Gościcino skanalizowane!

Koniec kłopotów mieszkańców Gościcina, którzy przez lata pozbawieni byli kanalizacji sanitarnej. W dniu 18 czerwca odbyło się uroczyste zakończenie inwestycji. Za ponad 12,9 mln zł, PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w ramach projektu pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” nr POIS.01.01.00-00-006/12 zrealizował zadanie ,,Budowa kanalizacji sanitarnej w Gościcinie w gminie Wejherowo.’’

Nowa sieć jest już gotowa
Zakończone zostały już roboty budowlane. Trwają czynności przekazywania do eksploatacji wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Gościcinie. Efektem tej inwestycji, będącej kontynuacją zakończonego w 2008 roku zadania pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w gminie Wejherowo”, jest skanalizowanie prawie całego obszaru Gościcina. Inwestycja, którą PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. przygotował wspólnie z gminą Wejherowo, miała na celu odbiór ścieków i likwidację przydomowych szamb. Dzięki sprawnej realizacji przez Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno-Sanitarne i Remontowo-Budowlane „Skibiński” Mieczysław Skibiński z siedzibą w Sierakowicach i dobrej współpracy instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji – w tym służb gminy Wejherowo – wszystkie roboty zostały zakończone terminowo. Warto przypomnieć, że w ramach zakończonego zadania wybudowano ok. 21,0 km kanalizacji sanitarnej wraz z przepompownią ścieków, a w Gościcinie zbudowano łącznie ok. 33,3 km kanalizacji sanitarnej.
Mieszkańcy Gościcina będą mogli korzystać z możliwości przyłączenia swoich nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej. Przyłączenia odbywają się zgodnie z procedurami obowiązującymi w PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., opublikowanymi na stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl .
Finansowanie projektu
Przypomnijmy, że zadanie to finansowane było z udziałem środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, Priorytet 1 ,,Gospodarka wodno-ściekowa’’, który w perspektywie lat 2007-2013 jest największym w historii Unii Europejskiej programem pomocowym, w ramach którego realizowane są inwestycje w zakresie: ochrony środowiska, energetyki, transportu, kultury, dziedzictwa narodowego, szkolnictwa wyższego oraz ochrony zdrowia. Całkowita wartość projektu nr POIS.01.01.00-00-006/12, w ramach którego Spółka zrealizowała ostatnią inwestycję, wyniosła ponad 25 mln zł, a w tym dofinansowanie wyniosło ok. 12 mln zł.
Wymierne korzyści
Skanalizowanie Gościcina umożliwi mieszkańcom przyłączanie istniejących budynków do sieci, co pozwoli na likwidację kłopotliwych szamb. Realizacja tego projektu przyczyni się do szybszego rozwoju Gościcina poprzez ułatwienie inwestowania oraz znaczną poprawę warunków życia mieszkańców. Wybudowana kanalizacja sanitarna spełnia najwyższe wymagania unijne i powoduje istotne zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska.

Ulice skanalizowane przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. w Gościcinie:
w 2015 r.: Bajkowa, Cicha, Dożynkowa, Dworska, Grzybowa, Gwiezdna, Hetmańska, Jana Pawła, Jęczmienna, Kasztelańska, Kosmiczna, Księżycowa, Kubusia Puchatka, Łąkowa, Łukowa, Mikołaja, Miodowa, Nadrzeczna, Okrężna, Osiedlowa, Piękna, Planetarna, Podgórna, Polarna, Poprzeczna, Prosta, Pszeniczna, Robakowska, Satelitarna, Słoneczna, Spokojna, Stroma, Szczęśliwa, Szlachecka, Torowa, Urocza, Wąska, Wrzosowa, Zbożowa, Zielona, Ziemska, Żniwna, Żurawia
w 2008 r.: Akacjowa, Aleja Jarzębinowa, Brzozowa, Dębowa, Grabowa, Graniczna, Jaskółcza, Jesionowa, Klonowa, Konopnickiej, Kopernika, Krótka, Leszczynowa, Leśna, Lęborska, Lipowa, Mickiewicza, Miła, Nad Bolszewką, Nad Jazem, Nadrzeczna Olchowa, Różana, Rybna, Sosnowa, Sójkowa, Szeroka, Topolowa, Wejherowska, Wiśniowa, Żurawia

Należy również podkreślić, że tak jak w 2008 roku również obecnie PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., we współpracy z gminą Wejherowo, wybudował i nadal buduje kanalizację sanitarną na obszarze Bolszewa.

Przepompownia_0015 Przepompownia_0016 Przepompownia_0017 Przepompownia_0018

Przepompownia_0022Przepompownia_0023

Przepompownia_0001 Przepompownia_0002 Przepompownia_0003