Otwarcie najnowocześniejszego laboratorium wody i ścieków w Polsce!
🔬💧🔬💧🔬💧🔬💧🔬💧🔬
Usytuowany na działce o powierzchni ok. 9 300 m2 obiekt o łącznej powierzchni użytkowej 2356 m2 został zaprojektowany przez gdyńską pracownię ARCHDECO Architecture, a wykonawcą robót budowlanych było konsorcjum na czele z Przedsiębiorstwem Produkcyjno-Handlowo-Usługowym MARBUD. Koszt budowy i wyposażenia obiektu wyniósł 22,5 miliona zł netto.
Natomiast uwzględniając budynek D i przepompownię ścieków (zakres HYDRO MARCO) – powierzchnia użytkowa wynosiłaby 2963 m2, a koszt wzrósłby do 31,2 mln zł netto.
Szczególne znaczenie nowa siedziba ma dla funkcjonowania laboratorium – w nowoczesnym budynku na powierzchni około 1000 m2 powstały:
1. Pracownia fizykochemii wody,
2. Pracownia fizykochemii ścieków,
3. Pracownia mikrobiologii,
4. Pracownia sensoryki,
5. Pracownia biologii,
6. Pracownia spektrometrii,
7. Pracownia chromatografii.
Jest to nowoczesny obiekt zaprojektowany i wybudowany z zachowaniem szczególnych wymagań technologicznych dla laboratoriów. Pracownie laboratorium wyposażone są w nowoczesne instalacje oraz urządzenia pozwalające prowadzić nadzór nad przeprowadzanymi badaniami we właściwych warunkach temperaturowych i wilgotności oraz czystości pomieszczeń.
Wyposażenie badawcze pracowni stanowią zarówno urządzenia pracujące już w poprzednich laboratoriach PEWIK jak i nowe, zakupione do obiektu. Do najważniejszego wyposażenia można zaliczyć: spektrometry, spektrofotometry, chromatografy, systemy destylacji i mineralizacji próbek, komory laminarne, szafy chłodnicze i termostatyczne, inkubatory oraz digestoria.
Zupełną nowością jest utworzenie Pracowni mikrobiologii – pozwoli to na wykonywanie we własnym laboratorium wszystkich potrzebnych badań wody bez konieczności korzystania z usług zewnętrznych.
Dział Laboratorium Wody i Ścieków PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., funkcjonuje zgodnie z wymaganiami normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02 i posiada Certyfikat Akredytacji PCA nr AB 697.
Zmiana siedziby laboratorium wiązała się z obowiązkiem ponownego przejścia audytu i uzyskania nowego certyfikatu. Laboratorium posiada również Decyzję Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej w Wejherowie na wykonywanie badań wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.
Jedną z korzyści budowy nowego obiektu jest połączenie w jednej lokalizacji laboratorium wody i laboratorium ścieków, które do października 2021 roku znajdowały się w dwóch odległych od siebie miejscach – w Gdyni i Dębogórzu. Wspólna lokalizacja pozwala na lepszą organizację pracy, optymalne wykorzystanie wyposażenia oraz skrócenie czasu oczekiwania na wyniki badań, co stanowi niezwykle ważny aspekt pracy każdego laboratorium.
Laboratorium PEWIK wykonuje rocznie badania 2331 próbek wody i 2919 próbek ścieków, osadów ściekowych i popiołów.
Oprócz laboratorium na terenie przy ul. Dąbrowskiego powstały również pomieszczenia biurowe, socjalne i warsztatowe oraz baza sprzętu używanego przez służby eksploatacyjne – Dział Sprzętu Technicznego, część służb wydziałów sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.
Zespół 4 połączonych budynków na planie prostokąta o wymiarach 403m2, 631 m2, 629 m2,437 m2 Obiekt o 2 kondygnacjach nadziemnych. Funkcje biurowe są w znacznej mierze zmarginalizowane. Budynki przede wszystkim pełnią role techniczne. Budynek ma potencjał do stania się siedzibą jednej ze służb – Wydziału Sieci Kanalizacyjnej lub Wydziału Sieci Wodociągowej.

Powoli kończymy zadanie budowy sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Rumi w rejonie ulic Różanej i I Dywizji Wojska Polskiego oraz budowa przepompowni ścieków Różana-Północ w Rumi. Wszystkie prace przebiegły zgodnie z założonym harmonogramem.

 

Informujemy, że w związku z   prowadzonymi pracami remontowo-eksploatacyjnymi na magistrali wodociągowej

 

w Rumi w dzielnicach Zagórze i Szmelta

 

NASTĄPI  WSTRZYMANIE  DOSTAWY  WODY

 

Prace będą prowadzone w godzinach od 22:00 do 5:00 w nocy z poniedziałku na wtorek (23/24 maja), w nocy z wtorku na środę (24/25 maja) oraz w nocy ze środy na czwartek (25/26 maja).

 

W przypadku wystąpienia zabrudzenia wody po zakończeniu prac, zgłoszenia prosimy kierować do Dyspozytorni PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. tel.  994, 58 66 87 311

 

Przepraszamy za utrudnienia

 

Akcja abolicja tylko do 1 czerwca!

Informujemy, że osoby, których nieruchomości są obecnie przyłączone do sieci wodociągowej i/lub do sieci kanalizacji sanitarnej tut. Przedsiębiorstwa i które dotychczas pobierają wodę i/lub odprowadzają ścieki bezumownie, mogą w terminie do 1 czerwca 2022 roku zgłosić się do Spółki w celu zawarcia umowy o zaopatrzenie wody i/lub odbiór ścieków.

 

W stosunku do osób zgłaszających przyłączenie nieruchomości do sieci, Spółka rezygnuje z dochodzenia jakichkolwiek roszczeń finansowych z tytułu przyłączenia się do jej sieci i bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków.

 

Zgłoszenia należy dokonać na wniosku nr 9 tj. „Zgłoszenie bezumownego pobierania wody i/lub odprowadzania ścieków”. Wniosek można pobrać z naszej strony internetowej i wysłać do nas mailem.

 

Niezgłoszenie faktu bezumownego poboru wody i/lub odprowadzania ścieków w powyższym terminie skutkuje m. in. obciążeniem klienta kosztami świadczenia tych usług za 36 miesięcy wstecz.

 

W przypadku braku przyrządów pomiarowych, warunkiem zawarcia umowy zaopatrzenia w wodę jest przygotowanie instalacji wodociągowej i pomieszczenia do montażu wodomierza.

 

Zarząd PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.