Cena za wodę i ścieki bez zmian!

PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. uprzejmie informuje, że cena za dostarczanie wody i odbiór ścieków nie zmieni się od 1 stycznia 2017 r. Zarząd Spółki złożył na początku października wniosek o przedłużenie obowiązywania dotychczasowej taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków na terenie KZG „Dolina Redy i Chylonki” na okres od 01.01.2017 roku do dnia 30.04.2017 roku. Nadal obowiązywać będzie więc taryfa  za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na obszarze KZG „Dolina Redy i Chylonki” zatwierdzona Uchwałą nr 20/2015 z dnia 3 grudnia  2015 roku Zgromadzenia KZG „Dolina Redy i Chylonki” w Gdyni.

Nadmienić należy, że zakres i jakość świadczonych usług pozostaną na dotychczasowym, wysokim poziomie.

Zarząd
PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
25.11.2016 r.