Komunikat!

W dniu dzisiejszym w Gdyni w okolicy ul. Racławickiej prowadzone były standardowe prace eksploatacyjne polegające na wykrywaniu i likwidacji ewentualnych połączeń pomiędzy siecią kanalizacji ściekowej i deszczowej. W wyniku tych prac w kanałach i ciekach wodnych odprowadzających wody deszczowe pojawiła się zielona woda. Użyty barwnik jest całkowicie niegroźny, neutralny dla środowiska i posiada stosowny atest Państwowego Zakładu Higieny.

Nowe inwestycje!

Jedną z aktualnie prowadzonych przez nas inwestycji jest budowa przepompowni ścieków ,,Baza Kontenerowa’’ w Gdyni wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz rozbiórką starej, istniejącej przepompowni. Termin wykonania zadania to luty 2022 r. Wartość umowy 5 300 000,00 zł. Dla mieszkańców oznacza to przede wszystkim zwiększenie niezawodności działania przepompowni oraz ograniczenie występowania tzw. „uciążliwości zapachowych”.

Informujemy, że PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. prowadzi rozliczenia za dostawę wody i odbiór ścieków według cen zawartych w Taryfie za usługi zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na okres od 12 września 2020 do 11 września 2023 roku.

 

Zgodnie z Taryfą zatwierdzoną przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie w drodze sygn. akt GD.RZT.70,120.324.D.2020.KR z dnia 13 sierpnia 2020 roku, w dniu 12 września 2021 r. nastąpi zmiana okresu obowiązujących cen.