Sprawdź, czy Twój wodomierz ogrodowy ma ważny termin legalizacji https://www.pewik.gdynia.pl/…/jak-okreslic-okres… i w razie potrzeby wymień go na nowy.

Nie czekaj na ostatnią chwilę! Wodomierz, który utracił swoje cechy legalizacyjne nie będzie widoczny na Twoim koncie e-BOK i nie będzie możliwe jego rozliczanie.

Zgłoszenie oplombowania https://www.pewik.gdynia.pl/…/wodomierz-ogrodowy-wymiana jest proste i nic nie kosztuje.

Szczegóły dotyczące obowiązku terminowej wymiany wodomierza ogrodowego znajdziesz tutaj https://www.pewik.gdynia.pl/…/obowiazek-wymiany… .

 

Światowy Dzień Toalet w SP 47 w Gdyni już za nami!

W warsztatach uczestniczyły wszystkie dzieci z klas IV. Przygotowaliśmy wiele wodociągowych atrakcji ale największym zainteresowaniem cieszyło się z budowanie kartonowych domków i sieci kanalizacyjnej oraz produkcja własnego biodegradowalnego mydełka. Mamy nadzieję, że wszystkich obecnych na naszym pikniku przekonaliśmy, że warto dbać o kanalizację sanitarną!

 

 

Światowy Dzień Toalety!
Pomimo ogromnego rozwoju cywilizacyjnego, możliwość korzystania z toalety, wciąż jest utrudnieniem i problemem globalnym. Mówimy o tym krępującym temacie, nie bez przyczyny – 19 listopada obchodzony jest Światowy Dzień Toalet. Dzień ten został powołany w celu zwrócenia uwagi na poważne konsekwencje zdrowotne płynące ze skromnie rozwiniętego systemu sanitarnego lub jego braku. Eksperci z powołanej w 2001 roku w Singapurze Światowej Organizacji Toaletowej przypominają, że brak dostępu do sanitariatów, wciąż pozostaje problemem międzynarodowym, z którym trzeba się jak najszybciej zmierzyć.
Trochę historii WC
Z badań archeologów i historyków wynika, że pierwsze „świątynie dumania” pojawiły się 4500 lat temu w dolinie Indusu. 2000 lat temu w Chinach istniały ustępy wyposażone w spłuczkę i siedzisko. 1350 lat przed Chrystusem w Egipcie funkcjonowały toalety podłączone
do kanalizacji.
Sanitariat znany nam dziś to ewolucja projektów. W 1596 roku angielski poeta John Harrington, wymyślił toaletę z możliwością spuszczania wody, a w 1758 roku pojawił się zaprojektowany przez Johna F. Brondela model muszli klozetowej z kolankiem, który następnie opatentowany został przez zegarmistrza Alexandra Cummings’a. Ostateczny, kształt dzisiejszej toalety nakreślił pod koniec XIX wieku brytyjski hydraulik Thomas Crapper.
Pierwszy publiczny spłukiwany klozet zamontowany został w Londynie w czasie Wielkiej Wystawy Światowej w 1851 roku. Wizyta w tym przybytku kosztowała 1 pensa i obejmowała ręcznik, grzebyk i czyszczenie butów. Po każdym kliencie pracownik czyścił siedzisko. Podczas wydarzenia z toalety skorzystało z niej podczas wydarzenia aż 827 280 osób.
Z naszego podwórka
Kto nie spotkał się lub nie słyszał słowa „Sławojka”. To słowo wykuło się w dwudziestoleciu międzywojennym dzięki ministrowi Felicjanowi Sławojowi Składkowskiemu, który to podczas swoich podróży po kraju zauważył poważne braki, jeśli chodzi o te wielce użyteczne miejsca. Wydał więc polecenie, aby wybudować odpowiednie pomieszczenia dla potrzebujących.
W jednym ze swoich okólników zarządził nawet, aby ustępy były: „suche, ale gruntownie szorowane, tak aby używanie sedesu nie budziło wstrętu”. Niestety jego dobre intencje nie znalazły zrozumienia wśród społeczności wiejskiej, czym oczywiście naraził się na kpiny
i szyderstwa.
Dziś, pomimo prowadzonych i mocno zakrojonych inwestycji z sektora rozbudowy infrastruktury kanalizacyjnej, w Polsce bez dostępu do sieci kanalizacyjnej żyje ponad 8 milionów osób, a według badań prowadzonych na przestrzeni lat przez Główny Urząd Statystyczny wynika, że około 900 tysięcy mieszkań nie posiada własnej toalety. Oznacza to, że bez toalety żyje ponad 2 mln osób. Według danych prezentowanych przez GUS obecna sieć kanalizacyjna w Polsce posiada długość 169,8 tys. km i z roku na rok się powiększa.
Dane ze świata
Według danych ONZ niemal co trzecia osoba na świecie nie ma dostępu do toalet czy latryn. Do tego ponad 890 milionów ludzi załatwia swoje potrzeby fizjologiczne na otwartej przestrzeni, a 2,4 miliarda ludzi nie ma dostępu do podstawowych urządzeń sanitarnych, takich jak toalety czy wychodka. Blisko 80% nieoczyszczonych ścieków powstałych w wyniku działalności człowieka może mieć ujście do rzek lub morza.
Ewentualne zmiany klimatyczne, powodzie również mają wpływ na sytuację sanitarną w miejscach i krajach słabo rozwiniętych. Nieszczelne sieci, czy brak możliwości załatwiania swoich potrzeb do toalety, może wpływać na rozwój chorób pasożytniczych (cholera, dur brzuszny) oraz na pojawianie się przewlekłych, osłabiających organizm biegunek. Tak więc, w dłuższej perspektywie, brak dostępu do urządzeń sanitarnych może mieć druzgocący wpływ na zdrowie publiczne, warunki życia i pracy, żywienie, edukację i wydajność gospodarczą na całym świecie.
Dbajmy o kanalizację sanitarną
Tak jak pisaliśmy na początku, mimo tak ogromnego rozwoju techniki prawie 1/3 mieszkańców Ziemi nadal nie posiada swobodnego dostępu do toalety! Doceńmy to, co mamy.
Dbajmy naszą sieć kanalizacyjną do której mamy swobodny dostęp. Nie traktujmy jej jak kosza na śmieci! Do toalety powinniśmy wrzucać tylko i wyłącznie papier toaletowy. Inne niepożądane materiały oraz środki higieniczne mogą prowadzić do jej zatkania oraz w dalszej perspektywie do zatorów na sieci kanalizacyjnej. Do WC nie należy wrzucać: chusteczek higienicznych, pampersów, podpasek, włosów, patyczków do uszu, przepalonego oleju, resztek jedzenia, leków, igieł oraz gruzu, popiołu, farb i lakierów.

