Informujemy, że woda w Wodociągu Publicznym Gościcino-Bolszewo-Orle zaopatrywanym z ujęcia wody „Brzozowa” w Gościcinie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

Wykonane w dniach 3, 8, 14 i 22 marca br. przez  PEWIK GDYNIA i SANEPID Wejherowo analizy wody z próbek pobranych w punktach zgodności na przedmiotowym wodociągu, nie wykazały obecności bakterii grupy coli, bakterii Escherichia coli oraz Enterokoki.

Woda w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Pojawiające się obecnie sygnały o pogorszonej jakości wody w Bolszewie dotyczą instalacji wewnętrznych pojedynczych budynków nie będących elementem zbiorczego systemu zaopatrzenia i za stan których nie odpowiada PEWIK GDYNIA.

 

 

 

 

22 marca obchodzimy Światowy Dzień Wody

Skąd się bierze woda w naszym kranie?

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. dostarcza wodę w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie i okolicach eksploatuje 8 ujęć wody. Największym jest ujęcie ,,Reda’’, które zaopatruje w wodę znaczną część mieszkańców Gdyni oraz w całości mieszkańców Rumi i Redy. Wysokiej jakości, smaczna i zdrowa woda pochodzi z osadów geologicznych czwartorzędu (67%), trzeciorzędu (22%), kredy (11%). Według obowiązującej klasyfikacji, są to wody odpowiadające I klasie czystości wód, w których wartości elementów fizykochemicznych są kształtowane wyłącznie w efekcie naturalnych procesów zachodzących w wodach podziemnych i nie wskazują na wpływ działalności człowieka. Wszystkie ujęcia wody wyposażone są w stacje uzdatniania, w których prowadzony jest proces mający na celu obniżanie zawartości związków żelaza i manganu do poziomu odpowiadającego obowiązującym przepisom. W ostatnich latach większość stacji uzdatniania została rozbudowana lub zmodernizowana przy wsparciu dotacjami z Unii Europejskiej, zapewniając jakość na najwyższym poziomie.

Domowe filtry – niepotrzebne

Woda spełnia wszystkie, określone przepisami prawa, normy jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Badania przeprowadzone na bieżąco przez certyfikowane laboratoria, własne i obce, gwarantują, że woda z sieci wodociągowej jest smaczna i zdrowa. Woda ta nie wymaga dodatkowego oczyszczania za pomocą domowych dzbanków filtrujących!

Mniej plastiku

Niestety ciągle kupujemy wodę butelkowaną… Woda butelkowana nie podlega aż tak surowym przepisom i badaniom jak woda kranowa. Nie ma też dowodu na to, że woda z butelki jest zdrowsza. Niektóre naturalne wody mineralne zawierają dużo większą ilość minerałów niż jest to zalecane dla określonych grup wiekowych, takich jak niemowlęta i małe dzieci. Istnieją też obawy dotyczące zagrożenia związanego z substancjami chemicznymi zawartymi w plastiku używanym do produkcji butelek. Opakowania plastikowe po zużytej wodzie mają szkodliwy, znaczący wpływ na środowisko.

Woda z kranu jest smaczna, zdrowa można ją pić bezpośrednio z kranu bez obaw o swoje zdrowie. Potwierdziły to niezależne badania Sanepidu, który stwierdził, że jakość badanej wody z sieci wodociągowej w Gdyni, przewyższa jakość źródlanej wody butelkowanej kupowanej w sklepie.

Doskonała woda wprost z poidełka  

Po raz kolejny rusza akcja „Poidełka”, w ramach której pojawią się wygodne urządzenia z czystą, zdrową wodą. Inicjatywa polega na instalowaniu w szkołach, urzędach, obiektach sportowych i kulturalnych wygodnych poidełek, z których można bezpośrednio napić się wody. Znaczna część szkół w Gdyni, Rumi, Redzie, Wejherowie została już w nie wyposażona. W tym roku zamontowanych zostanie kolejnych kilkanaście takich poidełek.

 

Ciekawostki o wodzie

  • Każdy z nas zużywa około 120 l wody dziennie
  • Polska należy do krajów o najskromniejszych zasobach wody w Europie podobnych do Egiptu
  • Dziennie powinniśmy wypijać 1,5 l wody ma to bardzo korzystny wpływ na nasze zdrowie
  • Zaledwie 0,1 % wody na Ziemi nadaje się do picia
  • 1 litr kranówki jest o 300 razy tańszy niż 1 litr wody butelkowanej
  • Najgłębsza studnia jest w Gdyni ma głębokość ma aż 247 m!

