Inwestycje

Łagodna zima sprzyja prowadzeniu inwestycji, więc nie zwalniamy tempa💦👷

👉Oczyszczalnia ścieków – modernizacja ciągu gospodarki osadowej i innych obiektów

👉 ul. Hodowlana w Gdyni – przebudowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej

👉 ul. Obwodowa w Redzie – budowa wodociągu

👉 ul. Wiklinowa w Gdyni – budowa wodociągu

👉 ul. Dąbrowskiego w Rumi – budowa laboratorium

👉 modernizacja kanału ściekowego WRR w Redzie

👉 przebudowa przepompowni ścieków „Karwiny” w Gdyni przy ul. Gabrieli Zapolskiej

👉 ul. Kazimierska – budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej w Rumi

👉 ul. Karłowicza i ul. Polna – budowa i przebudowa sieci wodociągowej w Redzie

👉 ul. Waśkowskiego – budowa wodociągu w Wejherowie.

dav

 

 

Attached Files:

TŁUSTY CZWARTEK🍩🥧🍪

Pączki, faworki, ciastka parzone oto menu na tłusty czwartek🙂

Ale co zrobić ze zużytym olejem po smażeniu?

Nigdy nie wylewaj do toalety, zlewu zużytego oleju! Gorący olej kiedy ostygnie staje się twardy i zapycha rury, co może spowodować zator.

Co zrobić?

Olej po wystygnięciu należy przelać do pojemnika, zamknąć i wyrzucić do kosza na śmieci. Patelnię należy przetrzeć papierowym ręcznikiem, aby wchłonął resztki tłuszczu i wyrzucić go do kosza.

Attached Files:

Komunikat

Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.
Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie wodomierza powinno mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez służby PEWIK uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem.

Remont gniazda

Na terenie stacji uzdatniania wody ,,Reda”, trwa remont gniazda naszego bociana. Trzeba je trochę obniżyć, przyciąć i dobrze zabezpieczyć żeby w przyszłości nie spadło.. A waży około 300 kg 🙂

Dziś Światowy Dzień Toalet, nie to nie żart

Żyła główna miasta

Czy można sobie wyobrazić brak kanalizacji w mieście? To po prostu niemożliwe! Zanim miasta zostały skanalizowane wiele lat różnie sobie radzono ze ściekami. Chyba najpopularniejszą metodą pozbywania się z domów nieczystości i ekskrementów było wylewnie ich rynsztokami. Wystarczy sobie wyobrazić smród rozkładających się odpadków kuchennych i odchodów… Dziś miasta są skanalizowane i tego problemu nie ma. Za to są inne…

Głośno mówimy – NIE WRZUCAJ!

PEWIK dostarcza wodę, odbiera ścieki i je oczyszcza każdego dnia dla prawie 400 tys. mieszkańców. To  skomplikowany i kosztowny proces. Nie należy wrzucać do toalety żadnych odpadów! Odpady zapychają i niszczą rury. Stają się przyczyną poważnych, kosztownych awarii. Zator może doprowadzić do cofnięcia ścieków i zalania mieszkania, piwnicy, ogrodu lub ulicy. Takie zjawisko powoduje duże straty materialne, jest uciążliwe dla mieszkańców i bardzo szkodliwe dla środowiska naturalnego. Zapchana rura kanalizacyjna to znaczny koszt i spory „śmierdzący kłopot”. To właśnie śmieci trafiające do toalety są najczęstszą przyczyną zakłóceń w pracy sieci kanalizacji ulicznej i oczyszczalni, negatywnie wpływają na proces oczyszczania ścieków.

Nie można wrzucać do urządzeń sanitarnych (umywalek, zlewozmywaków, ubikacji i kratek ściekowych) żadnych odpadów kuchennych i śmieci, a w szczególności:

  • patyczków kosmetycznych, wacików kosmetycznych, innych nierozpuszczających się w wodzie materiałów, zbijających się w rurach w zwartą masę,
  • chusteczek nawilżanych, pieluch jednorazowych, podpasek, ręczników papierowych, które zatykają rury i uniemożliwiają swobodny przepływ ścieków,
  • resztek pożywienia,
  • przeterminowanych lekarstw, farb i lakierów. Zawarte w nich substancje chemiczne są szkodliwe dla pożytecznych mikroorganizmów oczyszczających ścieki w biologicznej części oczyszczalni.
  • olejów, tłuszczów, które tężejąc w rurach zmniejszają ich średnice i przyśpieszają konieczność remontu sieci kanalizacyjnej w budynku.

 

Zachęcamy do używania biodegradowalnych płynów do mycia naczyń, proszków do prania, mydeł. To bardzo pomaga w oczyszczaniu ścieków!

