Szanowni Klienci!

Informujemy, że realizując obowiązek wynikający z §27 uchwały nr 14/2018 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin „Dolina Redy i Chylonki” z dnia 24 września 2018 r. w sprawie regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków (Dz. Urz. Woj. Pom. z 2018, poz.3884) dostosowaliśmy treść umów do postanowień tego regulaminu.
Wkrótce na adres do korespondencji prześlemy Państwu 2 egzemplarze nowej umowy o zaopatrzenie w wodę i/lub odprowadzanie ścieków wraz z załącznikami.
Prosimy o czytelne podpisanie i zwrot w załączonej kopercie 2 egzemplarzy umowy (wraz z podpisanymi załącznikami OBIEKTY i OPEC – jeśli zostały dołączone) na nasz adres, w terminie 14 dni od daty otrzymania.
Koszt przesłania zwrotnego obciąża PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.
Podpisany obustronnie egzemplarz umowy zostanie przez nas odesłany na Państwa adres do korespondencji.