Attached Files:

Komunikat w sprawie jakości wody w Wodociągu Publicznym Gościcino-Bolszewo-Orle!

 

Informujemy, że woda w Wodociągu Publicznym Gościcino-Bolszewo-Orle zaopatrywanym z ujęcia wody „Brzozowa” w Gościcinie jest przydatna do spożycia przez ludzi.

 

PEWIK GDYNIA w ramach wewnętrznego nadzoru nad jakością wody wykonał trzeciego i ósmego marca bieżącego roku dodatkowe kontrolne pobory w punktach zgodności na przedmiotowym wodociągu. Zakres badania pobranych prób wody objął bakterie grupy coli, bakterie Escherichia coli oraz Enterokoki.
Informujemy, że nie wykryto obecności wymienionych bakterii w wodzie. Woda w badanym zakresie parametrów mikrobiologicznych spełnia wymagania Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Wejherowo – komunikat z dnia 06.03 – godzina 14.00

W zbiorowym systemie zaopatrzenia w wodę miasta Wejherowa prowadzone są w dalszym ciągu intensywne czynności  z zakresu płukania i dezynfekcji.

W dniu dzisiejszym  inspektorzy Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie pobrali próbki wody w wyznaczonych punktach kontrolnych.

Niezależnie od tego służby PEWIK GDYNIA dokonały poborów w dodatkowych punktach, uzupełniających siatkę monitoringu.

Wyniki analiz mikrobiologicznych, które prawdopodobnie będą znane w czwartek, dadzą odpowiedź na temat możliwości zmian w sposobie korzystania z wody w wyznaczonej strefie miasta.

Dbając o bezpieczeństwo mieszkańców miasta, PEWIK GDYNIA nadal prowadzić będzie działania związanie z dezynfekcją wody, płukaniem sieci wodociągowej i wykonywaniem na bieżąco badań jakościowych wody.

Wejherowo – komunikat z dnia 05.03 – godzina 19.00

Dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej na terenie Wejherowa są kontynuowane. Wstępne wyniki analiz 9-ciu próbek wody pobranych w sobotę potwierdzają, że działania podjęte przez służby PEWIK GDYNIA są skuteczne i przynoszą założone efekty. Optymizmem napawa fakt, że w sposób widoczny obserwujemy tendencje wygaszania pogorszenia jakości mikrobiologicznej wody w wydzielonej strefie zaopatrzenia w wodę Wejherowa. Niezależnie jednak od tego dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej oraz badanie kolejnych pobieranych próbek wody prowadzone będą w kolejnych dniach. O wynikach będziemy Państwa informowali na bieżąco.

Wejherowo – komunikat z dnia 04.03 – godzina 20.00

Nadal trwa intensywne płukanie i dezynfekcja sieci wodociągowej na obszarze Wejherowa. W części miasta objętej decyzją Sanepidu o nieprzydatności wody do spożycia obszar występowania bakterii i ich ilość w pobranych próbkach uległy dalszemu zmniejszeniu. W pozostałej części miasta Wejherowa i innych miejscowościach zaopatrywanych przez PEWIK GDYNIA woda spełnia wszystkie wymagania sanitarne. Wyniki kolejnych badań będą znane juto w godzinach popołudniowych i wówczas zostanie podany kolejny komunikat.

Wejherowo – komunikat z dnia 03.03. – godzina 19.00

Na podstawie wyników badań jakości wody przeprowadzonych na obszarze Wejherowa w dniu 02.03. potwierdzamy, że podjęte działania w postaci dezynfekcji wody są skutecznie. W chwili obecnej próbki do badania wody są pobierane codziennie w punkach reprezentatywnych dla obszarów zasilania w wodę  Wejherowa. Dotychczasowe wyniki nie wykazują powiększania się obszaru skażenia – występuje stopniowe zmniejszanie się obszaru skażenia i spadek ilości bakterii w poszczególnych próbkach.

Wyjaśniamy, że ze względu na budowę systemu wodociągowego eksploatowanego przez  PEWIK nie ma możliwości przeniesienia się skażenia z obszaru Wejherowa na obszar miejscowości Reda, Rumia, Kosakowo, Gdynia.