Komunikat PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w sprawie bakterii Legionella!

Informujemy, że woda produkowana przez PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. pochodzi w całości z ujęć podziemnych. Temperatura wody ujmowanej utrzymuje się w granicach 8 – 9 stopni C, czyli znacznie poniżej temperatury umożliwiającej bytowanie i namnażanie się  bakterii Legionella, która zawiera się w przedziale 25-40 st. C.

Ryzyko występowania bakterii Legionella dotyczy instalacji wody ciepłej w miejscach powstawania tzw. aerozolu wodnego, takich jak prysznice, jacuzzi oraz systemów klimatyzacji, fontann czy kurtyn wodnych.

Nie występuje zatem ryzyko rozwoju bakterii Legionella w zbiorczym systemie wodociągowym. Zapewniamy, że zimna woda w sieci wodociągowej jest bezpieczna i można ją pić prosto z kranu – tym bardziej, że w ogóle nie jest możliwe zakażenie się Legionellą poprzez picie wody, nawet skażonej.

 

Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo na stronie Głównego Inspektora Sanitarnego https://www.gov.pl/web/gis/dzialania-panstwowej-inspekcji-sanitarnej-w-zwiazku-z-wystapieniem-przypadkow-legionelozy

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

 

Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione!

Przypominamy trwają kontrole!

Dla zbiorczego systemu kanalizacyjnego PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., który został zaprojektowany i wybudowany wyłącznie do odbioru ścieków komunalnych, każda ilość wód przypadkowych to potencjalne zagrożenie dla jego prawidłowego funkcjonowania.
Dlatego nasze prawo zabrania wprowadzania wód opadowych do kanalizacji ściekowej. Bezprawne naruszenie tej zasady skutkuje tym, że podczas opadów atmosferycznych, mieszanina wód deszczowych i ścieków sanitarnych w sieci kanalizacyjnej mogą powodować wypływ ścieków w piwnicy Twojego domu, na ulice, chodniki lub do sąsiednich rowów.
Przypominamy, że każda nieruchomość powinna być wyposażona w instalację do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. W razie braku możliwości skierowania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzenie wód na własny nieutwardzony teren, do studni chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.
Pamiętajmy jednak, że zabronione jest kierowanie naturalnego spływu wód opadowych na teren sąsiedniej nieruchomości bądź wprowadzania do kanalizacji sanitarnej, która jest przeznaczona do spławiania wyłącznie ścieków sanitarnych.

 

Ulotki edukacyjne

 

Dzień otwarty w Rumi już za nami!🙂
Odwiedziło nas mnóstwo gości!
Największym zainteresowaniem cieszyło się zwiedzanie stacji, gdzie można było poznać skomplikowany proces uzdatniania wody💦 (od etapu ujmowania wody, poprzez uzdatnianie aż do jej dystrybucji do sieci wodociągowej). Opowiadaliśmy w jaki sposób jest ona badana i kontrolowana 👩‍🔬 po to, aby później jako zdrowa i bezpieczna mogła być dostarczana do mieszkańców.
O historii tego niezwykłego miejsca opowiedzieli nam Darek Rybacki i Michał Miegoń.
Po za tym na terenie zielonym 🌳 na dzieci i dorosłych czekało wiele innych atrakcji: gier, zabaw sportowych i warsztatów edukacyjnych Oczywiście można było ugasić pragnienie kosztując naszej doskonałej wody 🥤 prosto ze studni.
Mamy nadzieję, że wszystkich obecnych na naszym pikniku przekonaliśmy, że warto pić wodę prosto z kranu! 💦😊
Dziękujemy za udostępnianie Miasto Rumia i zapraszamy za rok!🙂

Serdecznie zapraszamy na DZIEŃ OTWARTY Stacji Uzdatniania Wody w Rumi

O historii tego niezwykłego miejsca opowiedzą m.in. Dariusz Rybacki, Michał Miegoń no i MY🙂 Poza zwiedzaniem, zaplanowaliśmy wiele atrakcji, niespodzianek i oczywiście łyk zimnej wody prosto ze studni!

Uwaga!

Dojazd we własnym zakresie.

Po godzinie 12:00 na miejsce trafi Dariusz Rybacki który prowadzi tego dnia spacer po Janowie, a o 13:00 Michał Miegoń, który potem poprowadzi grupę na gdyńskie bagna!

Udział jest bezpłatny.

Zapraszamy dzieci pod opieką dorosłych.

Do zobaczenia!

Attached Files:

Nowa taryfa za wodę i ścieki – informacja PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

W dniu 5 lipca 2023 roku Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku wydał decyzję o zatwierdzeniu nowej trzyletniej taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie obsługiwanych przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. miast Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, gminy wiejskiej Wejherowo oraz części gminy Kosakowo.

 

Nowa taryfa, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia jej ogłoszenia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie i będzie obowiązywała przez kolejne 36 miesięcy. O dokładnej dacie wejścia w życie taryfy, co powinno nastąpić w ciągu kilkunastu najbliższych dni, będziemy Państwa informowali na stronie internetowej  www.pewik.gdynia.pl , gdzie znajdą Państwo również zmienioną taryfę.

