Uwaga komunikat Biura Obsługi Klienta!

Uprościliśmy zasady uzgadniania dokumentacji projektowej.

 

Prosimy o składanie wniosków na nowych formularzach są dostępne na naszej stronie internetowej https://www.pewik.gdynia.pl/…/formularze-do-pobrania

 

Wniosek nr 3 – Wniosek o uzgodnienie projektowanego sposobu przyłączenia nieruchomości do sieci (wniosek można złożyć mailowo jeśli załączniki są formatu A4 i A3)

 

Wniosek nr 32 – Wniosek o uzgodnienie dokumentacji projektowej (nie dotyczy projektów przyłączy wodociągowych i kanalizacji sanitarnej)

 

 

Od dnia 20.12.2021 r. wnioski na nieaktualnym formularzu nie będą przyjmowane