Czysta woda – w kranach i w morzu

Kilkadziesiąt kilometrów wodociągów, ponad sto kilometrów kanalizacji, nowa stacja uzdatniania wody, rozbudowa oczyszczalni ścieków „Dębogórze” i budowa kolektora odprowadzającego oczyszczone ścieki w głąb Zatoki Puckiej. Wszystko to powstanie do roku 2008 za 27,5 mln euro, które dała UE. Gdynia pokazuje, że nie tylko Gdańsk umie korzystać z funduszy unijnych. Skorzysta 400 tys. mieszkańców oraz morze i plaże, które w końcu będą czyste. (więcej…)