Budowa zakończona!

Właśnie zakończyła się budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gdyni w Babich Dołach w rejonie ulic: Rybaków, Zielonej i Ikara. Tak jak informowaliśmy w kwietniu br., mimo licznych problemów i trudności budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej zakończyła się zgodnie z planem. Zakres robót obejmował budowę 1,99 km sieci kanalizacji sanitarnej i 1,04 km sieci wodociągowej. Łączna wartość brutto inwestycji to około 2,2 miliona złotych.

Pomimo tego, że do budowy sieci zastosowano technologię bezwykopową, która redukuje do mini­mum ingerencję w środowisko naturalne i nie powoduje istotnych utrudnień w funkcjonowaniu miasta, to jednak ma ona swoje ograniczenia. Nawet najlepsza głowica wiercąca okazuje się bezsilna w przypadku napotkania na swej drodze niezinwentaryzowanych obiektów i głazów. Te tkwiące głęboko pod ziemią przeszkody, których istnienie trudne jest do przewidzenia, bardzo często wymagają podjęcia specjalnych działań w celu ich usunięcia , a tym samym często przyczyniają  się do spowalniania prac. W normalnych, niezakłóconych przeszkodami warunkach, poruszająca się pod ziemią głowica wiercąca bez problemu wykonuje otwór przewiertowy, w który wprowadzany jest rurociąg.

Ale nie tylko niezainwentaryzowane obiekty i  głazy narzutowe były skuteczną przeszkodą w szybkiej i sprawnej realizacji zadania. Szczególnych trudności przysparzały zakopane w ziemi, pozostałości po  elementach infrastruktury wojskowej, m.in.: kable energetyczne i zbiorniki paliw po stacji paliwowej. Płynną realizację robót utrudniła również konieczność wycinki drzew znajdujących się w pasie drogowym na trasie zaprojektowanej kanalizacji sanitarnej. Ale pomimo tych trudności budowę zakończono z sukcesem w pełnym założonym zakresie.

Przypominając o ustawowym obowiązku przyłączania nieruchomości do wybudowanej kanalizacji sanitarnej, zachęcamy ich właścicieli do składania wniosków o wydanie warunków przyłączenia.  Więcej informacji na ten temat przyłączania nieruchomości do wybudowanej sieci  znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce https://www.pewik.gdynia.pl/strefa-klienta/sprawy-do-zalatwienia/rozwiazanie-zmiana-umowy . Ponadto można kontaktować się z  Biurem Obsługi Klienta w Gdynia ul. Witomińska 21 tel. 58/66 87 311, w celu uzyskania dodatkowych informacji.

Korzyści płynące z budowy kanalizacji.

Przyłączenia nieruchomości do zbiorczego systemu kanalizacji sanitarnej i likwidacji istniejących szamb z pewnością przyczyni się do poprawy stanu środowiska i pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń. Poza tym znaczącą korzyścią dla wszystkich użytkowników sieci kanalizacyjnej będzie zmniejszenie opłat za odprowadzenie 1m³ ścieków w porównaniu z wywozem zanieczyszczeń płynnych wozem asenizacyjnym.

 

 

Poważna awaria w Gdyni na ul. Podjazd!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. informuje mieszkańców Gdyni, że w dniu dzisiejszym nastąpiła awaria sieci wodociągowej. Utrudnienia w ruchu są w Gdyni na ul. Podjazd. Wyciek wystąpił na głównym wodociągu zaopatrującym w wodę mieszkańców Gdyni śródmieścia. Służby remontowe przystąpiły do usuwania awarii w dniu dzisiejszym od godziny 7.00. Dostawa wody do naszych Klientów odbywać się będzie bez zakłóceń. Na czas robót nastąpi zmiana organizacji ruchu.

Przepraszamy za utrudnienia.

Zakłócenia w dostawie zimnej wody. Gdynia, dzielnice: Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka i Chwarzno.

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Gdyni informuje mieszkańców miasta Gdynia, dzielnice Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka, Chwarzno, że w związku z planowym czyszczeniem sieci wodociągowej magistralnej w dniach do 21.11.2017 r. godz. 1600 do 22.11.2017 do godz. 1200, mogą występować w zakłócenia w dostawie zimnej wody w postaci spadków ciśnienia oraz zmian zabarwienia na kolor „żelazisty”.

