci. Istnieją też obawy dotyczące zagrożenia związanego z substancjami chemicznymi zawartymi w plastiku używanym do produkcji butelek. Opakowania plastikowe po zużytej wodzie mają szkodliwy, znaczący wpływ na środowisko.

Woda z kranu jest smaczna, zdrowa można ją pić bezpośrednio z kranu bez obaw o swoje zdrowie. Potwierdziły to niezależne badania Sanepidu, który stwierdził, że jakość badanej wody z sieci wodociągowej w Gdyni, przewyższa jakość źródlanej wody butelkowanej kupowanej w sklepie.

Doskonała woda wprost z poidełka 

Po raz kolejny rusza akcja „Poidełka”, w ramach której pojawią się wygodne urządzenia z czystą, zdrową wodą. Inicjatywa polega na instalowaniu w szkołach, urzędach, obiektach sportowych i kulturalnych wygodnych poidełek, z których można bezpośrednio napić się wody. Znaczna część szkół w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie została już w nie wyposażona. W tym roku zamontowanych zostanie kolejnych kilkanaście takich poidełek.

 

Ciekawostki o wodzie

 • Każdy z nas zużywa około 120 l wody dziennie
 • Polska należy do krajów o najskromniejszych zasobach wody w Europie podobnych do Egiptu
 • Dziennie powinniśmy wypijać 1,5 l wody ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie
 • Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia
 • 1 litr kranówki jest o 300 razy tańszy niż 1 litr wody butelkowanej
 • Najgłębsza studnia jest w Gdyni ma głębokość ma aż 247 m!

 

 

Attached Files:

Nowy certyfikat dla laboratorium!

Miło nam poinformować, że w wyniku oceny Polskiego Centrum Akredytacji – Dział Laboratorium Wody i Ścieków PEWIK GDYNIA otrzymał nowy certyfikat akredytacji AB 697 potwierdzający spełnienie wymagań nowej normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02.

Oznacza to, że nasze laboratorium posiada niezbędne kompetencje techniczne pracowników, właściwe wyposażenie, odpowiednie warunki środowiskowe oraz sprawdzone metody badawcze niezbędne do tego, aby wykonywać wszystkie badania wymienione w zakresie akredytacji.

Spełnienie wymagań nowego wydania normy akredytacyjnej oznacz również zgodność z wymaganiami normy PN-EN ISO 9001: 2015-10 „Systemy zarządzania jakością – Wymagania”.

 

Komunikat!

Szanowni Państwo,

W związku z rozprzestrzenianiem się wirusa COVID-19 („koronawirusa”), mając na uwadze bezpieczeństwo i zdrowie Państwa oraz pracowników Spółki, zwracamy się z uprzejmą prośbą o ograniczenie wizyt w Biurze Obsługi Klienta do minimum – jedynie w celu załatwienia spraw absolutnie niezbędnych. Do odwołania funkcjonowanie Biura Obsługi Klienta zostało ograniczone do przyjmowania dokumentów i udzielania niezbędnych informacji. Jednocześnie zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami telefonicznie lub za pomocą poczty elektronicznej oraz korzystania z elektronicznego Biura Obsługi Klienta eBOK.

Równocześnie informujemy, że zawieszone zostają bezpośrednie odczyty wodomierzy dokonywane przez naszych pracowników do odwołania.
Fakturowanie odbywać się będzie zgodnie z §7.12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków tj. na podstawie średniego zużycia wody.
Zachęcamy do przekazywania stanów wodomierzy przez e-BOK w zakładce „wprowadź odczyt”, telefonicznie tel. 58 66 87 311/podaj stan licznika lub przez naszą stronę internetową www.pewik.gdynia.pl”.

 

Prosimy o wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Inwestycje

Łagodna zima sprzyja prowadzeniu inwestycji, więc nie zwalniamy tempa💦👷

👉Oczyszczalnia ścieków – modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów

👉 ul. Hodowlana w Gdyni – przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

👉 ul. Obwodowa w Redzie – budowa wodociągu

👉 ul. Wiklinowa w Gdyni – budowa wodociągu

👉 ul. Dąbrowskiego w Rumi – budowa laboratorium

👉 modernizacja kanału ściekowego WRR w Redzie

👉 przebudowa przepompowni ścieków „Karwiny” w Gdyni przy ul. Gabrieli Zapolskiej

👉 ul. Kazimierska – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Rumi

👉 ul. Karłowicza i ul. Polna – budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Redzie

👉 ul. Waśkowskiego – budowa wodociągu w Wejherowie.

dav

 

 

TŁUSTY CZWARTEK🍩🥧🍪

Pączki, faworki, ciastka parzone oto menu na tłusty czwartek🙂

Ale co zrobić ze zużytym olejem po smażeniu?

