Miło nam poinformować, ze nasza Spółka otrzymała główną nagrodę w kategorii „Gospodarka wodna” wśród dużych polskich miast powyżej 100 tysięcy mieszkańców.
Uroczystość odbyła się podczas trwającej w Warszawie w Centrum Nauki Kopernik konferencji o tym samym tytule. Jesteśmy bardzo dumni ponieważ werdykt, potwierdza, że potrafimy dobrze zarządzać gospodarką wodną i sprawnie rozwijać infrastrukturę z poszanowaniem zasobów naturalnych.
Jak podkreślono w uzasadnieniu nagrody, jury konkursu Eco-Miasto nagrodziło Gdynię za „(…) kompleksowe podejście i różnorodność działań w zakresie gospodarki wodnej, w tym za ochronę ujęć wody, ograniczanie strat wody, zaangażowanie służb miejskich w kontrole poprawności podłączeń do sieci kanalizacyjnych oraz szeroko zakrojoną społeczną kampanię na rzecz picia kranówki wraz z montowaniem poidełek w budynkach użyteczności publicznej. Jury zwróciło również uwagę na realizację projektów związanych z zielono-niebieską infrastrukturą w ramach Budżetu Obywatelskiego”.
Nagrodę w imieniu władz miasta odebrał Walery Tankiewicz – Prezes Zarządu PEWIK.

Komunikat

Uprzejmie informujemy, że w dniach od 06.10.2021 r. od godziny 15:00 do 11.10.2021 r. do godziny 07:00, prowadzone będą prace serwisowe na e-BOK, w związku z czym nastąpi przerwa m.in. w dostępie do funkcjonalności Rozliczeń Rzeczywistych.
Przepraszamy za utrudniania.

Komunikat!

W dniu dzisiejszym w Gdyni w okolicy ul. Racławickiej prowadzone były standardowe prace eksploatacyjne polegające na wykrywaniu i likwidacji ewentualnych połączeń pomiędzy siecią kanalizacji ściekowej i deszczowej. W wyniku tych prac w kanałach i ciekach wodnych odprowadzających wody deszczowe pojawiła się zielona woda. Użyty barwnik jest całkowicie niegroźny, neutralny dla środowiska i posiada stosowny atest Państwowego Zakładu Higieny.

Nowe inwestycje!

Jedną z aktualnie prowadzonych przez nas inwestycji jest budowa przepompowni ścieków ,,Baza Kontenerowa’’ w Gdyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką starej, istniejącej przepompowni. Termin wykonania zadania to luty 2022 r. Wartość umowy 5 300 000,00 zł. Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim zwiększenie niezawodności działania przepompowni oraz ograniczenie występowania tzw. „uciążliwości zapachowych”.

Informujemy, że PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. prowadzi rozliczenia za dostawę wody i odbiór ścieków według cen zawartych w Taryfie za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 12 września 2020 do 11 września 2023 roku.

 

Zgodnie z Taryfą zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w drodze sygn. akt GD.RZT.70,120.324.D.2020.KR z dnia 13 sierpnia 2020 roku, w dniu 12 września 2021 r. nastąpi zmiana okresu obowiązujących cen.

 

 

Powili dobiega końca budowa nowoczesnego laboratorium🔬
Przypomnijmy, w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 58 po prawie dwóch latach od rozpoczęcia budowy powstanie nowoczesny obiekt biurowo-usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną.
W laboratorium znajdą się nowocześnie wyposażone pracownie:
💧fizykochemii wody,
💧fizykochemii ścieków,
💧biologiczna,
💧instrumentalne (w tym pracownie chromatografii gazowej i jonowej oraz spektrometrii absorpcji atomowej),
💧pracownia mikrobiologii wody
💧 punkt przyjmowania próbek.
Będzie to nowoczesny obiekt, o powierzchni laboratoryjnej liczącej około 1000 m2 zaprojektowany i wykonany wg. obowiązujących przepisów z zachowaniem wymagań technologicznych dla laboratoriów. Pracownie laboratorium wyposażone będą w nowoczesne instalacje oraz urządzenia pozwalające prowadzić nadzór nad prowadzonymi badaniami w właściwych warunkach temperaturowych i wilgotności oraz czystości pomieszczeń, a w szczególności pracowni mikrobiologii.
Wyposażenie badawcze pracowni stanowić będą urządzenia pracujące już w laboratoriach 👩‍🔬 PEWIK jak i nowe zakupione do obiektu m.in: spektrometry, spektrofotometry, chromatografy, systemy destylacji i mineralizacji próbek, komory laminarne, szafy chłodnicze i termostatyczne, inkubatory wraz z systemem monitoringu temperatury oraz inne niezbędne do prowadzenia badań laboratoryjnych meble, urządzenia i sprzęt laboratoryjny.
Laboratorium PEWIK-u, funkcjonuje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 697. Posiada również zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni na wykonywanie badań wody, ścieków, osadów ściekowych i popiołu na potrzeby wewnętrzne Spółki.
W nowej lokalizacji będą prowadzane badania z zachowaniem tych samych procedur. Jedną z korzyści budowy nowego laboratorium będzie połączenie laboratorium wody i laboratorium ścieków, które obecnie znajdują się w osobnych lokalizacjach. Wspólna lokalizacja pozwoli na lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie wyposażenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, co stanowi niezwykle ważny aspekt pracy każdego laboratorium. Znacząco poprawią się też warunki pracy dwudziestoosobowego zespołu pracowników laboratorium.
Obiekt został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót 🚜👷‍♀️budowlanych jest konsorcjum na czele z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MARBUD.
Zakończenie inwestycji planowane jest na jesień 2021.
Koszt budowy to kwota 18,5 milionów zł netto.

Właśnie zakończyliśmy bardzo ważną inwestycję na Wiczlinie. Wybudowana została nowa przepompownia ścieków wraz z infrastrukturą towarzyszącą. Koszt inwestycji to kwota ponad 482 tys. zł. Wszystkie prace przebiegły zgodnie z harmonogramem. Dla okolicznych mieszkańców oznacza to przede wszystkim zwiększenie niezawodności działania przepompowni  oraz ograniczenie występowania tzw. „uciążliwości zapachowych”. Nie bez znaczenia jest też podniesienie walorów estetycznych otoczenia. Efekt widoczny gołym okiem.

 

Attached Files: