DNI OTWARTE Serdecznie zapraszamy!

Podczas tegorocznych Dni Otwartych na  terenie stacji uzdatniania wody CEDRON w Wejherowie chcemy pokazać przybyłym Gościom jak ważny wpływ na nasze życie ma ochrona środowiska naturalnego. Wiedząc, że od tego bardzo dużo zależy, również nasze decyzje i wybory.

Przygotowany scenariusz obejmuje: prezentację w Sali na I piętrze, zwiedzanie stacji, doświadczenia, warsztaty edukacyjne, które pozwolą nam zobrazować działanie miasta pod ziemią. Nasi goście dowiedzą się, że życie bez czystej wody jest niemożliwe. Opowiemy też co się dzieje z wodą zużytą czyli ze ściekami, jak się je oczyszcza, czego i dlaczego nie wolno wrzucać do WC. Ponadto zaplanowano wiele atrakcji zabawowych od mega baniek po konkursy tematyczne.

Do dyspozycji gości oddamy również strefę relaksu wyposażoną w leżaki, hamaki, leżanki, huśtawki, poduszki, koce.

Zapraszam serdecznie i liczę na Państwa obecność!

Zgłoszenia prosimy kierować na adres Anna.Szpajer@pewik.gdynia.pl lub tel. 58 66 87 369

Attached Files:

Kolejne inwestycje budowlane w Bolszewie

PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. realizuje 3-letni plan inwestycyjny. Zgodnie z tym planem w Bolszewie w rejonie ulic: Słonecznej i Wspólnej, budowana jest kanalizacja sanitarna o długości 417 m i sieć wodociągowa o długości 1700 m. Projekt obejmuje również wymianę rury osłonowej przy skrzyżowaniu wodociągu z rzeką. Ponadto, dodatkowo wykonane będą przejścia sieci pod nawierzchnią drogową metodą bezwykopową w rurach osłonowych. Powstanie też nowe połączenie sieci wodociągowej na odcinku 5 m.

Do budowy sieci zastosowano nowoczesne technologie bezwykopowe, które redukują do mini­mum ingerencję w środowisko naturalne i nie powodują istotnych utrudnień dla mieszkańców. Koszt inwestycji to: jeden milion czterysta tysięcy zł. Wykonawcą robót jest lokalne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Półwysep Kazimierz Okrój i Grzegorz Okrój Sp. J. z Mrzezina. Budowa przybiega zgodnie z planem, a jej zakończenie przewidziane jest na wiosnę 2019 r.

Przypomnijmy, że Spółka od wielu lat prowadzi inwestycje budowlane w Gminie Wiejskiej Wejherowo. W sumie zbudowano 34 km sieci wodociągowej i 65 km sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 47 mln zł. Ale na tym nie koniec. Kolejne inwestycje budowlane w Orlu, Bolszewie i Gościcinie ruszają już na wiosnę 2019 roku!

Attached Files:

Nowe inwestycje budowlane

PEWIK GDYNIA zgodnie z wcześniejszymi założeniami realizuje 3-letni plan inwestycyjny. W Pogórzu trwają jednocześnie cztery budowy: kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w rejonie ulic: Koniecpolskiego, Różewicza, Derdowskiego i Chodkiewicza.

Zakresy robót obejmują budowy:

  • 270 mb sieci wodociągowej oraz 220mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Koniecpolskiego. Łączna wartość inwestycji to 200 tysięcy złotych, wykonawcą robót jest Wielkobranżowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych EKO Sp. Jawna z Gdyni, obecnie trwają procedury odbiorowe;

 

  • 212,7mb. sieci wodociągowej oraz 150 mb sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Różewicza. Łączna wartość inwestycji to 158 tysięcy zł. Wykonawcą robót jest Wielkobranżowe Przedsiębiorstwo Usług Budowlanych EKO Sp. Jawna z Gdyni;

 

  • budowa sieci wodociągowej 1200 mb. i 1700 mb. sieci kanalizacji sanitarnej ul. Derdowskiego. Łączna wartość inwestycji to około 3,6 mln złotych. Termin zakończenia budowy przewidziany jest na koniec 2018 r. Wykonawcą robót jest firma ELGRUNT z Gdyni;

 

  • budowa sieci wodociągowej w ul. Chodkiewicza 200 mb. 120 tysięcy zł październik 2018 r. Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Półwysep Kazimierz Okrój i Grzegorz Okrój Sp. J. z Mrzezina.