Zaglądamy na budowę przepompowni ścieków ,,Baza kontenerowa’’ w Gdyni.

Zgodnie z założeniami planowane zakończenie projektu zaplanowane jest na koniec tego roku. Dla okolicznych mieszkańców ta inwestycja oznacza przede wszystkim zwiększenie niezawodności działania oraz ograniczenie występowania tzw. „uciążliwości zapachowych”. Koszt budowy to kwota 5 300 000,00 zł.

 

Przypominamy Klientom o obowiązku zabezpieczania instalacji i urządzeń wodociągowych przed oddziaływaniem niskich temperatur.
Obowiązek taki na odbiorców nakłada Rozporządzenie Ministra Infrastruktury Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie tj. z dnia 8 kwietnia 2019 r. (Dz.U. z 2019 r. poz. 1065) które w § 116 „Usytuowanie wodomierza” mówi, że zestaw wodomierza głównego, na połączeniu z siecią wodociągową, powinien być umieszczony w piwnicy budynku lub na parterze, w wydzielonym, łatwo dostępnym miejscu, zabezpieczonym przed zalaniem wodą, zamarzaniem oraz dostępem osób niepowołanych. W budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej miejscem tym powinno być odrębne pomieszczenie. Pomieszczenie wodomierza powinno mieć zamknięte okienka piwniczne i drzwi a w przypadku studzienek ocieplone włazy. Powinna w nich panować temperatura dodatnia.

Informujemy, że w przypadku stwierdzenia przez PEWIK uszkodzeń urządzeń pomiarowych w wyniku zamarznięcia, odbiorca ponosi całość kosztów związanych z ich usprawnieniem.

 

SMS powiadamianie o przerwach w dostawie WODY! Zarejestruj się!


 

Szanowny Kliencie!

 

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. wprowadził usługę umożliwiającą powiadamianie mieszkańców o:

a. planowanych i nieplanowanych przerwach w dostawie wody,
b. awariach,
c. wystawieniu faktury,
d. upływającym terminie płatności za fakturę,
e. konieczności dokonania rozliczenia rzeczywistego,
f. upływie terminu legalizacji wodomierzy będących własnością Odbiorcy.

 

Usługa ta polega na nieodpłatnym przesyłaniu do Odbiorcy wiadomości SMS lub e-mail.