 

Cena wody dla mieszkańców w pierwszych 12-tu miesiącach wzrośnie o 14,3%, a ścieków o 16,3% w stosunku do cen obecnie obowiązujących i wyniesie odpowiednio 5,05 zł/m3 netto (woda) i 6,63 zł/m3 netto (ścieki). Przy średnim miesięcznym zużyciu wody 3 m3/osobę łączny rachunek za wodę i ścieki w 4-osobowym gospodarstwie domowym, licząc  z podatkiem VAT 8%, wzrośnie o 20,22 zł.

 

W kolejnych 12 miesiącach ceny wody i ścieków wzrosną odpowiednio o 5,9% i 5,1%, a w trzecim roku obowiązywania taryfy o 2,6% i 2,2%.

 

Nowa taryfa, zatwierdzona trzy lata po dotychczas obowiązującej, jest odzwierciedleniem obecnych cen energii elektrycznej, paliw, materiałów budowlanych i eksploatacyjnych oraz usług remontowych. Mają one decydujący wpływ na koszty utrzymania i eksploatacji infrastruktury wodociągowej i kanalizacyjnej. Energia zdrożała w tym czasie o 122%, paliwa o 57%, materiały o 32%, a usługi o 25%.

 

Od trzech lat PEWIK GDYNIA funkcjonuje w warunkach, kiedy ustalone w 2020 roku obowiązujące ceny taryfowe nie zapewniają pokrycia niezbędnych kosztów. Pomimo wprowadzanych w przedsiębiorstwie oszczędności rok 2021 zakończyliśmy stratą na działalności wynoszącą ponad 1 milion, a rok 2022 ponad 3 miliony złotych.

 

Podkreślenia wymaga fakt, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, w kalkulacji stawek taryfowych mogą być uwzględnione wyłącznie wydatki niezbędne do świadczenia usług zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków. Zasadność kosztów i poprawność ich kalkulacji są szczegółowo weryfikowane przez zatwierdzający taryfę organ administracji, jakim jest Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej.

 

Jesteśmy świadomi, że wzrost opłat za wodę i ścieki jest dla mieszkańców dodatkowym obciążeniem w obecnych trudnych czasach. Zapewnienie nieprzerwanej dostawy czystej wody oraz odbioru i oczyszczania ścieków jest jednak sprawą bezpieczeństwa zdrowotnego i sanitarnego czterystu tysięcy osób obsługiwanych przez nasze przedsiębiorstwo. Eksploatacja ponad dwóch tysięcy kilometrów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej oraz setek obiektów, urządzeń i instalacji technologicznych, wymaga codziennie użycia dużych ilości energii, różnorodnych materiałów i ciągłej, siedem dni w tygodniu,  pracy wielu wykwalifikowanych i doświadczonych pracowników. Nie da się tego odpowiedzialnie zapewnić bez odpowiedniego finansowania. Liczymy na Państwa zrozumienie i zaufanie.

 

 

 

 

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.                                                                Gdynia 10 lipca 2023 r.

Dla nas też kończy się rok szkolny! W tym roku odwiedziło nas mnóstwo dzieci i młodzieży. Chętnie dzieliliśmy się wiedzą na temat wody i jej znaczenia dla środowiska i człowieka. Życzymy WSZYSTKIM wspaniałych i bezpiecznych wakacji 🏊‍♂️🚴‍♀️🛶⛱
Dziękujemy, zapraszamy we wrześniu i pozdrawiamy serdecznie🖐🖐🖐

Właśnie zakończyliśmy realizację projektu umożliwiającego odbycie praktyk, uczniom pełnoletnim z niepełnosprawnością intelektualną z Zespół Szkół Specjalnych nr 17 w Gdyni😊
Priorytetem projektu było wsparcie i umożliwienie osobom z niepełnosprawnością intelektualną poznanie realnego środowiska pracy. Uczniowie wykonując samodzielnie zadania pod okiem nauczycieli wspomagających i naszych pracowników funkcjonowali, jako prawdziwi pracownicy. Mieli możliwość do samodzielnej pracy, z której byli bardzo dumni! 🙂Na twarzach młodych ludzi był uśmiech i radość z wykonywania zadań i otrzymania pochwał.
Dziękujemy wszystkim zaangażowanym i zapraszamy w kolejnym roku szkolnym 🌹🌹🌹

Dziś odbyło się uroczyste podsumowanie działalności edukacyjnej prowadzonej wspólnie z KZG „Dolina Redy i Chylonki”.

Całą ofertą edukacyjną objętych zostało kilkanaście różnych placówek oświatowych wszystkich poziomów nauczania. W trakcie gali wręczono nagrody laureatom tj. uczniom dzieciom, koordynatorom działań ekologicznych, a także wyróżnionym placówkom oświatowym. Spotkanie uświetniły występy artystów.

Przypominamy, że w warsztatach edukacyjnych organizowanych na naszych obiektach uczestniczyło w roku szkolnym 2022/2023 około 1600 uczniów, studentów i seniorów.

Serdeczne gratulacje dla nagrodzonych!

Attached Files: