Odprowadzanie wód opadowych do kanalizacji sanitarnej jest zabronione!

Przypominamy trwają kontrole!

Dla zbiorczego systemu kanalizacyjnego PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., który został zaprojektowany i wybudowany wyłącznie do odbioru ścieków komunalnych, każda ilość wód przypadkowych to potencjalne zagrożenie dla jego prawidłowego funkcjonowania.
Dlatego nasze prawo zabrania wprowadzania wód opadowych do kanalizacji ściekowej. Bezprawne naruszenie tej zasady skutkuje tym, że podczas opadów atmosferycznych, mieszanina wód deszczowych i ścieków sanitarnych w sieci kanalizacyjnej mogą powodować wypływ ścieków w piwnicy Twojego domu, na ulice, chodniki lub do sąsiednich rowów.
Przypominamy, że każda nieruchomość powinna być wyposażona w instalację do odprowadzenia wód opadowych i roztopowych. W razie braku możliwości skierowania wód opadowych i roztopowych do kanalizacji deszczowej, dopuszcza się odprowadzenie wód na własny nieutwardzony teren, do studni chłonnych lub do zbiorników retencyjnych.
Pamiętajmy jednak, że zabronione jest kierowanie naturalnego spływu wód opadowych na teren sąsiedniej nieruchomości bądź wprowadzania do kanalizacji sanitarnej, która jest przeznaczona do spławiania wyłącznie ścieków sanitarnych.

 

Ulotki edukacyjne

 

Jedną z aktualnie prowadzonych przez nas inwestycji w Gdyni jest przebudowa sieci wodociągowej, budowa ciągu pieszego i muru oporowego wzdłuż ulicy Arciszewskich🚧 Wszystko idzie zgodnie z harmonogramem, planowane zakończenie prac jest przewidziane na wiosnę przyszłego roku. Wartość inwestycji to kwota 687 570,00 zł.

Webinar – zasady udostępniania wody z poidełek.

Gdańska Fundacja Wody serdecznie zaprasza na webinar, który odbędzie się w dniu 21.10.2022 r

Webinar kierowany jest do:

– dyrektorów szkół/placówek szkolno-wychowawczych,
– kierowników technicznych w szkołach/placówkach szkolno-wychowawczych,
– osób które w firmach, szpitalach, galeriach handlowych i innych instytucjach/miejscach  zarządzają dystrybucją wody do spożycia przez ludzi.

Link do szkolenia  https://www.gfw.pl/szkolenia/e-191-zasady-udostepniania-wody-wodociagowej-z-dystrybutorow-poidelek/