 

Miejsce postoju beczkowozów:

Gdynia Dąbrowa pętla ZKM przy ul. Miętowej,

Gdynia Karwiny III parking u zbiegu ul. Makuszyńskiego i ul. Porazińskiej

Gdynia Osiedle Fikakowo parking u zbiegu ul. Gryfa Pomorskiego i ul. Damroki

 

 

Lp.

 

Przebieg czyszczonego odcinka sieci wodociągowej Dzielnice Planowany termin czyszczenia

 

1.

 

ul. Chwaszczyńska

od skrzyżowania z ul. Redestową do ul. Źródło Marii

Karwiny, Wielki Kack, Dąbrowa, Dąbrówka

Noc z 21 na 22.11.2017 r.

18.00-8.00

 

Dostawa wody do pozostałych Klientów odbywać się będzie w sposób ciągły. Po zakończonych robotach mogą pojawić się zmiany zabarwienia wody.

Przypominamy jednocześnie o możliwości zgłaszania spostrzeżeń związanych ze zmianą jakości wody.

Kontakt: telefoniczny: 994 lub 58 66 87-311, e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

Attached Files:

Zakończenie budowy sieci kanalizacji sanitarnej

Uprzejmie informujemy o zakończeniu budowy sieci kanalizacji sanitarnej wraz z odgałęzieniami do granic nieruchomości objętej Kontraktem nr ZP/72/POIS-0018/2016 Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w Gdyni i Gminie Wejherowo: część 3 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach (Głodówko i Rogulewo) w Gminie Wejherowo, część 4 – Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Zibertowie w Gminie Wejherowo. 

 

W ramach tej inwestycji skanalizowano ulice:

Zibertowo, ulica: Jałowcowa, Orzechowa, Jodłowa, Konwaliowa, Kwiatowa, Irysowa, Narcyzowa, Stokrotek.

Łężyce – Głodówko ulica: Dębowa (część) i Sosnowa.

Łężyce – Rogulewo ulica: Cedrowa, Kasztanowa (część), Jesionowa, Akacjowa, Kalinowa (część), Jarzębinowa (część).

 

Mieszkańcy Zibertowa i Łężyc mogą już skorzystać z możliwości przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Więcej informacji na ten temat znajduje się tu:

Przyłączenie do sieci

 

Biuro Obsługi Klienta
ul. Witomińska 21
81-311 Gdynia

Telefon:
(58) 66 87 311

faxmail:⇒bok@pewik.gdynia.pl

 

Godziny obsługi:
poniedziałek: 9.30 – 16.30
wtorek – piątek: 8.00 – 15.00

Godziny otwarcia kasy:

poniedziałek 9:30 – 16:30 (przerwa 11:30 – 11:45)
wtorek – piątek 8:00 – 15:00 (przerwa 11:30 – 11:45)

 

 

 

Attached Files:

Czyszczenie sieci wodociągowej

Uprzejmie informujemy mieszkańców Gdyni i Rumi, że w związku z planowym pracami modernizacyjnymi na głównej magistrali wodociągowej, w dniach 12 i 13 października br. mogą wystąpić zakłócenia w dostawie zimnej wody w postaci zmętnienia oraz spadków ciśnień.

 

Gdynia dzielnice: Cisowa i Chylonia

Rumia dzielnice: Janowo, Śródmieście, Lotnisko, Biała Rzeka

 

Po zakończonych robotach mogą pojawić się zmiany zabarwienia wody. Przypominamy jednocześnie o możliwości zgłaszania spostrzeżeń związanych ze zmianą jakości wody. Kontakt: telefoniczny: 994 lub 58 66 87-311, e-mail: biuro@pewik.gdynia.pl.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Pomoc dla poszkodowanych przez wichurę

Szanowni Państwo,
kryzys związany z wichurami, które przeszły nad Pomorzem wciąż trwa. Straty są ogromne. Nadal jest bardzo wiele potrzeb. Poniżej zamieszczamy list Prezydenta Lions Club Kościerzyna pana  Gabriela Greinke, z gorącą prośbą o pomoc dla mieszkańców gmin Lipusz, Dziemiany, Karsin oraz pozostałych terenów naszego województwa dotkniętych klęską żywiołową. Zachęcamy naszych P.T. Klientów do niesienia pomocy.

 

Treść listu Prezydenta Lions Club Kościerzyna:
„W związku z nawałnicami, które przetoczyły się przez Polskę na  przełomie 11-12 sierpnia 2017 r., najbardziej ucierpiały tereny województwa pomorskiego, a w tym gminy Lipusz, Dziemiany, Karsin, które znajdują się w powiecie kościerskim. Ogrom zniszczeń i strat jest niewyobrażalny, niektórzy stracili dorobek całego życia w postaci budynków, zasobów leśnych i innych elementów majątku trwałego, duża ilość gospodarstw domowych nie ma bieżącej wody i prądu.
Lions Club Kościerzyna organizuje wsparcie w porozumieniu z ośrodkami pomocy społecznej na wspomnianych terenach. Potrzeby poszkodowanych znacznie przewyższają budżet jakim dysponuje LC Kościerzyna, który potrzebny byłby na wsparcie.

 

Zwracamy się z gorącą prośbą o darowizny finansowe, aby w miarę możliwości wesprzeć najbardziej potrzebujące rodziny. Będziemy wdzięczni za każdą kwotę przekazaną na nasze konto bankowe, tj.:

 

Lions Club Kościerzyna, BS Kościerzyna 30 8328 0007 2001 0006 1043 0001
z dopiskiem: darowizna na  pomoc dla poszkodowanych przez wichurę 2017 r.

 

Można również wesprzeć poszkodowanych i osoby im pomagające, przekazując różne urządzenia, narzędzia etc. Najbardziej potrzebne są:

 

  • łańcuchy do pilarek motorowych wszelkiego rodzaju,
  • paliwo do pilarek,
  • olej do smarowania łańcuchów,
  • agregaty prądotwórcze,
  • rękawice ochronne, plandeki, siekiery.

Osobą do kontaktu w tej sprawie jest Adam Sosnowski – Sekretarz LC Kościerzyna – numer tel. 600713696, email: adamstandard@wp.pl
Liczę, że sprawa z jaką się zwracamy zostanie przychylnie potraktowana przez Lionsów z innych stron Polski, którzy wesprą działania LC Kościerzyna.

 

Z poważaniem
Gabriel Greinke
Prezydent Lions Club Kościerzyna”

Attached Files:

Dzień otwarty na oczyszczalni w ramach Dni Otwartych Funduszy Europejskich

Serdecznie zapraszamy do zwiedzania Grupowej Oczyszczalni Ścieków ,,Dębogórze’’ w dniu 20.05.2017 r. w godzinach 10.00-15.00. 

Na początku będzie można obejrzeć i wysłuchać prezentacji multimedialnej pt. Technologia oczyszczania ścieków na przykładzie Grupowej Oczyszczalni Ścieków „DĘBOGÓRZE”. Odpowiemy w niej na pytania: Jak działa i jak zbudowana jest oczyszczalnia? Gdzie trafiają nasze ścieki? W przystępny i ciekawy sposób opowiemy, na czym polega skomplikowany, kosztowny proces oczyszczania ścieków, dlaczego musimy oczyszczać ścieki, jak wspólnie możemy chronić środowisko naturalne i dlaczego ważne jest odpowiedzialne korzystanie z urządzeń kanalizacyjnych.

 

Planujemy, że około 1-godzinny spacer po oczyszczalni odbywać się będzie w grupach kilkudziesięcioosobowych (o liczebności zależnej od frekwencji), wyruszających w teren co 15 minut, po wcześniejszym wysłuchaniu prezentacji nt. oczyszczalni. Dzieci będą mogły wziąć udział w wycieczce tylko pod opieką dorosłych.

 

Zwiedzający otrzymają materiały informacyjne nt. oczyszczalni oraz drobne upominki.

 

Ze względów organizacyjnych, bardzo prosimy o wcześniejszą rezerwację telefonicznie: 58 66 87 369 lub mailowo: anna.szpajer@pewik.gdynia.pl

MAPA DOJAZDU: https://dniotwarte.eu/beneficjent/861/grupowa-oczyszczalnia-sciekow-debogorze-zwiedzanie-obiektu

 

Regulamin zwiedzania oczyszczalni

 

Serdecznie zapraszamy!