Kolejny projekt rozpoczęty!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. rozpoczyna na terenie Gdyni realizację kolejnego projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” – nr POIS.01.01.00-00-006/12, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

 

W dniu 12 listopada 2013 roku podpisana została umowa na wchodzące w jego skład kolejne, zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w Gdyni”.

Wykonawcą robót jest, wybrana w publicznym przetargu nieograniczonym, firma ZUK Sp. z o.o. z siedzibą w Glinczu gmina Żukowo.

Umowa przewiduje wybudowanie w Gdyni w dzielnicach: Demptowo i Pustki Cisowskie około 1,8 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Sokola, Bławatna, Chabrowa i Jałowcowa.

Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku, a ich zakończenie planowane jest na koniec lipca 2014 r.

Wartość robót to prawie 1,4 mln zł.

Podpisany kontrakt obejmuje wykonanie również 0,5 km sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Chabrowej i Jaskółczej o wartości prawie 0,4 mln zł w ramach wieloletniego planu inwestycji rozwojowych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o.

Łączna wartość robót objętych podpisaną umową wyniesie prawie 1,7 mln zł.

gdyniaDSC_0006 gdyniaDSC_0008 gdyniaKS40A_KS40

Attached Files:

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. rozpoczyna realizację kolejnego projektu inwestycyjnego!

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. rozpoczyna realizację kolejnego projektu inwestycyjnego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej pn. „Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej PEWIK GDYNIA” – nr POIS.01.01.00-00-006/12, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

W dniu 31 października 2013 roku podpisana została umowa na, będące częścią projektu, zadanie pn. „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Gościcino w gminie Wejherowo”. Wykonawcą robót jest, wybrane w publicznym przetargu nieograniczonym, Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Instalacyjno – Sanitarne i Remontowo – Budowlane „Skibiński” – Mieczysław Skibiński z Sierakowic.

 Umowa przewiduje wybudowanie w Gościcinie około 17,6 km kanalizacji sanitarnej w ulicach: Słoneczna, Bajkowa, Księżycowa, Cicha, Wąska, Prosta, Zbożowa, Dożynkowa, Jęczmienna, Pszeniczna, Żniwna, Torowa, Nadrzeczna, Polarna, Kosmiczna, Grzybowa, Osiedlowa, Podgórna, Okrężna, Miodowa, Robakowska, Wrzosowa, Szlachecka, Hetmańska, Kasztelańska, Poprzeczna, Łukowa, Dworska, Ziemska, Gwiezdna, Planetarna, Satelitarna, Żurawia, a także jednej przepompowni.

Roboty budowlane rozpoczną się jeszcze w bieżącym roku, a ich zakończenie planowane jest na koniec marca 2015 r. Wartość netto robót  to prawie 11 mln zł.
Podpisany kontrakt obejmuje również wykonanie, w ramach wieloletniego planu inwestycji rozwojowych PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., dodatkowo 4,0 km kanalizacji sanitarnej, o wartości netto około 2 mln zł.

Łączna wartość netto robót wyniesie prawie 13 mln zł.

Rozpoczynana inwestycja jest kontynuacją zakończonego w 2010 roku I etapu budowy infrastruktury kanalizacji sanitarnej na terenie gminy. Przedmiotowe zadanie, realizowane przez Spółkę przy ścisłej współpracy i współfinansowaniu przez Gminę Wejherowo, poprawi warunki życia mieszkańców i z pewnością przyczyni się do poprawy stanu środowiska.

goscicino01 goscicino02 goscicino03