Abolicja tylko do 1 września!

 

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci, Spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków.

 

Zgłoszenia należy dokonać na wniosku nr 9 tj. „Zgłoszenie bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków”. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej i wysłać do nas mailem druk nr 9, ZOT-D-10-b

Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.

 

W przypadku braku przyrządów pomiarowych, warunkiem zawarcia umowy zaopatrzenia w wodę jest przygotowanie instalacji wodociągowej i pomieszczenia do montażu wodomierza.

 

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Uwaga mieszkańcy!
W Gdyni pojawili się oszuści podszywający się pod pracowników PEWIK.
Do mieszkanki jednego z osiedli przyszła kobieta podając się za pracownika PEWIK i oświadczyła, że sprawdza jakość wody.
Ostrzegamy❗️
Pracownicy PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. nie prowadzą żadnych badań wody w mieszkaniach!
Zawsze można zadzwonić na numer alarmowy 994 do dyspozytorni PEWIK i zapytać, czy tego dnia wizyta pracownika była zaplanowana.

W dniach od 4. do 7. lipca przeprowadzimy prace serwisowe.

W tym czasie wystąpi przerwa w dostępie do rozliczeń rzeczywistych w eBOK.

 

Przepraszamy za utrudnienia

Właśnie ruszyła bardzo ważna inwestycja w Redzie przy ulicy Wejherowskiej. Zmodernizowana zostanie przepompownia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Zgodnie z planem inwestycja zakończy się we wrześniu tego roku. Koszt modernizacji to kwota 627 000,000 zł.

 

W związku ze zwiększonym zużyciem wody, prosimy o wykorzystywanie wody GŁÓWNIE na cele bytowe. Podlewanie ogródków i trawników po godzinie 22.00 oraz nie napełniania basenów.

W dniach od 24 do 27 czerwca przeprowadzimy prace techniczne. W tym czasie wystąpi przerwa w dostępie do rozliczeń rzeczywistych w eBOK.
Przepraszamy za utrudnienia

Wczoraj na terenie stacji uzdatniania wody Wielki Kack odbył się Dzień otwarty.

Podczas wycieczki można było poznać bliżej proces uzdatniania i ujmowania wody. Nasi Goście gasili pragnienie kosztując doskonałej, zimnej wody prosto ze studni!

Mamy nadzieję, że wszystkich obecnych przekonaliśmy do pici wody prosto z kranu!

 

Trwa modernizacja przepompowni ścieków „Wiśniowa” w Redzie🙂

Koszt tej inwestycji to kwota ponad 750 tys. Dla mieszkańców ta inwestycja oznacza przede wszystkim zwiększenie niezawodności działania oraz ograniczenie występowania tzw. „uciążliwości zapachowych”.