Kolejne inwestycje budowlane w Bolszewie

PEWIK GDYNIA Sp. z o. o. realizuje 3-letni plan inwestycyjny. Zgodnie z tym planem w Bolszewie w rejonie ulic: Słonecznej i Wspólnej, budowana jest kanalizacja sanitarna o długości 417 m i sieć wodociągowa o długości 1700 m. Projekt obejmuje również wymianę rury osłonowej przy skrzyżowaniu wodociągu z rzeką. Ponadto, dodatkowo wykonane będą przejścia sieci pod nawierzchnią drogową metodą bezwykopową w rurach osłonowych. Powstanie też nowe połączenie sieci wodociągowej na odcinku 5 m.

Do budowy sieci zastosowano nowoczesne technologie bezwykopowe, które redukują do mini­mum ingerencję w środowisko naturalne i nie powodują istotnych utrudnień dla mieszkańców. Koszt inwestycji to: jeden milion czterysta tysięcy zł. Wykonawcą robót jest lokalne Przedsiębiorstwo Inżynieryjne Półwysep Kazimierz Okrój i Grzegorz Okrój Sp. J. z Mrzezina. Budowa przybiega zgodnie z planem, a jej zakończenie przewidziane jest na wiosnę 2019 r.

Przypomnijmy, że Spółka od wielu lat prowadzi inwestycje budowlane w Gminie Wiejskiej Wejherowo. W sumie zbudowano 34 km sieci wodociągowej i 65 km sieci kanalizacji sanitarnej na łączną kwotę 47 mln zł. Ale na tym nie koniec. Kolejne inwestycje budowlane w Orlu, Bolszewie i Gościcinie ruszają już na wiosnę 2019 roku!

Attached Files: