Certyfikat Pracodawca Przyjazny Pracownikom

W wyniku inicjatywy podjętej przez Komisję Zakładową NSZZ Solidarność, Zarząd naszej Spółki został uhonorowany certyfikatem ,,Pracodawca Przyjazny Pracownikom”. Organizatorem IX. edycji tego konkursu była Komisja Krajowa NSZZ „Solidarność”. To pierwsze tego typu zaszczytne wyróżnienie przyznane naszej Spółce i osobiście Panu Prezesowi Henrykowi Tomaszewskiemu.

Celem konkursu jest promowanie dobrych praktyk w zakładach pracy w Polsce oraz pokazanie, że stabilne zatrudnienie, bezpieczeństwo i dialog społeczny przynoszą dobre efekty biznesowe. Nagrodę z rąk Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, odebrał dyrektor Wiesław Kujawski.

 

 

Attached Files:

Mały procent, wielka sprawa

Gdyńskie Centrum Organizacji Pozarządowych zaprasza do współdziałania w ramach kampanii mającej na celu zachęcenie mieszkańców do przekazywania 1% podatku na gdyńskie organizacje pożytku publicznego.

W ubiegłym roku zostało przekazane niemal 7 000 000 zł!

Na terenie miasta działają 88 organizacje, które są upoważnione do otrzymania 1% podatku dochodowego za rok 2016. Zachęcamy mieszkańców, aby wspierali lokalne stowarzyszenia i fundacje, które swoimi codziennymi działaniami rozwijają ofertę dla mieszkańców Gdyni w sferze edukacji, sportu, pomocy psychologicznej, kultury i innych.