Nigdy nie wylewaj do toalety, zlewu zużytego oleju! Gorący olej kiedy ostygnie staje się twardy i zapycha rury, co może spowodować zator.

Co zrobić?

Olej po wystygnięciu należy przelać do pojemnika, zamknąć i wyrzucić do kosza na śmieci. Patelnię należy przetrzeć papierowym ręcznikiem, aby wchłonął resztki tłuszczu i wyrzucić go do kosza.

Komunikat

Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.
Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie wodomierza powinno mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez służby PEWIK uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem.

Remont gniazda

Na terenie stacji uzdatniania wody ,,Reda”, trwa remont gniazda naszego bociana. Trzeba je trochę obniżyć, przyciąć i dobrze zabezpieczyć żeby w przyszłości nie spadło.. A waży około 300 kg 🙂

Dziś Światowy Dzień Toalet, nie to nie żart

Żyła główna miasta

Czy można sobie wyobrazić brak kanalizacji w mieście? To po prostu niemożliwe! Zanim miasta zostały skanalizowane wiele lat różnie sobie radzono ze ściekami. Chyba najpopularniejszą metodą pozbywania się z domów nieczystości i ekskrementów było wylewnie ich rynsztokami. Wystarczy sobie wyobrazić smród rozkładających się odpadków kuchennych i odchodów… Dziś miasta są skanalizowane i tego problemu nie ma. Za to są inne…

Głośno mówimy – NIE WRZUCAJ!

PEWIK dostarcza wodę, odbiera ścieki i je oczyszcza każdego dnia dla prawie 400 tys. mieszkańców. To  skomplikowany i kosztowny proces. Nie należy wrzucać do toalety żadnych odpadów! Odpady zapychają i niszczą rury. Stają się przyczyną poważnych, kosztownych awarii. Zator może doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Zapchana rura kanalizacyjna to znaczny koszt i spory „śmierdzący kłopot”. To właśnie śmieci trafiające do toalety są najczęstszą przyczyną zakłóceń w pracy sieci kanalizacji ulicznej i oczyszczalni, negatywnie wpływają na proces oczyszczania ścieków.

Nie można wrzucać do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) żadnych odpadów kuchennych i śmieci, a w szczególności:

 • patyczków kosmetycznych, wacików kosmetycznych, innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
 • chusteczek nawilżanych, pieluch jednorazowych, podpasek, ręczników papierowych, które zatykają rury i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
 • resztek pożywienia,
 • przeterminowanych lekarstw, farb i lakierów. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
 • olejów, tłuszczów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

 

Zachęcamy do używania biodegradowalnych płynów do mycia naczyń, proszków do prania, mydeł. To bardzo pomaga w oczyszczaniu ścieków!

 

Dlaczego dostęp do kanalizacji jest tak ważny?

Na świecie więcej osób ma dostęp do telefonu komórkowego niż do WC. Zaskoczenie? Może trudno w to uwierzyć ale tak właśnie jest. Wielu z nas ma za sobą podróże w najodleglejsze, egzotyczne zakątki świata. Jeśli spojrzymy na sprawę globalnie widać, że nie wszyscy mają możliwość korzystania z toalety… Każdego dnia z powodu chorób zakaźnych będących konsekwencją złych warunków sanitarnych umiera ponad tysiąc dzieci na całym świecie. To na pierwszy rzut oka mało poważne zagadnienie może okazać się bardzo ważne i inspirujące.

Większość mieszkańców Polski jest podłączona jest do wodociągu i kanalizacji. Jest to niezwykle wygodne, ponieważ nie musimy nosić wody w wiadrach i nie martwimy się co zrobić ze ściekami. W dzisiejszych czasach już mało kto się nad tym zastanawia.