Pomimo licznych problemów i trudności budowy kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej, prawdopodobnie zakończą się zgodnie z planem. Chociaż do budowy sieci zastosowano technologie bezwykopowe, które redukują do mini­mum ingerencję w środowisko naturalne i nie powodują istotnych utrudnień dla mieszkańców, mają jednak również swoje ograniczenia. Nawet najlepsza głowica wiercąca okazuje się bezsilna w przypadku napotkania na swej drodze głazów. Tkwiące głęboko pod ziemią przeszkody, których istnienie trudne jest do przewidzenia, bardzo często wymagają podjęcia specjalnych działań w celu ich usunięcia , a tym samym często przyczyniają się do spowalniania prac. W normalnych, niezakłóconych przeszkodami warunkach, poruszająca się pod ziemią głowica wiercąca bez problemu wykonuje otwór przewiertowy, w który wprowadzany jest rurociąg. Ponadto w przypadku ulicy Różewicza, prace budowlane mogą być spowolnione ze względu na  prowadzone badania archeologiczne.

Na tym nie koniec: rozstrzygnięto już przetargi na budowę sieci wod–kan w ulicach Traugutta, Kołłataja i Dobkę.

 

Attached Files:

Ogłoszenie

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni ogłasza przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości.

 

Przedmiotem przetargu jest prawo użytkowania wieczystego nieruchomości:

 

Dodatkowe informacje pod nr telefonu 58 6687597, 504 443 238 lub w siedzibie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gdyni, ul. Witomińska 29, pokój nr 3.

 

 

 

 

Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody „Brzozowa” w Gościcinie

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. rozpoczął kompleksową modernizację stacji uzdatniania wody ,,Brzozowa’’ w Gościcinie. Celem inwestycji jest zapewnienie mieszkańcom gminy Wejherowo, zaopatrywanym w wodę z tego obiektu, produktu spełniającego najwyższe wymagania jakościowe zgodnie ze standardami obowiązującymi w Spółce.

Rozpoczęte prace polegają na kompleksowej rozbudowie i przebudowie stacji. Całkowicie nowa będzie sama stacja uzdatniania, gdyż z powodów technologicznych i technicznych część istniejących obiektów kubaturowych trzeba było wyburzyć, a obiekty pozostawiane do dalszej eksploatacji będą zmodernizowane.

Nowy budynek technologiczny został zaprojektowany w formie dwóch połączonych ze sobą  brył. W większej z nich zlokalizowany zostanie dwukomorowy zbiornik reakcji, w którym prowadzony będzie proces napowietrzania wody surowej. W drugiej zaś powstanie nowy, wysokoefektywny i w pełni zautomatyzowany układ technologiczny uzdatniania wody wraz z pompowniami – międzyobiektową i sieciową.

Zastosowana technologia uzdatniania wody, potwierdziła swoją wysoką efektywność i niezawodność na innych, wcześniej budowanych lub modernizowanych, obiektach PEWIK GDYNIA.

Nowa technologia i zastosowana automatyka umożliwi pracę stacji bez stałej obsługi, a podstawowe  parametry techniczne i technologiczne pracy obiektu monitorowane będą całodobowo przez służbę dyspozytorską Spółki.

Ten nowy obiekt zapewni mieszkańcom Gościcina, Orla i Bolszewa wodę o najwyższych parametrach jakościowych – zgodnych nie tylko z polskimi i unijnymi normami, lecz także Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), poprawiając komfort warunków życia. Inwestycja przyczyni się również do poprawy funkcjonowania systemu wodociągowego, a w szczególności do stabilizacji parametrów jakościowych i ilościowych wody wodociągowej. Parametry nowej stacji uzdatniania dostosowane są także do wzrostu zapotrzebowania na wodę pitną prognozowanego w perspektywie  roku 2030.

Całkowity koszt  inwestycji wyniesie około 11 mln zł. Zadanie to finansowane jest wyłącznie ze środków własnych PEWIK GDYNIA i jest realizowane w ramach zatwierdzonego uchwałą Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i Chylonki. Termin zakończenia inwestycji planowany jest na wiosnę przyszłego roku.

Wykonawcą inwestycji jest konsorcjum, firmę MEGA S.A. z Gdyni i dostawcę technologii.

 

Attached Files:

Podsumowanie edukacji ekologicznej

W dniu 14 czerwca w Szkole Muzycznej w Gdyni, odbyło się uroczyste zakończenie podsumowujące edukację ekologiczną prowadzoną wspólnie z KZG „Dolina Redy i Chylonki” w roku szkolnym 2017/2018.

Całą ofertą edukacyjną objętych zostało ponad kilkanaście różnych placówek oświatowych wszystkich poziomów nauczania. W trakcie gali wręczono nagrody laureatom tj. uczniom dzieciom, koordynatorom działań ekologicznych, a także wyróżnionym placówkom oświatowym. Spotkanie uświetniły występy małych artystów Szkoły Muzycznej.

Łącznie w warsztatach edukacyjnych na terenie Oczyszczalni Ścieków „Dębogórze”, a także na terenie stacji uzdatniania wody w ”Reda” uczestniczyło około 1600 przedszkolaków, uczniów, studentów i seniorów.