Pogoda sprzyja, a my zaglądamy na budowę nowej przepompowni ścieków „CHWARZNO” przy ulicy Chwarznieńskiej w Gdyni. Wykonawca: ZUK Sp. z o.o. ul. Akacjowa 24, 83-330 Żukowo. Koszt netto: 2 120 327,00 zł. Termin zakończenia: październik 2022 r.

 

Uprzejmie informujemy, że Biuro Obsługi Klienta w dniu 24. grudnia będzie nieczynne. W dniu 31. grudnia pracujemy jak w każdy piątek w godzinach 8.00-15.00.

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że z przyczyn technicznych w dniach:

 

  • od 21 grudnia od godziny 15:00 do 23 grudnia do końca dnia,
  • od 31 grudnia od godziny 15:00 do 3 stycznia do końca dnia.

nastąpi przerwa w dostępie do Rozliczeń Rzeczywistych w aplikacji e-BOK.

 

Przepraszamy za utrudnienia.

Uwaga komunikat Biura Obsługi Klienta!

Uprościliśmy zasady uzgadniania dokumentacji projektowej.

 

Prosimy o składanie wniosków na nowych formularzach są dostępne na naszej stronie internetowej https://www.pewik.gdynia.pl/…/formularze-do-pobrania

 

Wniosek nr 3 – Wniosek o uzgodnienie projektowanego sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci (wniosek można złożyć mailowo jeśli załączniki są formatu A4 i A3)

 

Wniosek nr 32 – Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (nie dotyczy projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej)

 

 

Od dnia 20.12.2021 r. wnioski na nieaktualnym formularzu nie będą przyjmowane

Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i wodomierzy przed oddziaływaniem niskich temperatur.
Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie wodomierza powinno mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.
Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez służby PEWIK uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem.

Uwaga komunikat dla mieszkańców Wejherowa!

Uprzejmie informujemy, że w dniach 7.12 – 10.01 br. w godzinach 8:00 – 18.00 w Wejherowie rejonie od ul. Weteranów do ul. Waśkowskiego na odcinku 1600 metrów, odbędzie się czyszczenie kolektora sanitarnego. Mieszkańcy mogą odczuwać większy hałas i uciążliwości zapachowe.
Przepraszamy za utrudnienia.

Przyłącz się do nowej kanalizacji sanitarnej w Orlu!

Szanowni Państwo!

W dniach 7 i 14 grudnia w godzinach 12.00-16.30 czekamy na Państwa w mobilnym Biurze Obsługi Klienta PEWIK GDYNIA w budynku nowej remizy OSP w Orlu. Nasz Pracownik odpowie na wszystkie pytania i pomoże wypełnić wnioski o podłączenie  nieruchomości do kanalizacji sanitarnej.

Serdecznie zapraszamy!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.