Dzisiaj na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi

Dzisiaj na całym świecie obchodzony jest Światowy Dzień Ziemi

 

To również nasze święto! Tegoroczne hasło ,,Przywrócić naszą Ziemię’’- wyraźnie wpisuje się w politykę Spółki. Obchody te są dobrą okazją do przypomnienia jak wiele w ostatnich latach udało nam się zrobić dla ochrony środowiska.

 

Po pierwsze woda. Od wielu lat zachęcamy do picia kranówki, która jest smaczna, zdrowa i można ją pić bez obaw o swoje zdrowie. Picie wody z kranu – to mniej plastiku zanieczyszczającego nasze środowisko (i mniej wydatków obciążających domowy budżet). Wszystkie nasze ujęcia wody są zmodernizowane i wyposażone w nowoczesny sprzęt. Dla pewności, codziennie pobierane są próbki wody do badania w naszych certyfikowanych laboratoriach. Woda produkowana przez PEWIK pochodzi wyłącznie z ujęć wód podziemnych – dziś to już luksus.

 

Po drugie oczyszczalnia ścieków. Rozbudowujemy i modernizujemy oczyszczalnię ścieków, co jeszcze poprawi jej efektywność. Jakość oczyszczonych ścieków znacząco wpływa na wody Zatoki Gdańskiej i czystość plaż. Kilka lat temu pojawiły w morzu pojawiły się foki – to również nasza zasługa. Od wielu lat produkujemy własną energię elektryczną – 2020 r. wyprodukowano 7.917 MWh energii elektrycznej z biogazu, co stanowi około 53% całkowitej energii zużytej na potrzeby eksploatacji oczyszczalni.

 

Po trzecie kanalizacja. Modernizacja i rozbudowa tej infrastruktury podnosi jej niezawodność i zwiększa ilość nieruchomości przyłączonych do zbiorczego systemu odprowadzania ścieków oraz likwidację przeciekających, starych szamb.

 

No i oczywiście nowe technologie. Od marca ubiegłego roku trwa rozbudowa systemu monitorowania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. Zakres przedmiotowy tej inwestycji jest pierwszym w takiej skali wśród przedsiębiorstw wodociągowo – kanalizacyjnych w Polsce. Jego wdrożenie umożliwi m. in. sterowanie pracą sieci i pompowni bezpośrednio z dyspozytorni. Dyspozytorzy będą posiadać dostęp do danych przedstawiających monitorowane on-line parametry jakościowe i ilościowe.

 

Akcja poidełka w szkołach, e-faktura, warsztaty, dni otwarte – to też działania na rzecz ochrony środowiska. Szanujemy przyrodę, myślimy o przyszłości i odpowiedzialnie przy wykorzystaniu najnowszych technologii żyjemy w zgodzie i harmonii ze środowiskiem.

 

 

 

 

 

Budowa kolejnego etapu kanalizacji sanitarnej w Orlu!

W pierwszych dniach kwietnia br. rozpoczęła się realizacja kolejnego kontraktu pod nazwą „Budowa IV etapu kanalizacji sanitarnej w miejscowości Orle w gminie Wejherowo”.

 

W ramach kontraktu planuje się budowę kanalizacji sanitarnej o łącznej długości około 8,5 km oraz budowę jednej przepompowni ścieków za kwotę 8,4 mln zł. Wykonawcą robót jest firma ELGRUNT Sp. z o.o z siedzibą w Gdyni, wybrana w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zakończenie robót planowane jest na listopad 2021 r.

 

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej wybudowana zostanie w rejonie ulic: Okrężna, Hiacyntowa, Zielona, Jeziorna, Łąkowa, Polna, Cicha, Szkolna, Nadrzeczna, Głogowa, Wiśniowa, Wspólna, Grzybowa, Leśna, Leszczynowa, Bukowa, Klonowa, Lipowa.

 

Plan robót w ramach IV etapu

 

Budowa kanalizacji sanitarnej poprawi warunki socjalno-bytowe mieszkańców poprzez stworzenie możliwości, a tym samym i obowiązku, podłączenia nieruchomości do systemu kanalizacji zbiorczej i likwidacji istniejących szamb. Zgodnie z przepisem art. 5 ust. 1 pkt. 2 ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach właściciele nieruchomości mających możliwość przyłączenia do istniejącej sieci kanalizacyjnej są zobowiązani do ich przyłączenia.

 

Inwestycja pozytywnie wpłynie również na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej oraz wpłynie na rozwój budownictwa jednorodzinnego w tym rejonie.

 

Dołożymy wszelkich starań, aby roboty wykonywane były w sposób najmniej uciążliwy dla mieszkańców. Przepraszamy za utrudnienia oraz prosimy o wyrozumiałość do czasu zakończenia robót.

 

sdr

sdr

dav