 

Dlaczego dostęp do kanalizacji jest tak ważny?

Na świecie więcej osób ma dostęp do telefonu komórkowego niż do WC. Zaskoczenie? Może trudno w to uwierzyć ale tak właśnie jest. Wielu z nas ma za sobą podróże w najodleglejsze, egzotyczne zakątki świata. Jeśli spojrzymy na sprawę globalnie widać, że nie wszyscy mają możliwość korzystania z toalety… Każdego dnia z powodu chorób zakaźnych będących konsekwencją złych warunków sanitarnych umiera ponad tysiąc dzieci na całym świecie. To na pierwszy rzut oka mało poważne zagadnienie może okazać się bardzo ważne i inspirujące.

Większość mieszkańców Polski jest podłączona jest do wodociągu i kanalizacji. Jest to niezwykle wygodne, ponieważ nie musimy nosić wody w wiadrach i nie martwimy się co zrobić ze ściekami. W dzisiejszych czasach już mało kto się nad tym zastanawia.

Rośnie w górę budynek laboratorium🙂

Przypomnimy, że w marcu podpisano umowę na budowę nowoczesnego laboratorium w Rumi przy ul. Dąbrowskiego 58.

W ciągu dwóch lat powstanie nowoczesny obiekt biurowo-usługowy wraz z towarzyszącą infrastrukturą techniczną. W laboratorium znajdą się nowocześnie wyposażone pracownie: fizykochemii wody, fizykochemii ścieków, biologiczna, instrumentalne (w tym pracownie chromatografii gazowej i jonowej oraz spektrometrii absorpcji atomowej), a także utworzona od podstaw nowa pracownia mikrobiologii wody oraz punkt przyjmowania próbek z łatwym dostępem.
Będzie to nowoczesny obiekt, o powierzchni laboratoryjnej liczącej około 1000 m2 zaprojektowany i wykonany wg. obowiązujących przepisów z zachowaniem wymagań technologicznych dla laboratoriów. Pracownie laboratorium wyposażone będą w nowoczesne instalacje oraz urządzenia pozwalające prowadzić nadzór nad prowadzonymi badaniami w właściwych warunkach temperaturowych i wilgotności oraz czystości pomieszczeń, a w szczególności pracowni mikrobiologii.

Wyposażenie badawcze pracowni stanowić będą urządzenia pracujące już w laboratoriach PEWIK jak i nowe zakupione do obiektu m.in: spektrometry, spektrofotometry, chromatografy, systemy destylacji i mineralizacji próbek, komory laminarne, szafy chłodnicze i termostatyczne, inkubatory wraz z systemem monitoringu temperatury oraz inne niezbędne do prowadzenia badań laboratoryjnych meble, urządzenia i sprzęt laboratoryjny.
Laboratorium PEWIK-u, funkcjonuje zgodnie z normą PN-EN ISO/IEC 17025 i posiada Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 697. Posiada również zgody Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Gdyni na wykonywanie badań wody, ścieków, osadów ściekowych i popiołu na potrzeby wewnętrzne Spółki. W nowej lokalizacji będą prowadzane badania z zachowaniem tych samych procedur.
Jedną z korzyści budowy nowego laboratorium będzie połączenie laboratorium wody i laboratorium ścieków, które obecnie znajdują się w osobnych lokalizacjach. Wspólna lokalizacja pozwoli na lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie wyposażenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, co stanowi niezwykle ważny aspekt pracy każdego laboratorium. Znacząco poprawią się też warunki pracy dwudziestoosobowego zespołu pracowników laboratorium.
Obiekt został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót budowlanych jest konsorcjum na czele z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MARBUD.

Zakończenie inwestycji planowane jest na rok 2021. Koszt budowy zamyka się w kwocie 18,5 milionów zł netto.

 

Hisilicon Balong

Dni otwarte na stacji uzdatniania wody!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 11 i 12  października, w godzinach od 10.00 do 16.00, na terenie największej naszej Stacji Uzdatniania Wody ,,Reda ’’ w Redzie – Moście Błota przy ul. Wodociągowej, odbędą się Dni Otwarte.

To wyjątkowa okazja, by poznać proces  ujmowania i uzdatniania wody, zobaczyć nowoczesne urządzenia, poznać pracę ludzi odpowiedzialnych za dostawę czystej, zdrowej wody do naszych domów. Chętnie odpowiemy na Państwa pytania, np: skąd się bierze woda w kranie?, czy koniecznie jest instalowanie drogich, domowych filtrów wody?, czy można pić wodę z  prosto z kranu?

Zwiedzanie stacji przez dzieci i młodzież możliwe jest tylko pod opieką rodziców.

 

Serdecznie zapraszamy!