Awaria!

Informujemy, że w dniu dzisiejszym nastąpiła awaria magistrali wodociągowej. Wyciek zimnej wody wystąpił na głównym wodociągu zaopatrującym w wodę mieszkańców dzielnicy Gdynia Pogórze Dolne w rejonie ulic: Magnezjowa, Cynkowa, Pucka, Mosiężna. Przewidywany termin zakończenia robót – godzina 20.00.

Przepraszamy za utrudnienia.

 

Inwestycje mniejsze i większe – podsumowanie roku🙂

Rok 2020 był bardzo intensywny pod względem inwestycji. Zrealizowano ponad 100 zadań! Do eksploatacji przekazano łącznie 41 km nowo wybudowanych lub zmodernizowanych sieci, w tym 11,5 km sieci wodociągowej oraz 29.5 km sieci kanalizacyjnej. Rozpoczęto modernizacje 6 przepompowni ścieków. Zmodernizowano ciąg przeróbki osadów i innych obiektów na terenie oczyszczalni ścieków „Dębogórze”.
Do największych zadań należy budowa infrastruktury wodnej💧 i kanalizacyjnej w drogach dojazdowych do Trasy Kaszubskiej – Węzeł Wielki Kack (S6).
Obecnie w budowie i przebudowie jest ponad 100 km sieci wodociągowej i kanalizacyjnej na terenie: Gdyni, Rumi, Redy, Wejherowa, gminy wiejskiej: Kosakowo i Wejherowo. Rozpoczęły się także prace projektowe związane z modernizacją stacji uzdatniania wody Rumia.
Na ukończeniu jest budowa 🚰laboratorium wody i ścieków (o powierzchni laboratoryjnej liczącej około 1000 m2), w którym znajdą się nowocześnie wyposażone pracownie: fizykochemii wody, fizykochemii ścieków, biologiczna, instrumentalne (w tym pracownie chromatografii gazowej i jonowej oraz spektrometrii absorpcji atomowej), a także pracownia mikrobiologii wody.

Komunikat BOK!

Szanowni Państwo,

 

w związku z trwającą pandemią COVID-19 do odwołania zostaje wstrzymana bezpośrednia obsługa Klientów w Biurze Obsługi Klienta w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21.

 

Zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami telefonicznie 58 66 87 311 w dni robocze w godzinach 7.00-15.00, lub za pomocą poczty elektronicznej bok@pewik.gdynia.pl  oraz elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK.

 

Dokumenty można składać do wrzutni przy wejściu na salę  BOK przy ul.Witomińskiej 21 od wtorku do piątku w godzinach 7.00-15.00 oraz w poniedziałki w godzinach 8.30-16.30.

 

Również do odwołania zawieszone zostały bezpośrednie odczyty wodomierzy dokonywane przez naszych pracowników.

 

Prosimy o przekazywanie stanów wodomierzy przez e-BOK w zakładce „wprowadź odczyt”, telefonicznie nr 58 66 87 311/podaj stan licznika lub przez naszą stronę internetową www.pewik.gdynia.pl

 

Brak ww. informacji spowoduje, że fakturowanie odbywać się będzie zgodnie z §7.12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków tj. na podstawie średniego zużycia wody.

 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia – najważniejsze jest zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków oraz bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników.

 

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Komunikat BOK

Informujemy, że w związku z trwającą pandemią COVID-19 do odwołania zostaje wstrzyma bezpośrednia obsługa Klienta w Biurze Obsługi Klienta w Gdyni przy ul. Witomińskiej 21.

 

Zachęcamy Państwa do kontaktowania się z nami telefonicznie 58 66 87 311 w dni robocze w godzinach 7.00-15.00, lub za pomocą poczty elektronicznej bok@pewik.gdynia.pl oraz elektronicznego Biura Obsługi Klienta e-BOK. Jednocześnie  przypominamy, że istnieje możliwość złożenia dokumentów do wrzutni przy wejściu na salę BOK.

 

Również do odwołania zawieszone zostały bezpośrednie odczyty wodomierzy dokonywane przez naszych pracowników. Prosimy o przekazywanie stanów wodomierzy przez e-BOK w zakładce „wprowadź odczyt”, telefonicznie nr 58 66 87 311/podaj stan licznika lub przez naszą stronę internetową www.pewik.gdynia.pl Brak ww. informacji spowoduje, że fakturowanie odbywać się będzie zgodnie z §7.12 Regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków tj. na podstawie średniego zużycia wody.

 

Liczymy na Państwa wyrozumiałość i przepraszamy za utrudnienia – najważniejsze jest zapewnienie ciągłości dostaw wody i odbioru ścieków oraz bezpieczeństwo naszych klientów i pracowników.

 

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Podpowiadamy Klientom!

Wykonanie przyłącza wodociągowego lub kanalizacyjnego zazwyczaj wymaga opracowania projektu i realizację prac budowlanych przez osoby posiadające odpowiednie uprawnienia.

Aby ułatwić Klientom odnalezienie firm świadczących usługi projektowania i budowy przyłączy na terenie działania PEWIK, udostępniamy wykaz tych podmiotów. Lista jest otwarta i aktualizowana na bieżąco, więc każda osoba, która świadczy ww. usługi może być do niej dopisana.

Zachęcamy do o kontaktu: bok@pewik.gdynia.pl

 

Zabezpiecz wodomierz

Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.
Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie wodomierza powinno mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.
Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez służby PEWIK uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem.

Uwaga na oszustów!

W mieście pojawili się oszuści podszywający się pod pracowników PEWIK.

Kilku mieszkańców jednego z osiedli zgłosiło wizyty mężczyzn podającego się za pracownika PEWIK i legitymującego się fałszywym identyfikatorem.

Oświadcza, że musi wejść do mieszkania w celu pobrania próbek wody do badania.

Przynajmniej w jednym przypadku podczas pobytu w mieszkaniu mężczyzna dokonał kradzieży.

 

Ostrzegamy – Pracownicy PEWIK nie nigdy nie prowadzą żadnych badań, nie pobierają próbek wody ani żadnych opłat w mieszkaniach!

 

Zawsze można zadzwonić  na numer 58 66 87 311 i zapytać,  czy tego dnia planowana wizyta pracownika PEWIK.

 

Uwaga awaria wodociągu!

23.11.2020
Gdynia Obłuże, Oksywie i Babie Doły.
Informujemy, że w związku z awarią na sieci wodociągowej w dniu dzisiejszym mogą wystąpić zakłócenia w dostawie wody. Planowane przywrócenie dostawy późne godziny wieczorne.

MIEJSCA PODSTAWIENIA BECZKOWOZU

Gdynia ul. Pułkownika Dąbka róg ul. Turkusowej

 

Przepraszamy za utrudnienia