Dziś pokażemy mapkę z Wiczlina Niemotowa. W ramach inwestycji w ulicy Chwarznieńskiej, ul. Wiczlińskiej wybudowano: 751 m sieci wodociagowej i 788 m sieci kanalizacyjnej. Budowa jest już zakończona zgodnie z zaplanowanym harmonogramem prac i obecnie trwają procedury odbiorowe. Wartość inwestycji to kwota 899 500,00 zł.

Jesteśmy na budowie kolektora sanitarnego WRR DN 1200 na terenie Podstacji Trakcyjnej Reda PKP. Chronimy środowisko – uszczelniając i wzmacniając kolektor. W ten sposób zapobiegamy przesiąkaniu wód gruntowych do kanału oraz przenikaniu do gruntu ścieków transportowanych kolektorem.

Poprawiamy też niezawodność pracy sieci kanalizacyjnej – dzięki modernizacji usprawnią się parametry hydrauliczne kolektora zapewniając szybszy i bezawaryjny przepływ ścieków.

Inwestycja ta zakończy się wiosną tego roku. Koszt zadania 365 000,00 zł. netto.