Podłącz się!

W Gminie Wejherowo zakończyła się realizacja inwestycji współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej w ramach projektu nr POIS.02.03.00-00-0018/16 pn. ,,Optymalizacja i rozbudowa systemów zbiorowego zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków PEWIK GDYNIA’’ oraz finansowanych wyłącznie ze środków PEWIK GDYNIA  Sp. z o.o.

Projekt finansowany z udziałem środków UE obejmował wybudowanie sieci kanalizacji sanitarnej w Bolszewie o długości 7,99 km i w Łężycach w osadzie Głodówko i Rogulewo o długości 1,95 km, a także wybudowanie sieci wodociągowej w Gościcinie o długości 1,26 km.

PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. z własnych środków wybudowała 1,85 km kanalizacji sanitarnej w Zibertowie oraz w Kąpinie  8,17 km kanalizacji sanitarnej wraz z dwiema przepompowniami. Łącznie w 2017 roku Spółka wybudowała w Gminie Wejherowo 19,96 km kanalizacji sanitarnej.

Nowa sieć wodociągowa w Gościcinie – podłącz się!

Wybudowana sieć wodociągowa spełnia wszelkie wymagania unijne. Dzięki tej inwestycji mieszkańcy Gościnna mają dostęp do bieżącej, czystej i zdrowej wody.

Nowa sieć kanalizacji sanitarnej – to korzyść dla Ciebie i środowiska!

Wybudowana sieć kanalizacji sanitarnej jest sukcesywnie przekazywana do eksploatacji. Przyłączanie nieruchomości do wybudowanej sieci kanalizacji sanitarnej w Łężycach jest możliwe od 20.09.2017 r. (osada Głodówko i Rogulewo), w Zibertowie od 01.09.2017 r. natomiast w Bolszewie będzie możliwe od lutego 2018 r. a w Kąpinie od marca 2018.

Wykonane inwestycje wpisują się wieloletni kompleksowy program skanalizowania gminy Wejherowo. Dzięki dobrej współpracy instytucji zaangażowanych w realizację inwestycji –  w tym służb gminy Wejherowo, wszystkie zadania były sprawnie realizowane i zakończone.

Dlaczego warto podłączyć nieruchomość do sieci?

Podłączenie nieruchomości do sieci kanalizacji sanitarnej rozwiązuje problem odprowadzania ścieków i pozwala obniżyć koszty związane z odprowadzaniem ścieków co najmniej o połowę. Zyskuje się również wygodę i komfort, bo skanalizowana posesja to koniec kłopotów z przepełnionym szambem i koniec nieprzyjemnych zapachów towarzyszących opróżnianiu szamba. Podłączając posesję do sieci kanalizacyjnej, chroni się wody gruntowe oraz lokalne rzeki, ponieważ stare, nieszczelne szambo może powodować infiltrację zanieczyszczeń do wód gruntowych. Nie bez znaczenia jest również fakt, że wraz z podłączeniem posesji do kanalizacji sanitarnej podnosi się jej standard, co ma wpływ na wartość nieruchomości i jest jej dodatkowym atutem w przypadku ewentualnej sprzedaży.

Jak to załatwić?

W celu przyłączenia nieruchomości do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej należy postępować w trybie opisanym na stronie internetowej www.pewik.gdynia.pl lub zgłosić się do Biura Obsługi Klienta PEWIK GDYNIA Sp. z o.o., ul. Witomińska 21 w Gdyni, tel. 58  66 87 242. Godziny otwarcia: poniedziałek  9.30 – 16.30, wtorek – piątek 8:00 – 15:00.

Finansowanie projektu

Przypomnijmy, że zadania inwestycyjne w Bolszewie, Gościcinie i Łężycach, finansowane  z udziałem środków Unii Europejskiej, objęte są Programem Operacyjnym Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Oś Priorytetowa 2 ,,Gospodarka wodno-ściekowa’’, Działanie 2.3 „Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach”, w ramach którego realizowany przez PEWIK GDYNIA Sp. z o.o. projekt ma wartość prawie 42 mln zł. Inwestycje spełniając najwyższe wymagania unijne dotyczące ochrony środowiska, poprawiają nie tylko komfort życia mieszkańcom, lecz także stwarzają dobre warunki dla przyszłych inwestorów, co z pewnością przyczyni się do szybszego rozwoju Gminy Wejherowo.

Warto przypomnieć, że na właścicielu nieruchomości ciąży obowiązek przyłączenia nieruchomości do istniejącej na terenie gminy sieci kanalizacyjnej. Ustawodawca przewiduje jedno odstępstwo od tej zasady – kiedy nieruchomość jest już wyposażona w przydomową oczyszczalnię ścieków spełniającą wymagania określone w odrębnych przepisach – wtedy przyłączenie nieruchomości do sieci kanalizacyjnej nie jest obowiązkowe. Jednocześnie Gmina Wejherowo wspiera właścicieli przyłączanych nieruchomości w pokryciu kosztów przyłączenia.